SME D BANK แต่งตั้ง พงชาญ สำเภาเงิน รั้งตำแหน่งรักษาการเอ็มดี

by SME Thailand. 13 มีค. 2019
Share:
     

     ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ เป็น รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้มีอำนาจกระทำการแทนกรรมการผู้จัดการในกิจการของธนาคาร ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
 


นายพงชาญ สำเภาเงิน ปัจจุบัน อายุ 59 ปี
 

ประวัติการศึกษา
 
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
 
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
ประวัติการทำงาน
 
 • รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายสินเชื่อ กำกับดูแลสายงานวิเคราะห์สินเชื่อ สายงานปฏิบัติการและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง
 
 • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ และสายงานปฏิบัติการ
 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ 3
 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง 3
 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อนครหลวง 1
 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ
 
 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อ 2
 
การอบรม
 
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ปี 2554  จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 
 • หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ปี 2560 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 
 • หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:
B11

Related Articles

​กระทรวงพาณิชย์ชวนผู้ส่งออกสมัคร PM EXPORT AWARD 2019 สร้างโอกาสสู่ผู้นำการค้าโลก

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการส่งออกไทยสมัคร “โครงการรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปีประจำปี 2562 รางว..

by SME Thailand.| 14 มีค. 2019

​เปิดตัว TMB Smart Port บริการจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนแบบครบวงจรครั้งแรกของไทย

ทีเอ็มบี เปิดตัว TMB Smart Port บริการจัดพอร์ตการลงทุนในกองทุนแบบครบวงจรครั้งแรกของธนาคารไทย พร้อมดูแลปรับสัดส่วนพอร์ตการลงทุนตามสภาวะตลาด ตอบโจทย์ผ..

by SME Thailand.| 12 มีค. 2019

​มงคล ลีลาธรรม ประกาศอำลาตำแหน่งเอ็มดี SME D BANK ย้ำส่งไม้ต่อยึดบทบาทสถาบันการเงินเพื่อคนตัวเล็ก

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ประกาศอำลาพ้นจากตำแหน่ง เน้นย้ำยึดบทบาท..

by SME Thailand.| 07 มีค. 2019