​กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ออกมาตรการเพิ่มเติมรับมือ COVID-19

by SME Startup 24 เมย. 2020
Share:

 

     บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ออกมาตรการรับมือจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังไม่คลี่คลาย บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น และเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤติในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงขยายเวลาชำระเบี้ยประกันภัย รวมถึงยกเว้นดอกเบี้ยการต่ออายุกรมธรรม์ และดอกเบี้ยกู้ชำระประกันภัยอัตโนมัติ


     ทิพาพันธ์ เฟื่องปัญญา ประธานเจ้าหน้าบริหาร ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า  “ตามที่บริษัทฯ ได้ออกประกาศมาตราการ การให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไปเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วนั้น บริษัทฯ ได้อนุมัติขยายการให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตของบริษัทฯ เพิ่มเติม ดังนี้


     1. บริษัทฯ ขยายระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม สำหรับกรมธรรม์ประกันชีวิตที่ครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันการชำระเบี้ย จากเดิมเป็น 27 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มิถุนายน 2563 โดยขยายระยะเวลาผ่อนผัน ออกไปอีก 60 วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาผ่อนผันเดิม โดยในช่วงระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าว ผู้เอาประกันยังสามารถใช้สิทธิ์ในการเรียกร้องสินไหมทดแทนได้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันต้องการใช้สิทธิ์สินไหมสุขภาพ ผู้เอาประกันต้องชำระเบี้ยประกันคงค้างเข้ามาเพื่อให้กรมธรรม์มีผลบังคับโดยสมบูรณ์ ทั้งนี้หากกรมธรรม์ดังกล่าวถูกนำมูลค่าเวนคืนมาชำระเบี้ยประกันอัตโนมัติ ลูกค้ายังคงได้รับจดหมายแจ้งสถานะกรมธรรม์ตามปกติ


     2. บริษัทฯ จะยกเว้นดอกเบี้ยต่ออายุสัญญากรมธรรม์เพิ่มเติม สำหรับกรมธรรม์สิ้นผลบังคับ จากเดิม เป็น ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 30 มิถุนายน 2563 หากผู้เอาประกันภัยขอต่ออายุสัญญากรมธรรม์หรือกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ ภายใน 6 เดือน


     ขณะเดียวกัน บริษัทฯ ยังมีความห่วงใยในความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้เอาประกัน พนักงาน ฝ่ายขาย ตลอดจนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จึงดำเนินนโยบายเชิงป้องกัน โดยบรรจุมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในแผนบริหารความเสี่ยงขององค์กร และแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในด้านต่างๆ ได้แก่ เริ่มมาตรการให้พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) และให้พนักงานบางส่วนปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่และสาขา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่มีมาตรการลดความแออัด และเป็นการป้องกัน พร้อมลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


     ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังได้เตรียมแผนรับมือ และจัดตั้งทีมเฉพาะกิจ ทำงานสอดประสาน 360 องศา และสามารถให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด โดยศูนย์บริการลูกค้า สำนักงานสาขา สำนักงานตัวแทน และบริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ โทร.1159 เปิดให้บริการตามปกติ  


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup
 
Share:

Related Articles

​เอ็มจี แจ้งยอดขายรวม 3 ไตรมาส เติบโตขึ้น 14 เปอร์เซ็นต์ ขยับมาเป็นอันดับ 5 ของตลาด

บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย แถลงยอดขายรวมหลังจบไตรมาส 3 มีอัตราการเติบโตถึง 14 เปอร์เซ็นต์ พร้..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ททท. จัดพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 รับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวไทยสู่สากล

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2564 หรือรางวัล..

by SME Thailand.| 12 ตค. 2021

​ช้อปปี้ สยายปีกบุกไตรมาส 4 เต็มสูบกับมหกรรม Shopee 10.10 Brands Festival

ช้อปปี้ (Shopee) ผู้นำแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไต้หวัน ติดสปีดสู่ความเป็นเลิศส่งท้ายไตรมาส 4 ของปี มุ่งตอบโจทย์ทุกความต..

by SME Thailand.| 08 ตค. 2021