ธพว.มั่นใจหนุน SME ถึงสินเชื่อ 6 หมื่นล้านบาท

by SME Thailand. 29 เมย. 2019
Share:
    ปธ.คณะกรรมการ ธพว. ยืนยันประกาศคัดสรรกรรมการผู้จัดการ รอบ 
2  ไม่กระทบการทำงานหนุนเอสเอ็มอี ชี้ธนาคารวางระบบขับเคลื่อนพันธกิจชัดเจน และกำหนดยุทธศาสตร์ล่วงหน้าไว้เรียบร้อย สามารถเดินหน้าได้โดยไร้รอยต่อ มั่นใจปีนี้ปล่อยสินเชื่อถึง 60,000 ล้านบาท 
 

     ดร.พสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการ  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว). หรือ SME D Bank   กล่าวว่า  ตามที่ ธพว. ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารครั้งที่ 2  ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562  นั้น จะไม่กระทบการทำงานของธนาคารในการสนับสนุนความรู้คู่เงินทุนแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอย่างแน่นอน เนื่องจากธนาคารมีการทำงานเป็นระบบ และขับเคลื่อนพันธกิจ ตามระบบที่ได้วางไว้ อีกทั้ง มีการกำหนดยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง โดยแผนการทำงานในปี 2562 ได้ถูกกำหนดยุทธศาสตร์ไว้ตั้งแต่ปี 2561 แล้ว

 
     นอกจากนั้น ทุกฝ่ายรู้ล่วงหน้าอยู่แล้วว่า ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการจะว่างลงตามวาระ และจำเป็นต้องใช้เวลาในกระบวนการสรรหา ดังนั้น จึงวางแผนการทำงานต่างๆ ไว้เรียบร้อยหมดแล้ว โดยแต่งตั้งให้ นายพงชาญ สำเภาเงิน รองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ อยู่กับองค์กรแห่งนี้มายาวนานมาทำหน้าที่รักษาการแทนกรรมการผู้จัดการทันทีการทำงานทุกอย่างของธนาคารจึงสามารถเดินหน้าต่อไปได้โดยไร้รอยต่อ ซึ่งไตรมาส 1 ปี 2562 ที่ผ่านมา  สามารถสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไปแล้วกว่า10,000 ล้านบาท  เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และมั่นใจว่า ภายในปีนี้ สามารถปล่อยสินเชื่อได้ถึง 60,000 ล้านบาท  

 
     ดร.พสุ กล่าวต่อว่า เหตุที่ธนาคารต้องประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคาร ครั้งที่ 2  เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาต้องการผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมมาสรรหา เพื่อให้ได้บุคคลที่เหมาะสมในสภาพปัจจุบันของธนาคาร  ซึ่งกระบวนการสรรหาทุกอย่างเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 รวมทั้ง พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามรายละเอียดที่ระบุในประกาศคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ ธพว.   
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020