แนะใช้สินค้าสุขภาพเจาะคนชั้นกลางฝรั่งเศส

by System 14 มค. 2013
Share:


นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยสถานการณ์เศรษฐกิจและการค้าของฝรั่งเศส เพื่อดำเนินกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกในตลาดยุโรป ว่า ฝรั่งเศสมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 2 ในยุโรป รองจากเยอรมนี และมีอัตราการใช้จ่ายต่อปีอยู่ในอันดับต้นๆ ของยุโรป ประชากรฝรั่งเศสกำลังเข้าสู่สภาวะผู้สูงอายุ โดยภายใน 25 ปีข้างหน้า คาดว่าประชากรที่มีอายุมากกว่า 50 ปี จะมีสัดส่วนสูงกว่า 40% ของจำนวนประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ 64 ล้านคน

ในขณะที่ภาวะเศรษฐกิจโลกถดถอย ส่งผลให้การจับจ่ายใช้สอยของชาวฝรั่งเศสลดลงในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เพราะคำนึงถึงมูลค่าของเงินมากขึ้น เกิดลักษณะการบริโภคแบบประหยัด และแบบใหม่ๆ ซึ่งจะเป็นช่องทางและโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ๆ รวมถึงผู้ประกอบการไทยในการเข้าทำตลาด อาทิ การที่จำนวนผู้อาศัยอยู่คนเดียวมีจำนวนเพิ่มขึ้น ส่งผลต่อการค้าปลีกในเขตเมือง โดยกว่า 40% ของผู้บริโภคต้องการข้อมูลสินค้าหรือบริการ เพื่อเป็นหลักในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า โดยการประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย สื่อสิ่งพิมพ์ การบอกแบบปากต่อปาก เป็นช่องทางที่ชาวฝรั่งเศสนิยมใช้หาข้อมูล  

นายปกายศักดิ์ สวัสดิสิงห์ ผอ.สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส กล่าวว่า ผู้ผลิตไทยอาจใช้ประโยชน์จากช่วงที่ผู้บริโภคชาวฝรั่งเศสมีกาลังซื้อลดลง นำเสนอสินค้าระดับกลาง ในราคาที่น่าสนใจ ซึ่งอาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในช่วงวิกฤติเศรษฐกิจเช่นนี้ รวมถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวฝรั่งเศสที่มีอายุมาก ก็มองหาสินค้าเพื่อสุขภาพ และสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวก จึงน่าจะเป็นโอกาสที่ดีของผู้ผลิตไทย
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021