พาณิชย์ ‘ปลื้ม’ หน่วยงานพันธมิตรรับกิจการ Food Truck เป็นหลักประกันทางธุรกิจ

by SME Thailand. 18 ตค. 2019
Share:      กระทรวงพาณิชย์  ยิ้มรับผลการประชุมหารือแนวทางการส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งทุนด้วยการนำกิจการร้านอาหารเคลื่อนที่ หรือ Food Truck มาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ โดยมีหน่วยงานพันธมิตรเข้าร่วมประกอบด้วย ธนาคารออมสิน องค์กรเครือข่ายธุรกิจฟู้ดทรัค บริษัท วี เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) บริษัท เบทาโกร จำกัด และบริษัท พลัส 99 จำกัด
                        

      วีระศักดิ์  หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นัดประชุมหารือกับหน่วยงานพันธมิตรเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริม SME เข้าถึงแหล่งทุน โดยนำกิจการมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ และให้เริ่มนำร่องในกลุ่มธุรกิจ Food Truck ซึ่งผลจากการประชุมนับว่าเป็นที่น่าพอใจ โดยแต่ละหน่วยงานพร้อมให้การสนับสนุนส่งเสริม ดังนี้
                        

      ธนาคารออมสินมีโครงการสนับสนุนผู้ประกอบ SME ให้เข้าถึงแหล่งทุนและมีวิธีการพิจารณาให้สินเชื่อแบบ End to end process ตั้งแต่กระบวนการพิจารณาให้สินเชื่อ โดยพิจารณาจากการประเมินมูลค่ากิจการ ความสามารถในการประกอบธุรกิจที่จะสามารถนำเงินมาชำระหนี้คืนได้ และกระบวนการสุดท้ายคือ การบังคับหลักประกัน กรณีลูกค้าขอสินเชื่อแล้วไม่สามารถชำระคืนได้ โดยจะต้องมีขบวนการที่มารับช่วงต่อ ในการรับซื้อหลักประกันเพื่อนำเงินมาชำระหนี้คืนได้อย่างเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการ  สอดคล้องกับ แนวคิดในการนำกิจการฟู้ดทรัคมาใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจ เนื่องจากตอบโจทย์ทุกข้อในการพิจารณาให้สินเชื่อ ตั้งแต่กระบวนการพิจารณาประเมินราคาให้สินเชื่อ กิจการฟู้ดทรัคมีราคารถยนต์และอุปกรณ์ที่สามารถประเมินมูลค่าได้อย่างชัดเจน การประกอบธุรกิจฟู้ดทรัคมีมาตรฐาน ทันสมัยตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความสะดวก รวดเร็ว และการหากเกิดความผิดพลาดในการประกอบธุรกิจจนต้องบังคับหลักประกันก็มีผู้ประกอบการรถฟู้ดทรัครับซื้อรถและอุปกรณ์  ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงของธนาคาร ส่งผลให้การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อของธนาคารสามารถทำได้ง่าย สะดวก เป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากยิ่งขึ้น และคาดว่าโครงการนี้จะเดินหน้าในต้นปีหน้า
                        

      องค์กรเครือข่ายฟู้ดทรัค แหล่งรวมกลุ่มของผู้ประกอบการฟู้ดทรัคกว่า 700 รายยินดีที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยนำกิจการ Food Truck มาเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันองค์กรได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐานฟู้ดทรัคอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยสนับสนุนและให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการรายใหม่และเป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือแก้ปัญหาต่างๆ ในทุกด้าน เป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการฟู้ดทรัคแข็งแรง มีมาตรฐาน สะดวก สะอาด ปลอดภัย และที่สำคัญต้องถูกกฎหมาย พร้อมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตได้รวดเร็ว และพร้อมที่จะพัฒนาสิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคไทย
                        

      บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) มีความพร้อมในการสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการภายใต้แนวคิด “เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย” โดยสนับสนุนสถานที่ในการจอดรถฟู้ดทรัคในสถานีน้ำมันพีทีฟรี   ในระยะแรกและพร้อมขยายระยะออกไปได้อีก 6 เดือน พร้อมช่วยธุรกิจวิเคราะห์สถานที่ หรือ Location ที่เหมาะสมในการจอดขายให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และประเภทสินค้า ซึ่งจะทำให้กิจการฟู้ดทรัคสามารถสร้างยอดขายได้มากที่สุดอีกด้วย
                        

      บริษัท พลัส 99 จำกัด ผู้แทนจำหน่ายและรับซื้อรถยนต์ยี่ห้อซูซูกิ ซึ่งเป็นที่นิยมในการนำมาใช้เป็นรถ Food Truck พร้อมให้การสนับสนุน และรับช่วงต่อในการรับซื้อรถยนต์หากมีการบังคับหลักประกัน
                        

      สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ บริษัท เบทาโกร จำกัด มีความยินดีให้การสนับสนุนด้านการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME  ในทุกมิติ
                        

     “การประชุมครั้งนี้ ทุกหน่วยงานล้วนสนับสนุนให้ธุรกิจ Food Truck สามารถนำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ และในอนาคตเห็นควรขยายไปยังธุรกิจอื่นๆ ด้วย เป้าหมายสูงสุดเพื่อให้ธุรกิจ SME มีที่ยืน ไม่ถูกมองข้าม หากธนาคารพาณิชย์เบอร์ต้นๆ ของประเทศอย่างธนาคารออมสิน ยอมรับและเปิดโอกาสให้ธุรกิจฟู้ดทรัคสามารถนำกิจการมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจได้ คาดว่าธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินอื่นๆ ก็จะยินดีให้การยอมรับด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งนอกจากผู้ประกอบการจะได้รับโอกาสในการเพิ่มสภาพคล่องให้กับกิจการและขยายธุรกิจได้แล้ว ผลประโยชน์สูงสุดจะไปตกที่ระบบเศรษฐกิจของไทยในภาพรวมที่จะเติบโต ขยายตัว มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น” วีระศักดิ์กล่าวสรุปในตอนท้าย
 
 www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
Share:

Related Articles

​บ้านปูจัด “UpImpact” ผลักดันกิจการเพื่อสังคมให้รอดพ้นวิกฤติ ปั้น BC4C กิจการเพื่อสังคมรุ่นต่อไปในปี 2564

บ้านปู จำกัด (มหาชน) สานต่อการทำงานด้านการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม หรือ “Social Enterprise (SE)” ในปี 2563 ผ่านโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือ..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​‘ไลอ้อน ประเทศไทย’ ขนไลน์อัพสินค้าเสริมอาหาร-ดูแลสุขอนามัยบุกตลาดช่วงโควิด-19

ไลอ้อน ประเทศไทย เผยโควิด-19 หนุนผู้บริโภคตื่นตัวดูแลสุขภาพ ขนทัพผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลสุขอนามัย จัดโปรโมชันรับกระแส รุกเจาะช่องทางออนไลน์ตอบโจทย์ความต้..

by SME Thailand.| 15 มค. 2021

​วอลล์สตรีท อิงลิช ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่า เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home

Wall Street English ชวนทุกคนเตรียมความพร้อม สร้างโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนและหน้าที่การทำงาน เร่งพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษในช่วง work from home หรือช่..

by SME Thailand.| 13 มค. 2021