กสอ. เปิดตัวการเชื่อมโยงแพลตฟอร์มการค้า T-goodTech และ J-goodTech

by SME Thailand. 22 กค. 2019
Share:     กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม โชว์ความสำเร็จ 5 สถานประกอบการดีเด่น ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ SMEs ด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital for SMEs) พร้อมเดินหน้าเสริมแกร่ง SME ไทยจับคู่ธุรกิจผ่านแพลตฟอร์ม  T-GoodTech เชื่อมกับ J-GoodTech  ซึ่งเป็นตลาดการค้าออนไลน์รายใหญ่ของญี่ปุ่นที่มีฐานข้อมูลสมาชิกกว่า 20,000 ราย เป็นครั้งแรกในงาน Thailand Industry Expo 2019
               

     เดชา จาตุธนานันท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า จากความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีระบบ e-Payment และการขนส่งที่รวดเร็ว ทำให้ผู้บริโภคหันมาให้ความนิยมสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ มากขึ้น ประกอบกับกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับองค์การเพื่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและนวัตกรรมภูมิภาคแห่งประเทศญี่ปุ่น (SMRJ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดโครงการพัฒนา Digital Value Chain ที่ใช้ในการผลักดันผู้ประกอบการ SME สู่ห่วงโซ่มูลค่าระดับโลก


     กสอ. จึงได้ทำการพัฒนาแพลตฟอร์ม T-GoodTech (Thailand Good Technology)  โดยอาศัยต้นแบบจากแพลตฟอร์ม J-GoodTech (Japan Good Technology) ประเทศญี่ปุ่น ที่มีฐานข้อมูลสมาชิกกว่า 20,000 ราย เพื่อใช้เป็นช่องทางการจับคู่ระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (Business to Business) ระหว่างวิสาหกิจไทยด้วยกันเอง และระหว่างวิสาหกิจไทยกับวิสาหกิจทั่วโลก เป็นเวทีสำหรับแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบธุรกิจ รวมถึงเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและทดสอบตลาดเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 กสอ. ได้ทำการประชาสัมพันธ์แพลทฟอร์ม                 

     T-GoodTech ให้กับผู้ประกอบการต่างๆ ได้สมัครเข้าเป็นสมาชิก และในปัจจุบันเรามีฐานข้อมูลผู้ประกอบการ มากกว่า 4,000 ราย แบ่งเป็นข้อมูลผู้ประกอบการที่มาจากฐานข้อมูลสมาชิกจาก J-GoodTech จำนวนกว่า 1,300 ราย และข้อมูลผู้ประกอบการที่มาจากการประชาสัมพันธ์ของ กสอ. กว่า 2,700 ราย
               

     “การจัดงานสัมมนาในครั้งนี้ จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งในปีนี้ กสอ. ได้พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SME กว่า 50 กิจการ และคัดเลือกเป็นสถานประกอบการยอดเยี่ยม 5 กิจการ (Success Cases) ประกอบด้วย 1.) บริษัท เจ็นเซิฟ จำกัด 2.) บริษัท ไทยอินเตอร์แมท จำกัด 3.) บริษัท ธนาศิริวัจน์ กรุ๊ป จำกัด 4.) บริษัทสเปเชียลเทค จำกัด และ 5.) บริษัท พัฒนกลการ เอ็นจิเนียริง จำกัด โดยร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก SMRJ มาถ่ายทอดแนวทางในการพัฒนาองค์กรและส่งเสริมการค้าให้สามารถเชื่อมโยงสู่ห่วงโซ่อุปทานระดับโลก (Global Value Chain) ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมนี้ก็เป็นหนึ่งในแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนา SME ไทย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการตลาดนำการผลิต และนวัตกรรมนำการผลิตของ กสอ. เพื่อต่อยอดและเสริม SME ไทยให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันกับได้ทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งคาดว่าผลสำเร็จจากโครงการฯ ในวันนี้จะสามารถช่วยผลักดันมูลค่าการค้าระหว่าง SME ไทยและผู้ประกอบการญี่ปุ่นได้เพิ่มขึ้นอีกกว่า 1,000 ล้านบาทต่อปี” นายเดชา กล่าวทิ้งท้าย


     สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการค้าผ่านแพลตฟอร์ม T-goodtech สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 0 2202 4582, 0 2202 4591 หรือ เข้าไปลงทะเบียนและลงรายละเอียดสถานประกอบการ ผลิตภัณฑ์ ในแพลทฟอร์ม T-goodtech ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้ที่ www.tgoodtech.comwww.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

 
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021