3 องค์กรร่วมมือผลักดัน SMEs ตื่นตัวรับมือภัยพิบัติ

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) กล่าวภายหลังเปิดการประชุมระดับชาติเพื่อหารือบทบาทของภาคเอกชนในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ว่า จากปัจจุบันที่ภัยทางธรรมชาติทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และเกิดขึ้นทั่วโลก ทำให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรงแก่ธุรกิจระดับเอสเอ็มอี เช่น อุทกภัยปี 2554 หรือสึนามิ เป็นต้น ซึ่งถึงปัจจุบันเอสเอ็มอีจำนวนที่ได้ผลกระทบต้องปิดตัวเอง และอีกหลายรายยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ ดังนั้น 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (ADPC) และ สสว.จึงร่วมกันจัดประชุมหารือและวางแผนป้องกันความเสี่ยงของภัยพิบัติที่จะเกิดแก่เอสเอ็มอีในอนาคต

บัณฑูร ชี้ปัญหาการเมือง SMEs โดนผลกระทบแน่

ายบัณฑูร ลำซ่ำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KBANK กล่าวว่า สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศขณะนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจในระยะสั้นแน่นอน โดยมีปฎิกริยาเฉพาะหน้าต่อตลาดการเงินในทันที เช่น การลงทุนในตลาดหุ้น และการลงทุนในกองทุนต่างๆ เนื่องจากนักลงทุน และผู้บริโภคชะลอกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพื่อรอความชัดเจนที่มากขึ้นก่อน รวมถึงการเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ

บีโอไอจัดโรดโชว์ 3 ภูมิภาคจับคู่ผู้ซื้อพบผู้ขาย

นายนฤชา ฤชุพันธุ์ ผู้อำนวยการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม (BOI Unit for Industrial Linkage Development: BUILD) หรือหน่วยบิวด์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่า หน่วยบิวด์ (BUILD) ได้ร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ บริษัท ยูบีเอ็ม เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด สมาพันธ์สมาคมอุตสหากรรมสนับสนุน และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย เตรียมจัดงาน “โรดโชว์ ซับคอนไทยแลนด์ 2014” ขึ้นเป็นครั้งแรก ครอบคลุมใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ระหว่างเดือน ธันวาคม 2556 ถึง มีนาคม 2557 เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆ มีการจัดซื้อชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในประเทศ รวมถึงมีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลการผลิต การจัดการ ระหว่างผู้ผลิตชิ้นส่วนร่วมกัน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมเครื่องจักร อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์

ห่วง SMEs ไทยปิดกั้นร่วมทุนต่างชาติเหตุอ่อนภาษา

ส.อ.ท.ห่วง SME ไม่เปิดใจรับร่วมทุนต่างชาติ มีจุดอ่อนไทยอ่อนภาษา ข้อมูลเชิงลึกอ่อนแอ หวั่นเปิดเออีซีจริงขยายการลงทุนลำบาก ระบุรัฐไม่มีความถนัดพิจารณาต่อรองขยายเวลาลดภาษีสินค้า แนะควรหารือเอกชน พร้อมย้ำกลุ่มผู้ชุมนุมเคลื่อนมวลชนปิดล้อมสถานที่ราชการ กระทบการทำธุรกรรมของภาคธุรกิจ

สศช.ชี้ว่างงานเพิ่ม สถิติคนเป็นหนี้หัวละ 1.5 แสน

สศช.เผย จีดีพีสังคมไตรมาส 3 เศรษฐกิจชะลอพ่นพิษ ว่างงานเพิ่ม คนจนหนี้ท่วมหัว เผยสถิติคนกรุงเป็นหนี้หัวละ 1.5 แสน แถมกู้นอกระบบ ซดดอกเบี้ยสูงลิ่วเฉียด 60% ต่อปี ชี้เข้าไม่ถึงประชานิยมรัฐ ทั้งลดค่าน้ำค่าไฟ ค่าก๊าซ

กรมการค้าเตือนผู้ผลิตลดขนาดขายราคาเดิมผิดกฎ

กรมการค้าภายใน เผยทำหนังสือเตือนผู้ผลิต ใช้กลยุทธ์ลดขนาด ผิดกฎเกณฑ์การค้า เหตุเลี่ยงขึ้นราคาทางอ้อม พร้อมเตรียมเรียกประชุมทบทวนมาตรการร่วมมือตรึงราคาหลังสิ้นสุดธันวาคม

ส.อ.ท.แนะรัฐส่งเสริม SMEs เปิดตลาดค้าชายแดน

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยในการสัมมนา “โอกาสและความท้าทายของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน”ว่า รัฐบาลควรส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย ทำการค้าขายผ่านช่องทางบริเวณชายแดนมากขึ้น เนื่องจากเป็นช่องทางที่เอสเอ็มอีสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้น และภาครัฐควรเร่งแก้อุปสรรคการค้าชายแดน เช่น พิธีการศุลกากร โครงข่ายถนนโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน โดยมูลค่าการค้าชายระหว่างไทย กับประเทศเพื่อนบ้านมากถึง 1.1 ล้านล้านบาท แยกเป็นการค้าชายแดนมากถึง 918,000 ล้านบาท และคาดว่า ภายใน 2- 3 ปีข้างหน้า มูลค่าการค้าชายแดน จะเพิ่มเป็น 2 ล้านล้านบาท จากยอดส่งออกรวมของประเทศ 7.2 ล้านล้านบาท

อพท.รุกพัฒนาฝีมืออุตฯสิ่งทอในพื้นที่พิเศษ

พ.อ.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า อพท.ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาฝีมือและพัฒนาสินค้าให้กับชุมชนในพื้นที่พิเศษ โดย อพท. จะเป็นหน่วยงานช่วยประสานหาผู้ที่มีความรู้ความชำนาญมาให้องค์ความรู้แก่ชุมชนในพื้นที่พิเศษ