กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มอบโล่ 9 ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม

by SME Thailand. 24 กค. 2019
Share:     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดพิธีเชิดชูเกียรติให้ธุรกิจสีขาว พร้อมมอบโล่ให้ธุรกิจ 9 รายที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม และมอบหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจให้ 85  ราย เพื่อใช้เป็นเครื่องหมายการันตี  ความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินที่เข้มข้นตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน     ถือเป็นการแข่งขันกับตนเองซึ่งธุรกิจที่ผ่านหลักเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจะเป็นเครื่องบ่งชี้และคัดกรองธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจได้อย่างแท้จริง
               

     วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังกล่าวแสดงความยินดีในงาน “พิธีเชิดชูเกียรติธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ ประจำปี 2562” และการเสวนาหัวข้อ ธรรมาภิบาล: สานประโยชน์ อย่างยุติธรรม ณ ชั้น 4 ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ว่า กิจกรรมนี้เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับตั้งแต่ปี 2560 ที่กรมฯ ได้เริ่มจัดทำเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ และในปีนี้ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ฯ ให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจได้พัฒนาไปสู่หลักธรรมาภิบาลตามมาตรฐานสากล


     สำหรับหลักเกณฑ์ฯ ที่คณะกรรมการใช้ประเมินธุรกิจยังคงพิจารณาจากหลักธรรมาภิบาลใน 6 ด้านคือ หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า ซึ่งแต่ละด้านจะประกอบไปด้วยตัวชี้วัดหลัก (ธุรกิจต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) และตัวชี้วัดรอง (ธุรกิจต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70) และผลการประเมินรวมของตัวชี้วัดทั้ง 2 ตัวต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ถึงจะผ่านเกณฑ์การรับรอง โดยคะแนนที่ได้มาจากการที่ธุรกิจได้แข่งขันกับตนเองซึ่งจะเป็นเครื่องบ่งชี้และคัดกรองธุรกิจที่ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำธุรกิจได้อย่างแท้จริง
               

     อธิบดี กล่าวต่อว่า “ในปี 2562 มีธุรกิจให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมการประเมินจำนวนมาก แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจดีของภาคธุรกิจที่ต้องการจะพัฒนาธุรกิจด้วยความโปร่งใส และมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยปีนี้มีธุรกิจที่ผ่านการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจจำนวน 85 ราย ซึ่งกรมฯ ได้มอบหนังสือรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจเป็นเครื่องหมายการันตีความซื่อสัตย์ในการทำธุรกิจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่คู่ค้า มากไปกว่านั้น กรมฯ ยังได้มอบโล่ธรรมาภิบาลธุรกิจยอดเยี่ยม เพื่อเป็นการประกาศเกียรติคุณให้แก่ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม จำนวน 9 ราย แบ่งเป็น 1) ธุรกิจขนาดเล็ก จำนวน 3 ราย คือ บริษัท คิด คิด จำกัด, บริษัท บิซรีซอร์ส จำกัด และ บริษัท สยามทูลส์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 2) ธุรกิจขนาดกลาง จำนวน 3 ราย คือ บริษัท เจ.เจ.แอ๊ดวานซ์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด,  บริษัท เชอวาล เทคโนโลยี่ จำกัด และบริษัท อิน ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด และ 3) ธุรกิจขนาดใหญ่ จำนวน 3 ราย คือ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด และบริษัท เบ็ทเทอร์ ฟาร์ม่า จำกัด”
               

     “สำหรับธุรกิจที่ผ่านเกณฑ์ฯ จะได้รับหนังสือรับรองเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจซึ่งมีอายุ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกให้และตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองฯ สามารถนำไปใช้ร่วมกับเครื่องหมายการค้า หรือสื่อประชาสัมพันธ์ของธุรกิจเพื่อการันตีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลธุรกิจ รวมถึง กรมฯ จะระบุข้อความว่า “นิติบุคคลนี้ได้รับการรับรองมาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจ” ในหน้าหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคู่ค้า และประชาชนทั่วไป สุดท้ายนี้ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลอีกครั้งหนึ่ง และกรมฯ มุ่งหวังว่าการเชิดชูเกียรติในครั้งนี้จะช่วยสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ภาคธุรกิจที่ประพฤติตนเป็นธุรกิจที่ดี และกลายเป็นแบบอย่างให้กับภาคธุรกิจไทยต่อไป” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุดwww.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี


 
Share:

Related Articles

​เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) หรือ รางวัลกินรี 2 ปีซ้อน

เอซ ออฟ หัวหิน รีสอร์ท รับพระราชทานรางวัล ในงานพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564

by SME Thailand.| 20 ตค. 2021

​เปิดตัวแพลตฟอร์ม “จับคู่ SME – เด็กฝึกงาน” ตอบโจทย์ธุรกิจ เจาะเข้าถึงตลาดแรงงานจบใหม่

เปิดโอกาสสำหรับธุรกิจ SME ที่กำลังมองหาแรงงานจบใหม่ หรือนักศึกษาฝึกงาน เพื่อเข้ามาเสริมทัพให้ธุรกิจ โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบจัดการทรัพยากรมนุษ..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021

​เคทีซี ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สานต่อสิทธิพิเศษเพื่อสมาชิกบัตรฯ รักการอ่าน

“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ CHULA BOOK หรือ ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์วิทยาลัย มอบสิทธิพิเศษให้กับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

by SME Thailand.| 19 ตค. 2021