NIA-CAT-TESA ตั้งศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล พร้อมหนุนธุรกิจไอทีแข่งเวทีโลกได้

by SME Startup 05 มิย. 2019
Share:


     สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ร่วมกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT และ นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย หรือ TESA ลงนามความร่วมมือการพัฒนาและส่งเสริมแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัล เดินหน้าตั้งศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล (Digital City Innovation Center) เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมบนพื้นฐานเทคโนโลยีเชิงลึกทางด้านดิจิทัลผ่านพื้นที่ทดลองและการทดสอบ หรือ Sandbox พร้อมร่วมสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลักดันธุรกิจนวัตกรรมสำหรับวิสาหกิจนวัตกรรมด้านดิจิทัล

     ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ที่ผ่านมา NIA ร่วมกับ CAT และ TESA จัดตั้ง “ศูนย์นวัตกรรมเมืองอัจฉริยะ หรือ IOT city innovation center; ICIC” เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการนวัตกรรม โดยเฉพาะในกลุ่มสตาร์ทอัพ เน้นการใช้ IOT ในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม ที่ผ่านมามีการจัดทำรายงานแผนนโยบายการพัฒนาและสนับสนุน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานของระบบนิเวศสตาร์ทอัพ และมีการเผยแพร่สร้างความตระหนักผ่านการสัมมนาหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมในอุตสาหกรรมนี้

     สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ปรับเปลี่ยนเป็น “ศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล หรือ Digital city innovation center; DCIC” เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้และข้อมูล เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านดิจิทัล การบริหารจัดการเมืองดิจิทัลของประเทศ รวมถึงเป็นพื้นที่ทดลองและการทดสอบให้กับธุรกิจนวัตกรรมด้านดิจิทัลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และส่งเสริมแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมให้เกิดธุรกิจดิจิทัลที่ขยายผลเชิงพาณิชย์ได้จริงผ่านกลไกการสนับสนุนต่างๆ ของทั้ง 3 หน่วยงาน โดยจะเร่งสร้างให้เกิดเป็นรูปธรรมและเห็นภาพระบบนิเวศที่ชัดขึ้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือแนวทางการสร้างแพลตฟอร์มทางนวัตกรรมให้เกิดธุรกิจดิจิทัล การจัดทำโปรแกรมบ่มเพาะวิสาหกิจเริ่มต้นในด้านสุขภาพที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยเชื่อมต่อกับนักลงทุนที่จะเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมด้านนี้มากขึ้น

     พันเอก สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เผย CAT ร่วมมือกับ 2 หน่วยงาน จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมเมืองดิจิทัล เพื่อประสานงานการพัฒนาโครงการนำร่องและบริหารงานนวัตกรรมด้านเมืองดิจิทัลให้เกิดการขยายผลในเชิงพาณิชย์ พร้อมได้ด้านโครงสร้างระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ Cloud Computing ระบบ Big Data Platform มาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมด้าน IoT ใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ และจากการนำศักยภาพที่มีอยู่ของแต่ละหน่วยงานมาผสานกัน ก่อให้เกิดการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นในอนาคต

     ดร. วัชระ ฉัตรวิริยะ นายกสมาคมสมองกลฝังตัวไทย หรือ TESA กล่าวถึงความร่วมมือทางวิชาการและเทคโนโลยี เพื่อการสร้างผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นให้ได้มาตรฐานสากลพร้อมแข่งขันได้ในเวทีโลกว่า  TESA ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยพัฒนาจากสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงนักพัฒนาจำนวนมากพร้อมผนึกกำลังสานต่อความร่วมมือในการพัฒนาองค์ความรู้ ให้คำปรึกษาด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถสร้าง Products/Services/Solutions ที่ได้มาตรฐานและแข่งขันได้ในเวทีโลก โดย TESA เตรียมแผนกิจกรรมและหารือพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการในเครือสมาคมฯ ที่มีศักยภาพพร้อมทดลองนำร่อง หากแพลตฟอร์มนวัตกรรมสำหรับธุรกิจดิจิทัลเปิดให้ใช้แล้ว นอกเหนือจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและแนวโน้มแห่งอนาคต ทางสมาคมฯ ยังให้ความสำคัญเรื่องการพัฒนา Products/Services/Solutions ไปสู่มาตรฐานสากลต่างๆ สำหรับบริษัทที่มีความพร้อมจะจับมือหรือหาแนวทาง เพื่อพาไปทดสอบเรื่องมาตรฐานต่างๆ ที่เป็นมาตรฐานสากล ตลอดทั้งทำให้ถูกต้องตามระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของประเทศด้วยwww.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup 
Share:

Related Articles

​พลิกจาก Tech Startup สู่ Food Startup โอกาสของหนุ่มสาวเอเชียในซิลิคอล วัลเลย์

เมื่อ Tech Startup เอเชียในซิลิคอล วัลเลย์ มองเห็นโอกาสจึงผันตัวตัวเข้าสู่ธุรกิจร้านอาหารกันมากมาย

by SME Startup| 16 กย. 2019

​MASH หยิบเห็ดหิมะมาทำเครื่องดื่ม เจาะเทรนด์คนรักสุขภาพ

ท่ามกลางคู่แข่งขันที่มากหน้าหลายตาการที่จะสามารถแทรกเข้าไปอยู่ในตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพได้ จำเป็นต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้านั้น เหมือนดังเช..

by SME Startup| 12 กย. 2019

​LALITDA หยิบน้ำมันหอมระเหยมาใส่เครื่องประดับ

ไอเดียทำเงินจากการสร้างสรรค์เครื่องประดับที่มีกลิ่นหอมภายใต้แบรนด์ LALITDA

by SME Startup| 11 กย. 2019