วว.นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ส่งเสริมพัฒนางานวิจัย บริษัทน้ำตาลขอนแก่นฯ

by SME Thailand. 12 ธค. 2019
Share:     ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม  (อว.)  จำรูญ  ชินธรรมนิตย์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทน้ำตาลขอนแก่น  จำกัด (มหาชน) หรือ KSL  ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม” มีกรอบระยะเวลา 3  ปี   โอกาสนี้ ดร.อาภารัตน์  มหาขันธ์  รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน ของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นเกียรติและประชุมหารือเพื่อหาแนวทางด้านงานวิจัยร่วมกันในอนาคต 
               

     ทั้งนี้ KSL ดำเนินกิจการโรงงานน้ำตาล 5 แห่งในประเทศไทย และอีก 2 แห่งในประเทศลาวและกัมพูชา บริษัทสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล ตามแนวคิดการใช้ประโยชน์จากวัตถุดิบอ้อยให้ได้มากที่สุดควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานของ วว. ที่มุ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) นำทรัพยากรที่ถูกใช้แล้วกลับมาแปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่ เน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็น จากการขยายตัวของประชากรโลกและปัญหาการจัดการขยะ 
 

     ความร่วมมือของ วว. และ KSL  ในครั้งนี้ เป็นผลสืบเนื่องที่ทั้งสองหน่วยงานได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยการวิจัยและพัฒนาความร่วมมือในการใช้ทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และบุคลากรในการพัฒนาด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อมและอาหาร จากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำตาลและแอลกอฮอล์ (เอทานอล) ที่จะเป็นต้นแบบให้กับโรงงานผลิตน้ำตาลที่มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า (Zero  waste) โดยการสร้างผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากน้ำตาลเพื่ออาหารสุขภาพ และนำของเหลือทิ้งจากกระบวนการ เช่น ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  (CO2) มาใช้ในการผลิตสารเคมีชีวภาพและเชื้อเพลิงชีวภาพ อันจะนำมาซึ่งความมั่นคงและความเข้มแข็งของการพัฒนางานวิจัยร่วมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน
 
  
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021