SME D BANK แต่งตั้ง พงชาญ สำเภาเงิน รั้งตำแหน่งรักษาการเอ็มดี

by SME Thailand. 13 มีค. 2019
Share:
     

     ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ เป็น รักษาการในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ และธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นชอบแล้ว โดยให้มีอำนาจกระทำการแทนกรรมการผู้จัดการในกิจการของธนาคาร ตามความในมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
 


นายพงชาญ สำเภาเงิน ปัจจุบัน อายุ 59 ปี
 

ประวัติการศึกษา
 
 • ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
 
 • ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 
 
ประวัติการทำงาน
 
 • รองกรรมการผู้จัดการ รับผิดชอบเป้าหมายสินเชื่อ กำกับดูแลสายงานวิเคราะห์สินเชื่อ สายงานปฏิบัติการและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง
 
 • รองกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ และสายงานปฏิบัติการ
 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิเคราะห์สินเชื่อ
 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ 3
 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อและฝ่ายสินเชื่อขนาดกลาง 3
 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อนครหลวง 1
 
 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานสินเชื่อ
 
 • ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายสินเชื่อ 2
 
การอบรม
 
 • หลักสูตร นักบริหารระดับสูง ปี 2554  จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรม
 
 • หลักสูตร เศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับผู้บริหาร ปี 2560 จัดโดยมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ
 
 • หลักสูตร วิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง(วบส.) จัดโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
Share:

Related Articles

​บัญชีธรรมศาสตร์ควงสองพันธมิตร คว้ารางวัลแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศระดับโลกจาก EFMD

ความร่วมมือระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBS) กับธนาคารออมสิน และสมาคมเพื่อนชุมชน จังหวัดระยอง ตามแนวทาง “ธรรมศาสตร์โมเดล..

by SME Thailand.| 23 พค. 2019

​สศอ.จับมือ ม. เกษตร ยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์สอดรับการค้ายุคใหม่

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ยกระดับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ร่วมกับภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ ผ่านการพัฒนาระ..

by SME Thailand.| 22 พค. 2019

​AIS คว้ารางวัล No.1 Brand Thailand 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

AIS คว้ารางวัล No.1 Brand Thailand 2019 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ตอกย้ำความเป็นเครือข่ายอันดับ 1 ในใจผู้บริโภค

by SME Thailand.| 22 พค. 2019