ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์อบรม 'Food Innovation' ติดอาวุธให้ธุรกิจอาหารได้ด้วยนวัตกรรม รุ่น 2

by SME Thailand. 08 กค. 2020
Share:* หมายเหตุ
ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่ ติดต่อกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดการเข้าอบรมอีกครั้ง


1              คุณ กาญจนา กุรุพินท์ศิริ
2              คุณ กรวรรณ ชัยสงค์
3              คุณ อสนี อัศวโสภณ
4              คุณ ณัฐธร กันต์เกรียงวงศ์
5              คุณ ประพัทธ์ จันทร์เทศ
6              คุณ ณัฐธิดา แตงจิ๋ว
7              คุณ สถิรพร ลิ้มมณีวิจิตร
8              คุณ สิฐิภูมิ์ ชัยวัฒน์นราธร
9              คุณ บุญญาวรรณ หุณฑนะเสวี
10           คุณ เอกชัย อุ่นทรัพย์
11           คุณ นฤมล สุขคะ
12           คุณ กิรณา ปทุมธนรักษ์
13           คุณ ศรัณยวัช นุชพงษ์
14           คุณ จีรญา เสนาะ
15           คุณ ศิวัชรีย์ วุฒิศักดิ์
16           คุณ จิราพรรณ  มูลเซอร์
17           คุณ ภิณณพัชร์ ฉัตรจรัสพงศ์
18           คุณ กิจก้อง โชติมงคล
19           คุณ กองเพ็ช ภูมิสงัสดิ์
20           คุณ วิรัญญา เที่ยวมาพบสุข
21           คุณ วรนุช  คันศร
22           คุณ ณรงค์ ชาติวุฒิกอบกุล
23           คุณ ภัทรพงษ์ พลเสน
24           คุณ พัชรากร สิริปุณยา
25           คุณ ธนานันต์ สีห์ตระกูล
26           คุณ นาถลดา สิริปุณยา
27           คุณ วราภรณ์ สุขสงวน
28           คุณ ปพนธีร์ ธรภาพพิศาล
29           คุณ อังสนา อุทาสิน
30           คุณ เตวิช  บริบูรณ์ชัยศิริ
31           คุณ ไว จักกายชวดล
32           คุณ ทอม หงส์ลาวัลย์
33           คุณ อรอุมา กอสนาน
34           คุณ Wasapon Tungsucharitchaikul
35           คุณ รุ่งโรจน์ เพ็ชรเขียว
36           คุณ จุไรลักษณ์ เหลียงกอบกิจ
37           คุณ ชิชนก  จิตปรีดากร
38           คุณ กฤษณะเดช ชุติธาดากุล
39           คุณ กฤษ คงชยาสุขวัฒน์
40           คุณ กรชนก โรจนโภควาณิชย์
41           คุณ ภัทรธนัฐ  ตั้งเมธากุล
42           คุณ พิไลวรรณ เทียมสมชาติ
43           คุณ จิตติมา​ อินผา
44           คุณ สุวรรณี ตั้งธงชัย
45           คุณ ภัทรนิษฐ์ ศรีบุรีรักษ์
46           คุณ ภราดร ตรรกพฤฒิพันธุ์
47           คุณ ธนวรรณ  ไทยพีระกุล
48           คุณ นิติธร คงคล้าย
49           คุณ รวินทร์ ปฏิภาณวิเศษ
50           คุณ สมบูรณ์ รัตนบุญศรีทอง
51           คุณ ตวงพร ชุณหชัช
52           คุณ กนกวรรณ นันทมานพ
53           คุณ มงคล ศรีธวัชชัย
54           คุณ อุดม เจริญวิวัฒนกุล
55           คุณ อภินันท์ เจริญพงษ์วิจิตร
56           คุณ อธิสันต์ สีหะอำไพ
57           คุณ ศตพร   วานิชทวีวัฒน์
58           คุณ ณัฐพงศ์  วีระทวีพร
59           คุณ วรินท์กานท์ ธีรวิศิษฎ์
60           คุณ วีราวัสส์  ไกรสิทธิเจริญ
61           คุณ อาทร ชวลิตธนานนท์
62           คุณ พรนภา หรณพ
63           คุณ เจนเนตร  แสนวิเศษ
64           คุณ รัฐกรณ์ จำนงค์ผล
65           คุณ พัดทอง สวัสดิเกียรติ
66           คุณ ฮาฟีซัน โต๊ะเจ
67           คุณ กุลธิดา บุญมาเลิศ
68           คุณ ภวันพงศ์ วงศ์ถิระศักดิ์
69           คุณชัชฤทธิ์ จาตุรันตบุตร
70           คุณดลพร ภูมิประสิทธิ์
71           คุณกนกวรรณ นันทมานพ
72           คุณกรวรรณ ชัยสงค์
 

 
Share:

Related Articles

​บสย. จัดหนักเปิดบูธ “แก้หนี้” ช่วยSME

บสย. จัดหนักเพื่อ SMEs เปิดบูธ “แก้หนี้” ระดมทีม หมอหนี้ หาทางออก “ปรับโครงสร้างหนี้” ในงานมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 20 ระหว่าง 22-25 ตุลาคมนี้

by SME Thailand.| 22 ตค. 2020

​HP จัดโปรแกรมเช่าซื้อ-เช่าใช้อุปกรณ์ไอทีสำหรับธุรกิจ ช่วย SME–Startup ขับเคลื่อนธุรกิจบนเส้นทางการฟื้นตัว

ธุรกิจจำนวนมากกำลังเผชิญกับความท้าทายในสภาพกดดันจากการสถานกาณ์ผันผวนต่างๆ และพยายามต่อสู้กับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการ SME – Start up จำเป็นต้อ..

by SME Thailand.| 21 ตค. 2020

​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต คว้ารางวัลสถานที่ทำงานที่น่าทำงานที่สุดในเอเชีย

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยา..

by SME Thailand.| 20 ตค. 2020