GIT ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทย

by SME Startup 03 สค. 2021
Share:


 
     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ผลักดัน GIT Standard ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่าเทียบเท่ามาตรฐานสากล สร้างความเชื่อมั่นจากผู้ซื้อ ผู้บริโภค ส่งเสริมอุตสาหกรรมฯ อัญมณีและเครื่องประดับให้เติบโตอย่างยั่งยืน หนุนภาพลักษณ์ไทยในการเป็นฮับการค้าอัญมณีเครื่องประดับโลก

     สุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (จีไอที) กล่าวว่า อัญมณีและเครื่องประดับจัดเป็นสินค้าส่งออกสำคัญในอันดับต้นๆ ของประเทศ รัฐบาลจึงได้เล็งเห็นความสำคัญของอุตสาหกรรมดังกล่าวและมีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในระดับโลก ปัจจุบันมีอัญมณีสังเคราะห์เข้ามาในตลาดเป็นจำนวนมากซึ่งยากต่อผู้บริโภคที่จะแยกแยะ รวมถึงมีห้องปฏิบัติการเอกชนเปิดให้บริการตรวจสอบคุณภาพจำนวนมาก ซึ่งมีมาตรฐานที่แตกต่างกัน การวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับที่เป็นมาตรฐานสากลหรือเทียบเท่ามาตรฐานสากลจะส่งผลดีอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการ ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ

     สถาบันในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในด้านการตรวจสอบอัญมณีและรับรองคุณภาพอัญมณีและเครื่องประดับ จึงได้ริเริ่มดำเนินโครงการ GIT Standard โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมาตรฐานสำหรับห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศ เปิดโอกาสให้ห้องปฏิบัติการภายในประเทศสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการตรวจวิเคราะห์/ทดสอบสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ และเพื่อให้ห้องปฏิบัติการที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันสามารถนำไปใช้เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยครอบคลุม 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านมาตรฐานหลักเกณฑ์ GIT ด้านมาตรฐานวิธีวิเคราะห์และทดสอบอัญมณีและเครื่องประดับ ด้านมาตรฐานวิธีวิเคราะห์และทดสอบโลหะมีค่า และด้านมาตรฐานบุคลากรของห้องปฏิบัติการ

     ทั้งนี้ สถาบันได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดทำมาตรฐาน เช่น สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ สมาคมค้าทองคำ สมาคมช่างทองไทย สมาคมผู้ส่งออกเครื่องประดับเงินไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กรมการท่องเที่ยว ผู้แทนจากภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีและเครื่องประดับ รวมถึงได้จัดทำประชาพิจารณ์ เปิดรับฟังความคิดเห็นจากสาธารณชนผ่านช่องทางเว็บไซต์และเฟซบุ๊กของสถาบัน โดยคณะกรรมการวิชาการได้นำข้อคิดเห็นดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนด GIT Standard ที่พร้อมประกาศใช้อย่างเป็นทางการ

     ในปี 2563 ที่ผ่านมา สถาบันได้ประกาศใช้มาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจสอบอัญมณี เครื่องประดับ และโลหะมีค่า จำนวน 5 ขอบข่าย ได้แก่ (1) วิธีมาตรฐานสำหรับการทดสอบอัญมณี-วิธีพื้นฐาน (2) การวิเคราะห์หาปริมาณทองคำ (Au) ด้วยวิธี Cupellation (Fire Assay) (3) การวิเคราะห์หาเปอร์เซ็นต์ทองคำ (Au) ในตัวอย่างโลหะมีค่าโดยใช้เทคนิค X-Ray Fluorescence (XRF) (4) การวิเคราะห์หาความหนาทองคำ (Au) ในตัวอย่างเครื่องประดับชุบโลหะมีค่า โดยใช้เทคนิค X-Ray Fluorescence (XRF) และ (5) การวิเคราะห์หาปริมาณโลหะเงิน โดยเทคนิค Potentiometric Titration ด้วยเครื่อง Auto Titrator

     ในปี 2564 สถาบันมีแผนที่จะประกาศใช้มาตรฐานหลักเกณฑ์ GIT จำนวน 3 ขอบข่าย ได้แก่ (1) ข้อกำหนดทั่วไปในการขึ้นทะเบียน (2) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมาย (3) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ และด้านมาตรฐานวิธีวิเคราะห์และทดสอบอัญมณีและเครื่องประดับ จำนวน 6 ขอบข่าย ได้แก่ (1) เพชร-วิธีการตรวจสอบประเภทของเพชร ด้วยเครื่อง FTIR Spectrometer (2) เพชร-การจัดระดับความสะอาด (3) เพชร-การจัดระดับสี (4) เพชร-การประเมินคุณภาพการเจียระไน (5) เพชร-การจัดระดับการเรืองแสง (5) เพชร-การชั่งน้ำหนัก

     “GIT Standard จะช่วยพัฒนาและยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการฯ ในประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากลได้ ซึ่งจะเสริมสร้างความน่าเชื่อถือให้ห้องปฏิบัติการและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้น” สุเมธกล่าวทิ้งท้าย

     ติดตามเรื่องราวข่าวสารมาตรฐานห้องปฏิบัติการตรวจรับรองอัญมณีและเครื่องประดับไทยได้ที่ www.gitstandard.com

 www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup
 
Share:

Related Articles

​หน่วยงานรัฐ-เอกชน ผนึกกำลังเซเว่นฯ จัดสัมมนาออนไลน์ Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19...ทำอย่างไรให้รอด

4 พันธมิตร สสว.-กสอ.-SME D Bank -สมาคมการค้าปลีกและเอสเอ็มอีทุนไทย จับมือ เซเว่น อีเลฟเว่น จัดสัมมนาออนไลน์ “Think for Growth : SME ยุควิกฤตโควิด-19..

by SME Thailand.| 22 กย. 2021

​แกร็บ ผุดฟีเจอร์ใหม่ ชวนผู้ใช้บริการร่วมลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมเปิดตัวรายงานความยั่งยืนฉบับแรก

แกร็บ ผู้นำซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชวนผู้ใช้บริการมีส่วนร่วมในการชดเชยการปล่อยก๊าซคาร์บอนในทุกครั้งที่เดินทางกับแกร็บ ด้วยการแนะนำ..

by SME Thailand.| 21 กย. 2021

​ไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16

สมาคมการขายตรงไทย (TDSA) หนึ่งในสมาชิกของสมาพันธ์การขายตรงโลก (WFDSA) เตรียมพร้อมจัดงานประชุมสมาพันธ์การขายตรงโลก ครั้งที่ 16 ในรูปแบบออนไลน์ มุ่งเส..

by SME Thailand.| 16 กย. 2021