SIPA นำไอทีช่วย SME ธุรกิจท่องเที่ยว

by smethailandclub 23 ธค. 2016
Share:
    ธุรกิจท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในภาคบริการของไทยที่มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากเป็นหนึ่งในภาคธุรกิจที่นำเงินตราเข้าประเทศนอกเหนือจากการส่งออก ขณะที่การส่งออกในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มหดตัวอย่างต่อเนื่องนั้น ภาคการท่องเที่ยวมีส่วนสำคัญในการพยุงเศรษฐกิจไทยไม่ให้ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

    กรมการท่องเที่ยวสำรวจสถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในปี 2559 พบว่า ช่วงเดือนมกราคม-สิงหาคม 2559 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยถึง 22.4 ล้านคน เติบโตขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11.75% โดยภาคธุรกิจที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ คือ กลุ่มธุรกิจโรงแรมและที่พัก

    ช่วงที่ผ่านมาธุรกิจโรงแรมและที่พักเผชิญหน้ากับความท้าทายหลายด้าน

    -ทำอย่างไรให้เข้าถึงฐานนักท่องเที่ยวได้อย่างสูงสุด ซึ่งหมายถึงโอกาสในการเพิ่มรายได้ที่สูงตามไปด้วย

    -ทำอย่างไรจึงจะสามารถบริหารจัดการจำนวนห้องพัก และราคาห้องพักได้จากจุดเดียว เพื่อช่วยให้โรงแรมบริหารจัดการง่ายขึ้น ทั้งการกระจายห้องพัก และการสร้างสมดุลของรายได้ในแต่ละช่องทางควบคู่กันไปด้วย ดังนั้นธุรกิจที่พักจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนขายห้องพักล่วงหน้า เพื่อนำมาสู่การคาดการณ์รายได้ที่แม่นยำและลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ

    -ทำอย่างไรโรงแรมจะมีข้อมูลที่ถูกต้องอยู่ในระบบการสืบค้น (Search Engine) จากทั่วโลก

    3 ประการข้างต้นเป็นความท้าทายของธุรกิจโรงแรมที่ต้องบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดรายได้สูงสุด ซึ่งหมายถึงการอยู่รอดและการพัฒนาของภาคธุรกิจท่องเที่ยว


    ซิป้า เดินหน้าตามกรอบยุทธศาสตร์เศรษฐกิจดิจิทัลสนองนโยบายกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม(ดีอี) ที่ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงได้มีการดำเนินโครงการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในระดับสากล Tourism Thailand Open Platform (ToTOP)   


    นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ หรือ ซิป้า กล่าวว่า ซิป้าใช้เวลา 2 ปีในการดำเนินการใน 3 ส่วนหลัก 
การกำหนดระบบ Standard Code หรือรหัสมาตรฐานของธุรกิจท่องเที่ยว ซิป้าได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อแก้ไขปัญหาการสืบค้นในระบบไอที (Search Engine)  ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถนำไปใช้เพื่อสร้างให้เกิดมาตรฐานของข้อมูลท่องเที่ยว ซึ่งประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกของโลกที่มีการขจัดปัญหาข้อผิดพลาดในการค้นหา 


    ระบบ Hotel Channel Manager หรือระบบการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พัก ระบบ Hotel Channel Manager เป็นระบบที่ช่วยในการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรมและที่พักผ่านออนไลน์ โดยเฉพาะการจัดการเรื่องจำนวนห้องพัก และราคาห้องพัก เพื่อช่วยให้โรงแรมสามารถบริหารจัดการจำนวนห้องพักและราคาห้องพักได้ง่ายขึ้น โดยเป็นการบริการจากศูนย์กลางและส่งข้อมูลอัพเดทไปยังตัวแทนทุกราย ระบบดังกล่าวสามารถกำหนดราคาขายห้องพักสำหรับตัวแทนแต่ละรายให้เหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้


    ระบบการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มช่องทางด้านการตลาดด้านท่องเที่ยวในรูปแบบธุรกิจกับธุรกิจ (Tourism Thailand Open Platform B2B) ช่วยให้ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวไทยได้เสนอขายสินค้าประเภท ที่พัก บริการ รถรับส่ง แพคเกจทัวร์ แพ็กเกจกอล์ฟ ผ่านช่องทางออนไลน์ในรูปแบบ B2B ผ่านการเชื่อมต่อ API (Application Programming Interface)


 
    ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ได้จากบนหน้าจอเดียวกันแบบ One Stop Services ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มลูกค้าและผู้ซื้อได้ไม่แพ้ผู้ประกอบการใหญ่ โดยเป็นลักษณะของตลาดกลางที่เปิดโอกาสให้ผู้ขายรายย่อยเข้าถึงผู้ซื้อจากทั่วโลกได้
ที่ผ่านมาการผู้ให้บริการท่องเที่ยวมักถูกควบคุมจากบริษัทตัวแทนที่ต้นทางและปลายทาง ทำให้ธุรกิจรายย่อยของไทยขาดโอกาสทางการตลาดและเข้าถึงผู้ซื้อได้ยาก ดังนั้นการมีแพลตฟอร์มที่รวบรวมสินค้าและบริการของผู้ประกอบการการท่องเที่ยวไทย จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยในการเข้าถึงผู้ซื้อและบริษัทตัวแทนทั่วโลก
  

    โครงการ ToTOP จึงเป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยตรง เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นที่ประเด็นปัญหาหลัก 3 ด้านดังที่กล่าว ซึ่งซิป้าคาดหวังว่า การดำเนินโครงการ ToTOP จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้มีการนำไอทีมาแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว เพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทยทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็กในระยะยาว


    ดูรายละเอียดได้ที่ http://thaitotop.com


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอีShare:

Related Articles

​Video Conference ตัวช่วยสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในวันที่เทรนด์ Remote Working กำลังมา

กุญแจสำคัญในการปลูกฝังวัฒนธรรมที่เข้มแข็งคือการสื่อสารที่ชัดเจน พนักงานทุกคนควรมีความเข้าใจค่านิยมขององค์กรและรู้สึกเชื่อมโยงกับคุณค่านั้นเป็นอย่างด..

by SME Thailand.| 19 ตค. 2020

​“แม่เหาะ” จ.แม่ฮ่องสอน ชุมชนท่องเที่ยวไฮเทค ที่ใช้เทคโนโลยี VR มาพลิกโฉมธุรกิจท่องเที่ยว

การทำท่องเที่ยวชุมชนในวันนี้แตกต่างไปจากยุคก่อน เพราะเราอยู่ในโลกที่มีเทคโนโลยี และเครื่องมือเครื่องไม้มากมายให้หยิบจับมาใช้ แม้ชุมชนจะทำเรื่องพวกนี..

by SME Thailand.| 16 ตค. 2020

​กูเกิล x แซมโซไนท์ เปิดตัวกระเป๋าเป้ไฮเทค แต่ทำไมถูกมองว่ามาผิดเวลา?

กูเกิลเป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีไม่กี่รายที่รุกเข้าสู่วงการแฟชั่นโดยการผนวกนวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นเข้ากับชิ้นงานที่เป็นสินค้าแฟชั่น ล่าสุ..

by SME Thailand.| 09 ตค. 2020