กสิกรไทย เปิดตัว KATALYST โครงการเร่งศักยภาพ Startup ไทย

by SME Startup 06 มิย. 2019
Share:

 

     กสิกรไทย เปิดตัวโครงการ KATALYST (แคททะลิสต์) เร่งศักยภาพ Startup อัพไทย ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจขยายธุรกิจ และมีแนวทางไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์องค์กรของธนาคาร ร่วมกันสร้างคุณค่าทางธุรกิจ (Co-Creation) ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ให้คำปรึกษา และสนับสนุนจากฝ่ายงานธนาคารและพันธมิตร เพื่อนำมาใช้งานต่อยอดทางธุรกิจร่วมกัน
 
     ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความสำคัญและสนใจทำธุรกิจด้วยตัวเอง โดยการเป็น Startup มากขึ้น ในขณะเดียวกันก็มีนักลงทุนและกองทุนสนใจเข้ามาร่วมลงทุนใน Startup ที่มีศักยภาพทั่วโลกเป็นจำนวนมากเช่นกัน ที่ผ่านมา Startup สามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมาได้ แต่ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถนำพาธุรกิจให้อยู่รอดหรือเติบโตต่อไปได้ ทำให้สตาร์ทอัพมากกว่า 90% ยังไม่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ และนับวันจะมีช่องว่างให้ Startup น้องใหม่เบียดเข้ามาแข่งขันในตลาดได้ยากขึ้น เนื่องจากผู้เล่นรายเดิมหรือผู้เล่นรายใหญ่มีการจับมือและพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่เสมอ เพื่อปกป้องและขยายเข้าสู่ตลาดใหม่ๆ มากขึ้น

     ดังนั้น Startup จึงต้องการคนช่วยที่เป็นทั้งเพื่อน ที่ปรึกษา และพันธมิตรในการที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตต่อไปได้ ธนาคารกสิกรไทยจึงริเริ่มโครงการ KATALYST เพื่อช่วย Startup ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจขยายธุรกิจ และมีแนวทางการดำเนินธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลยุทธ์ของธนาคารหรือลูกค้า พันธมิตรของธนาคาร เพื่อร่วมสร้างจุดเริ่มต้นที่ดีและช่วยยกระดับให้กับ Startup ไทย โดยโครงการ KATALYST เปรียบเสมือนเพื่อนสนิทที่พร้อมให้คำแนะนำแก่ Startup ในด้านต่างๆ  เช่น รูปแบบของการทำธุรกิจ การให้ความรู้และการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ ตลอดจนให้คำแนะนำในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ โดยร่วมกับหน่วยงานของธนาคาร บริษัทของธนาคาร พันธมิตรของธนาคาร และบริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด ที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องของเงินลงทุน เพื่อให้วงการ Startup ไทยเติบโตและประสบความสำเร็จ

     ปัจจุบันไทยมี Startup กว่า 600 รายที่มาลงทะบียนกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA  มี Startup ที่มีผู้สนใจเข้าร่วมลงทุนในปี 2560 จำนวน 31 ราย เป็นเงิน 106.10 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือประมาณ 3,350 ล้านบาท และในปี 2561 มี Startup ที่มีผู้ร่วมลงทุน 35 ราย เป็นเงิน 61.25 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,933 ล้านบาท จะเห็นว่ามีแนวโน้มที่ชะลอลง เนื่องจาก Startup ไทยยังเติบโตไม่ทัน ซึ่งธนาคารหวังว่าโครงการ KATALYST จะเข้ามาช่วยพัฒนาและต่อยอด Startup ให้มีศักยภาพมากขึ้น สามารถดึงดูดเงินทุนจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อยกระดับเป็น Startup ระดับภูมิภาคหรือระดับโลก ต่อไปในอนาคต
 
     ด้าน สุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า Startup ทั่วโลกมักจะประสบปัญหาในการจัดการธุรกิจคล้ายๆ กัน คือ ไม่มีตลาดรองรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ ขาดเงินทุน ขาดทีมงานที่มีคุณภาพ ปัญหาด้านคู่แข่ง การจัดการต้นทุนและราคา คุณภาพผลิตภัณฑ์หรือบริการไม่ตรงกับความต้องการ ขาดประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจและการตลาด ฯลฯ ซึ่งโครงการ KATALYST พร้อมจะให้คำแนะนำแก่ Startup ในเรื่องต่างๆ  เพื่อให้มั่นใจว่ามีผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองกลุ่มลูกค้าของธนาคาร และมีความมุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจ โดยไม่จำกัดกลุ่มอุตสาหกรรม เข้ามารับคำปรึกษาแบบเฉพาะเจาะจงจากผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากภายในและภายนอกองค์กร

     Startup ที่เข้าร่วมโครงการ KATALYST จะได้รับโอกาสเข้าร่วมทำแคมเปญกับทางธนาคารที่มีฐานลูกค้ากว่า 14.5 ล้านราย โอกาสขยายเงินทุนผ่านบริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด บริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย และขยายฐานธุรกิจในต่างประเทศผ่านบริษัท เควิชั่น จำกัด บริษัทด้านการลงทุน Startup และแสวงหานวัตกรรมในระดับภูมิภาคของธนาคารกสิกรไทย โอกาสในการหาโซลูชั่นด้านการชำระเงินร่วมกัน รวมถึงการได้ทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ จากทางธนาคาร และกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป (KBTG) เช่น โซลูชั่น FastPay ระบบส่งยอดค้างจ่ายในระบบ FlowAccount ไปยังแอปพลิเคชัน K PLUS SME ของธนาคาร เพื่อชำระยอดค้างจ่ายที่ทำให้การจ่ายเงินเป็นเรื่องง่าย รวมถึงโอกาสในการเดินทางไปศึกษาดูงานกับบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้พร้อมขยายฐานธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศ การรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจาก Baker McKenzie และร่วมพบปะผู้บริหารจากธนาคารและบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจของสตาร์ทอัพ

     ธนพงษ์ ณ ระนอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีคอน เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด เปิดเผยว่า บีคอน วีซี บริษัทเงินร่วมลงทุนของธนาคารกสิกรไทย พร้อมลงทุนใน Startup ที่มีศักยภาพในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางการเงินและเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ที่สอดคล้องและสามารถรองรับแผนยุทธศาสตร์ของธนาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยจะช่วยเหลือและสนับสนุน Startup ที่เข้ามาในโครงการ KATALYST ในการให้คำแนะนำและปรึกษาด้านของการลงทุน อีกทั้งโครงการนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางสำหรับบีคอน วีซี เองในการเฟ้นหา Seed Funding ให้กับ Startup ที่มีศักยภาพเพิ่มเข้ามาใน Portfolio ของบีคอน วีซีอีกด้วย โดยปัจจุบันได้ทำการลงทุนไปแล้วทั้งหมด 7 บริษัท ได้แก่ FlowAccount, Ookbee, Eventpop, Grab, InstaReM, Jitta และ Horganice และคาดว่าจะมีโอกาสได้ลงทุนใน Startup จากโครงการ KATALYST ปีละ 2-3 ราย
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup
Share:

Related Articles

​​คุยกับ ป๊อบ - สิทธิพงษ์ อารยางกูร เมื่อต้องพลิกงานอดิเรกให้เป็นธุรกิจทำเงิน

เบื้องหลังการเริ่มต้นสร้างรายได้จากงานอดิเรกทำได้อย่างไร

by SME Startup| 04 มิย. 2020

​ตกงานเป็นเหตุ! เมื่อมนุษย์เงินเดือนถูกลอยแพ จึงแจ้งเกิดธุรกิจบาร์เบอร์ SWEENEY TED.

เพราะการวางแผนชีวิตอย่างระมัดระวังและเป็นขั้นเป็นตอน ทำให้แม้จะถุกเลย์ออฟแต่เท็ด ลีก็สามารถ มีธุรกิจร้านตัดผมเป็นของตัวเองได้

by SME Startup| 03 มิย. 2020

​ส่อง Blu Sasta ร้านสินค้าสแตนเลสออนไลน์ ที่ขายดีสวนกระแส 2 ล้านบาทต่อเดือน

เปิดเส้นทางจิ๊กซอว์แห่งความสำเร็จของร้านสินค้าสแตนเลสออนไลน์ ‘Blu Sasta’ ดันยอดขาย 2 ล้านบาทต่อเดือนสวนกระแสเศรษฐกิจยุคโควิด

by SME Startup| 29 พค. 2020