THAILAND TECH SHOW โชว์นวัตกรรมสื่อการเรียนสร้างสรรค์

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดโครงการ THAILAND TECH SHOW โชว์ผลงานนวัตกรรมสื่อการเรียนการสอนกว่า 200 ผลงาน

ดีไอทีพี ชวนเบิ่ง 2 ทำเลทองตลาด สปป.ลาว

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ(DITP) โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่(NEA) ได้ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดโครงการสัมมนา “ติวเข้ม...รู้ลึก รู้จริง รู้ใจลาว” เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีความรู้และเข้าใจการทำธุรกิจในประเทศลาว รวมทั้งเปิดโอกาสให้เห็นช่องทาง - พื้น..

ธนาคารกรุงเทพ ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบอุทกภัย

ธนาคารกรุงเทพ เดินหน้าสานต่อการให้ความช่วยเหลือลูกค้าผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโซนร้อน ‘โพดุล’ และ ‘คาจิกิ’ โดยออกมาตรการผ่อนปรนเงื่อนไขการชำระหนี้ การเสริมสภาพคล่องกิจการระยะสั้น และการสนับสนุนสินเชื่อเพิ่มเติม ทั้งกับลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ และลูกค้าสินเชื่อบุคคล ที่ได้รับผลกระทบทั้..

สศอ. ลงนาม MOU ร่วม EXIM, SME D Bank เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลและบิ๊กดาต้า หนุน SME เข้าถึงเงินทุน

สศอ. ลงนาม MOU ร่วม EXIM, SME D Bank เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลและบิ๊กดาต้า หนุน SME เข้าถึงเงินทุน ปล่อยกู้ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น

SACICT จัด Business Matching จับคู่เจรจาธุรกิจ สืบสานต่อยอดอัตลักษณ์ศิลปหัตกรรมไทย

SACICT เดินหน้าสืบสานภารกิจ ดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของหัตถศิลป์ไทย ผลักดันให้สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนท้องถิ่น

แกร็บจับมือท็อปส์ ออนไลน์เพิ่มบริการส่งสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตบนแอปพลิเคชัน

แกร็บ เดินหน้ายกระดับบริการส่งของบนฟีเจอร์ Groceries (ของใช้ทั่วไป) ด้วยการจับมือกับ ท็อปส์ ออนไลน์ซูุเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทย ช่วยให้ผู้ใช้บริการแกร็บสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพได้อย่างหลากหลายกว่า 15,000 รายการ

วีรศักดิ์’ เร่ง กรมพัฒน์ฯ พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจเต็มที่

วีรศักดิ์’ เร่ง กรมพัฒน์ฯ พัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจเต็มที่ หวังปฏิรูปโครงสร้างทาง เศรษฐกิจขับเคลื่อนประเทศด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยี ย้ำเป็นวาระสำคัญที่ต้องตระหนัก และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สสว. ร่วมกับ SCB จัดงาน SME ONE FEST 2019 ครั้งที่ 8

สสว. ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ นำผู้ประกอบการร่วมออกบู๊ธกว่า 232 บู๊ธเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการจัดแสดงสินค้าภายในงาน SME ONE FEST 2019 ครั้งที่ 8 ณ อาคารมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 9 - 13 กันยายน