รวม 10 แหล่งเงินทุนสำหรับ Startup ไทยที่มีไอเดียเจ๋ง

by SME Startup 08 ตค. 2020
Share:Main Idea
 
  • ดูว่าปัญหาหนึ่งของ Startup ไทยส่วนใหญ่ที่ต้องเจอคือ แหล่งเงินทุนเพื่อจะมาต่อยอดโมเดลธุรกิจ ซึ่งในประเทศไทยเราเองก็มีผู้ใหญ่ใจดีที่พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการไทยดังนี้
      


     สำหรับ Startup ไทยที่มีไอเดียเจ๋งๆ แต่ยังหาแหล่งเงินทุนไมได้ SME Startup ได้รวบรวมแหล่งเงินทนที่สนับสนุนผู้มีไอเดียไว้ดังนี้


1. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม หรือ บสย.

     สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง ที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SME และ Startup ที่มีศักยภาพ และต้องการแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนธุรกิจแต่ยังขาดหลักประกัน ผ่านกลไกการค้ำประกันสินเชื่อ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสถาบันการเงินต่างๆ ในการอนุมัติสินเชื่อ ข้อมูลเพิ่มเติม: www.tcg.or.th
 2. สินเชื่อประชารัฐเพื่อ SMEs ของ สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต หรือ SMI

     SMI เป็นสถาบันที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการที่จะรองรับการแก้ไขปัญหา ตลอดจนนำเสนอนโยบายเพื่อการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมที่นับวันยิ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ให้เจ้าของกิจการทั้ง SME และ Startup ได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น เพื่อสามารถนำเงินทุนไปต่อยอดแผนธุรกิจและสร้างโอกาสเติบโตให้แก่ธุรกิจของตนเอง

     โดย SMI ได้ร่วมมือกับ 15 ธนาคาร เข้าร่วมโครงการสินเชื่อประชารัฐเพื่อ SME” ด้วยวงเงินงบประมาณรวม 10,000 ล้านบาท ระยะสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 7 ปี โดยการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของธนาคาร โครงการนี้เริ่มต้นมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2559 และจะดำเนินไปจนกว่าครบวงเงินงบประมาณ ข้อมูลเพิ่มเติม: www.smi.or.th
 

3. โครงการ Startup Voucher ของ ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.

     สวทช. ได้จัดทำโครงการ Startup Voucher ขึ้นเพื่อสร้างโอกาสในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เร่งเพิ่มรายได้ และขยายธุรกิจให้เติบโตให้กับเจ้าของกิจการ SME และ Startup ที่มีไอเดียและแผนธุรกิจที่ชัดเจน โดยทางสวทช. มีเงินสนับสนุนมอบให้สูงสุด 800,000 บาท ข้อมูลเพิ่มเติม: www.nstda.or.th
 
4. โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA)

     เป็นการสนับสนุนรูปแบบใหม่ของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สำหรับผู้ประกอบการไทย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจ SME หรือ Startup ให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาหรือขยายผลธุรกิจนวัตกรรม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐานนวัตกรรมของประเทศ

     โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ จะให้การสนับสนุนธุรกิจในลักษณะของเงินให้เปล่า หรือ Grant ภายใต้โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน ในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี สำหรับเจ้าของกิจการ SMEs และ Startup ที่มีโครงการนวัตกรรมอยู่ระหว่างทดลองทดสอบ มีโมเดลต้นแบบหรือนำร่อง รวมทั้ง การต่อยอดงานวิจัยหรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ์หรือสิทธิบัตรที่ผ่านการประเมินทางเทคโนโลยีแล้ว ข้อมูลเพิ่มเติม: www.nia.or.th
 

5 แหล่งเงินทุนจาก Venture Capital — VC

     ส่วนมากจะเป็นองค์กรที่มีขนาดใหญ่ สามารถลงทุนจำนวนมากแบบระยะยาว รวมทั้งสามารถให้คำปรึกษาเพื่อทำให้ธุรกิจที่ลงทุนเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในประเทศไทยก็มีหลายองค์กรที่ให้การสนับสนุนธุรกิจ Startup อย่างจริงจัง
 


 

6 Unigin Ventures

     ยูนิจิน เวนเจอร์ส (Unigin Ventures) ในเครือไทยเอซกรุ๊ป (Thaiace Group) ผู้ให้บริการด้านการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร ในประเทศไทย ยูนิจินเกิดขึ้นเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการในประเทศไทยที่มีไอเดียและศักยภาพในการทำธุรกิจในทุกด้าน หรือช่วยให้ขอเงินทุนจากสถาบันการเงินได้ง่ายขึ้น เพื่อนำเงินลงทุนไปพัฒนาผลิตภัณฑ์-บริการ หรือต่อยอดธุรกิจเดิม ข้อมูลเพิ่มเติม:  www.uniginventures.com/
 


7 Krungsri Uni Startup

     เป็นโครงการที่สนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะความรู้การเป็นผู้ประกอบการ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะสาย Fintech (Financial Technology) และ Ecommerce ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.krungsrifinnovate.com/th/accelerator/krungsri-uni-startup.html
 
 

8 กองทุน 500 Tuk Tuks Thailand

     เป็นกองทุนย่อยในเครือ 500 Startups ของสหรัฐอเมริกา ช่วยเหลือเรื่องเงินลงทุนใน Tech Startup ในประเทศไทย ข้อมูลเพิ่มเติม:  https://www.facebook.com/500tuktuks/
 
 

9 TRUE INCUBE

     ทรู อินคิวบ์ เป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นมามี 2 เป้าหมายหลัก ได้แก่ การมุ่งเน้นการสร้างสัญชาตญาณความเป็นผู้ประกอบการ การมองไกลไประดับโลก และการสร้างระบบนิเวศน์ (ecosystem) ที่เอื้ออำนวยต่อการเติบโต ข้อมูลเพิ่มเติม:  https://www.facebook.com/trueincube/
 


10 AIS The Startup

     สนับสนุน Startup สายเทคโนโลยีต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยี IoT การเข้าถึงฐานลูกค้าของ AIS และหมายเลขพันธมิตรต่างๆทั่วโลก บริการคลาวด์ประสิทธิภาพสูง ทีมให้คำปรึกษา ทั้งหมดนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายๆ ข้อมูลเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/AISTheStartup/
 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup
Share:

Related Articles

​แพงมากแม่! รวม 7 คริปโตอาร์ตที่มูลค่าสูงที่สุดในโลก ใครอยากขาย NFT มามุงด่วน

NFT อาร์ตคือโอกาสใหม่ในยุคดิจิทัลจริงๆ แล้วอยากรู้หรือไม่ว่าผลงานของคริปโตอาร์ตที่แพงสุดในโลก มีอะไรบ้าง

by SME Startup| 21 ตค. 2021

​ไม่ยอมแพ้! พลิกวิกฤติจากโรงเรียนสอนดนตรีสู่ร้านเบเกอร์รี่ออนไลน์ ขายขนมต่อชีวิตพนักงาน

เมื่อเจ้าของสถาบันดนตรีสุกฤตาที่เปิดมาถึง 12 ปี ต้องมาเจอพิษ COVID-19 จนต้องปิดไป 3 ครั้ง แต่ด้วยเลือดนักสู้ ทำให้เธอไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นมาทำ Vanilla Su..

by SME Startup| 18 ตค. 2021

​ออร์แกไนซ์สาวฮึดสู้โควิด! ปั้นแบรนด์เสื้อผ้าเด็กจนกลายเป็นธุรกิจต่อลมหายใจ

Kindergarden ธุรกิจใหม่ของสาวออร์แกไนซ์งานแต่งงาน ที่หันมาเอาดีกับการทำเสื้อผ้าเด็กแล้วขายหมด 300 ตัว ภายใน 5 นาที

by SME Startup| 18 ตค. 2021