รัฐห่วงเอสเอ็มอีกำไรหด ชวนอบรมสัมมนาออนไลน์ "FX Options"

by SME Thailand. 13 สค. 2020
Share:

 

     มงคล ลีลาธรรม ประธานกรรมการบริหาร สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความกังวลกับรายได้ของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ค้าขายกับต่างประเทศ เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนในขณะนี้ มีความผันผวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำไรของผู้ประกอบการและขีดความสามารถในการแข่งขัน
 

     ดังนั้น สสว.จึงเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขออนุมัติให้จัดทำ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และสนับสนุนเอสเอ็มอีที่ทำการค้าระหว่างประเทศ” ต่อเนื่องเป็นระยะที่ 3  โดยให้ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เป็นผู้ดำเนินการร่วมกับ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมาคมธนาคารไทย สถาบันธนาคารไทย ธนาคารพาณิชย์ 8 แห่ง โดยในปีนี้ได้เพิ่มเติมให้ธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ คือ ธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เข้าร่วมโครงการด้วยนอกจากนั้น จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่จะเข้าเรียนด้วยการจัดให้มีการอบรมความรู้ผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งจะมีทั้งการเรียนสดผ่าน Live ในระบบ Facebook และในระบบ e-Learning ผ่านเว็บไซต์ของสถาบันธนาคารไทย (TBAC) 
 

     โดยกล่าวว่าหลังจากผ่านการอบรมครบตามเงื่อนไขแล้ว ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์เป็นโอกาสทดลองใช้ FX Options ฟรี ในวงเงินสูงถึง 100,000 บาท แบ่งเป็นการประกันค่าเงิน 80,000 บาทต่อราย และช่วยค่าธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ 20,000 บาท ต่อราย  ทั้งนี้  โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และสนับสนุนเอสเอ็มอีที่ทำการค้าระหว่างประเทศ  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการการเอสเอ็มอี มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เครื่องมือบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนด้วย FX Options ซึ่งจะเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์และช่วยพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้พร้อมรับมือกับการนำเข้าและส่งออกที่จะมีความผันผวนสูง
 

     ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์หรือ e-Learning ฟรี!ได้ที่ www.exim.go.th > อบรมสัมมนา โดยเริ่มอบรมสัมมนาออนไลน์ครั้งแรกวันที่ 24 สิงหาคมนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 
 
Share:

Related Articles

​ทีเอ็มบีและธนชาต เสริมแกร่งความรู้ให้ผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ผ่านโครงการ LEAN Supply Chain

ทีเอ็มบีและธนชาต จัดอบรม โครงการ LEAN Supply Chain by TMB I Thanachart ครั้งที่ 16 แก่ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้รับเหมาและวัสดุก่อสร้าง ให้ความร..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​TikTok ส่ง “TikTok For Business” พลิกโฉมวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งไทย

การเปิดตัว “TikTok For Business” ไม่ม่เพียงแต่เป็นการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งสำหรับนักการตลาดและนักโฆษณาทั่วโลกแต่ยังเป็นกา..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020

​กกพ. สนับสนุน 26 โครงการพลังงานสะอาด ภายใต้ธีม Clean Energy For Life

สำนักงาน กกพ. เปิดตัว 26 โครงการ ผู้รับทุนสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเพื่อกิจการภายใต้ธีม "Clean Energy For Life: ใช้พลังงานสะอาด เพื่อ..

by SME Thailand.| 28 ตค. 2020