ไทยพาณิชย์เปิดเวทีเตรียมความพร้อม SME ผ่านแนวคิด 5 ผู้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 16

by SME Thailand. 01 ธค. 2020
Share:
     ท่ามกลางสภาวการณ์ที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องปรับตัวให้อยู่รอดจากความท้าทายหลายประการ โดยมีสถานการณ์โควิด-19 เป็นตัวเร่งนั้น หลายธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างหนัก แต่ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่มุ่งค้นหาวิธีในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ ได้อย่างสร้างสรรค์และน่าสนใจในการฟันฝ่าวิกฤตที่เกิดขึ้นและอยู่รอดได้อย่างแข็งแกร่ง
 
 
     ธนาคารไทยพาณิชย์ และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดโครงการมอบรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเป็นครั้งที่ 16 โดยในครั้งนี้มีผู้ประกอบการ 5 บริษัทได้รับรางวัล ซึ่งอาจถือเป็นต้นแบบในการทำธุรกิจให้กับผู้ประกอบการไทยในยุค Next Normal ได้เป็นอย่างดี โดยผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 บริษัท ได้ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และเคล็ดลับในการทำธุรกิจผ่านการเสวนาในหัวข้อ “Get Ready for the Challenging Year 2021” ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดน้อย
 
 
     รางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย “Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 16” จัดขึ้นเพื่อยกย่องผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จในมิติใดมิติหนึ่ง จาก 8 มิติที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ โดยมิติต่างๆ ประกอบด้วย องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise) องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice)  การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Focused Product & Service) การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding & Marketing) การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operational Best Practice)  การบริหารจัดการด้านการเงิน  (Financial Strength) และการบริหารจัดการด้านบุคลากร  (People Excellence) โดยการจัดงาน Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งนี้ มี ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้มอบรางวัลเกียรติยศให้แก่ผู้ประกอบการ SME จำนวน 5 ราย  ประกอบด้วย
 
 
     บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด ผู้ผลิตสินค้ากลุ่มเครื่องเทศ เครื่องปรุงรส ไปยังตลาดทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาเนื้อจากพืช แบรนด์ Let’s Plant Meat เบอร์เกอร์เนื้อจากพืชรายแรกในประเทศไทย รวมถึงจัดตั้งสถาบันวิจัยรสชาติอาหารแก่ผู้ประกอบการ ได้รับรางวัลในมิติ Innovative Enterprise, Customer Focused Product & Service และ Operational Best Practice
 
 
     บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด  ผู้ผลิตและจำหน่ายผักสลัดออร์แกนิก อาหารและเครื่องดื่มแบรนด์ “โอ้กะจู๋” โดยได้รับรางวัลมิติ Customer Focused Product & Service Branding & Marketing และ Entrepreneurship
 
 
     บริษัท ยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด ผู้ผลิต เส้นบะหมี่ และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแป้งสาลี ภายใต้แบรนด์ หมื่นลี้ มัมปูกุ เส้นเงิน และเส้นไหม ที่ได้คุณภาพและความปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยไม่ใช้วัตถุกันเสียและสีสังเคราะห์ ตลอดจน มีอายุการเก็บรักษาที่ยาวนานด้วยงานวิจัยและพัฒนา ได้รับรางวัลในมิติ Sustainable Business Practice Customer Focused Product & Service และ Entrepreneurship
 
 
     บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผู้นําการให้บริการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (Environmental One-Stop Service) ในประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ที่มุ่งส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ได้รับรางวัลในมิติ Sustainable Business Practice Customer Focused Product & Service และ Operational Best Practice
 
 
     บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด ผู้ผลิตชิ้นส่วนเหล็กหล่อ ฝาท่อระบายน้ำ ที่มีลวดลาย สีสัน เป็นรายแรกของประเทศไทย สร้างสินค้าที่ทุกคนเคยมองข้ามให้กลายเป็นสื่อใหม่ด้วยการฝัง QR Code บนฝาท่อ หรือเทคโนโลยี AR (Augmented Reality) ตอบโจทย์ยุคดิจิทัล ได้รับรางวัลในมิติ  Innovative Enterprise, Branding & Marketing, Operational Best Practice  และ Entrepreneurship
 
 
     สำหรับการเสวนาในครั้งนี้ ทั้ง 5 ธุรกิจได้เผยถึงแนวทางการเตรียมความพร้อมรับ Next Normal ในปี 2021 โดย  สมิต ทวีเลิศนิธิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท นิธิฟู้ดส์ จำกัด กล่าวว่า “ยุคนี้ SME ต้องมองให้ไกลกว่าหนทางรอด วิกฤติโควิด-19 เป็นบททดสอบที่ทำให้ SME ประเมินศักยภาพตนเองได้ เพราะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้พฤติกรรมผู้บริโภคปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารได้รับผลกระทบอย่างมาก คนรับประทานอาหารนอกบ้านน้อยลง มีกำลังซื้อน้อยลง หันมาทำอาหารทานที่บ้าน ดูแลสุขภาพมากขึ้น นิธิฟู้ดส์จึงปรับกลยุทธ์ในการเข้าถึงลูกค้าให้สามารถเข้าสู่กระบวนการบริโภคแบบใหม่  และรักษากระแสเงินสด กระจายความเสี่ยงไปยังตลาดที่หลากหลาย  ขยายกำไรด้วยการเรียนรู้วิจัยพัฒนานำมาต่อยอดสินค้า  ศึกษาโมเมนตัมของธุรกิจว่าปัจจัยใดส่งเสริม  ปัจจัยใดสร้างแรงต้าน เพื่อนำไปสู่การปรับตัวในรูปแบบวิถีใหม่ และสิ่งที่ SME ต้องทำเพื่อเดินหน้าสู่ยุค Next Normal คือต้องกล้าที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม และให้ความสำคัญกับการรักษาชื่อเสียงและคุณธรรมขององค์กรมากกว่าการแสวงหาผลกำไร และยึดหลักการดำเนินงานภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นบรรทัดฐานทุกยุคสมัย ก็จะสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
 
 
     ชลากร เอกชัยพัฒนกุล  CEO บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด กล่าวว่า ธุรกิจร้านโอ้กะจู๋ได้รับผลกระทบเต็มแรงจากวิกฤติโควิดที่ผ่านมา เพราะร้านอาหารเปิดให้บริการไม่ได้ ผักที่ปลูกเหลือค้างสต๊อก ไหนจะพนักงานที่เราต้องดูแล ตอนนั้นแก้ปัญหาโดยการเปิดเดลิเวอรี่ทันที  ควบคู่ไปกับการนำสินค้าที่ไม่มีโอกาสจำหน่ายเหล่านั้นเอาไปทำประโยชน์ในโครงการปันฮัก แจกหมอ พยาบาล เป็นการทำเพื่อสังคมแทน ตั้งแต่เริ่มปลูกผักมา ผ่านวิกฤติปัญหามาหลายรูปแบบ ทั้งภัยธรรมชาติ พายุ น้ำท่วม แต่เรามองว่าชีวิตและการทำธุรกิจก็คือการแก้ปัญหา ต้องเรียนรู้ปัญหาเพื่อแก้ไข และมองว่าธุรกิจจะอยู่รอดได้นั้น ต้องรักษามาตรฐานของตนเองมากกว่ามุ่งแข่งขันกับคู่แข่ง จึงจะสามารถทำให้รักษาฐานลูกค้าได้ในระยะยาว
 
 
     ลาวัลย์  ศรีรุ่งเรืองจิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ดอุตสาหกรรมอาหาร จำกัด  กล่าวว่า หลังจากเกิดวิกฤติโควิด ทำให้เทรนด์การรักและดูแลสุขภาพ ของผู้บริโภคกลับมา ความพิถีพิถันในการเลือกซื้อสินค้าก็มีมากยิ่งขึ้น  จึงเป็นโอกาสที่ทำให้สินค้าของบริษัทได้รับการตอบรับที่ดีอย่างมากในช่วงวิกฤตดังกล่าวไปด้วย จากบทพิสูจน์นี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในคุณภาพสินค้าของผู้บริโภค ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้บริษัท ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะวิจัยพัฒนาสินค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรม ที่ช่วยตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้สิ่งที่จะทำให้ SME ไทย อยู่รอดได้ในทุก ๆ สถานการณ์ คือการเรียนรู้ที่จะปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วอยู่เสมอ รวมทั้ง ต้องมีสติที่จะอดทนต่อการแก้ไขปัญหา และยึดมั่นในความซื่อสัตย์ที่มีต่อลูกค้า เพื่อนำพาธุรกิจให้อยู่รอดได้อย่างยั่งยืน
 
 
     ศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด หรือ UAE มองว่า SME ไทย สามารถที่จะใช้วิกฤติเป็นโอกาสในการสร้างแบรนด์ ด้วยการยังคงให้บริการที่มีคุณภาพอย่างมืออาชีพควบคู่จรรยาบรรณวิชาชีพ และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกสถานการณ์ ด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ  แม้ว่า UAE จะได้รับผลกระทบภายในองค์กร คือ เราพบพนักงานติดเชื้อ ในช่วงแรก ๆ ของการแพร่ระบาดโควิด-19  สิ่งแรกที่ทำ คือ ป้องกันดูแลพนักงานคนอื่น ๆ ให้ปลอดภัย เพราะพนักงานต้องออกไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ พร้อมทั้งให้กำลังใจและดูแลพนักงานที่ติดเชื้อ และสื่อสารกับลูกค้าถึงวิธีการบริหารสภาวะวิกฤติอย่างโปร่งใส เพื่อสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าเสมือนพันธมิตร
 
 
 
     ปิดท้ายด้วย อัชฌาวดี เจียมบรรจง กรรมการผู้จัดการ บริษัท นวกาญจน์โลหะชลบุรี จำกัด ระบุว่า แม้อุตสาหกรรมเหล็กหล่อจะไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19   ที่ผ่านมามากกว่าอุตสาหกรรมอื่น แต่สิ่งที่เป็นความเสี่ยงที่ต้องคำนึงและวางแผนรับมือเป็นข้อแรกคือ ความปลอดภัยของพนักงาน ถ้าพนักงานติดเชื้อ บริษัทต้องรับมืออย่างไร ข้อต่อมาคือการวางแผนรักษาสภาพเงินสด (Cash Flow)  เพื่อทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อได้ และวางแผนพัฒนาต่อยอดธุรกิจจากจุดแข็งที่ตนเองมีให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าตามวิถีใหม่ที่เปลี่ยนไป  เพราะไม่สามารถรู้ได้ว่าโควิด-19 จะอยู่นานแค่ไหน   SME จึงไม่ควรหยุดแสวงหาโอกาสใหม่ๆ จากช่องว่างของการเปลี่ยนแปลง  และฝากถึงผู้ประกอบการรายอื่นๆ ที่กำลังประสบปัญหาใดๆ อยู่ก็ตาม ให้แยกวิกฤติหรือปัญหาออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่แก้ไม่ได้ กับส่วนที่แก้ได้ และมุ่งโฟกัสในส่วนที่แก้ไขได้ก่อนอย่างทันท่วงที
 
 
     รางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ได้จัดมอบรางวัลเกียรติคุณให้กับผู้ประกอบการมาแล้วรวม 16 ครั้ง โดยมีผู้ประกอบการ SME ไทยจากอุตสาหกรรมต่างๆ ได้รับรางวัลไปแล้วมากถึง 81 บริษัท ซึ่งแต่ละบริษัทล้วนเป็นกรณีศึกษา ที่น่าสนใจและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ให้สามารถพัฒนาขีดความสามารถแข่งขันได้ทั้งในเวทีไทยและต่างประเทศ
 
 
 

 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอ
Share:

Related Articles

​AP ยืนหนึ่งผู้นำด้านบริหารจัดการโครงการอสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัยครบวงจร

AP ยิ้มรับความสำเร็จหลัง SMART (สมาร์ท) บริษัทผู้นำธุรกิจพร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ ในเครือ “คว้า ISO 41001:2018” มาตรฐานใหม่ของการให้บริการด้านการบร..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​“สุริยะ” สั่งการ กสอ. ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุนฯ เพิ่มสภาพคล่องกว่า 2,300 กิจการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้เงินทุน กว่า 2,300 กิจการ ประกอบด้วย การพักชำระหนี้สูงสุด 12 เดือนสำหรับลูกหนี้ชั้นดี พักชำระหน..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021

​บริดจสโตน ส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตน ผ่านโครงการ B-Active สร้างพื้นที่ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของเด็กไทย

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ในฐานะผู้นำด้านการผลิตยางรถยนต์อันดับหนึ่งในประเทศไทย เดินหน้าส่งมอบสนามกีฬาบริดจสโตนในโครงการ B-Active แห่งที่ 3 ณ โรงเรี..

by SME Thailand.| 22 มค. 2021