เอ็นไอเอเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารไทยผ่านการปั้นฟู้ดเทคสตาร์ทอัพ

เอ็นไอเอ ชี้ความสามารถสตาร์ทอัพไทยยังแกร่ง ตอบดีมานด์การลงทุนได้ในระดับสูง พร้อมส่ง 9 เทรนด์นวัตกรรมอาหารรับดีมานด์การบริโภค และการเปลี่ยนแปลงเมือง