​SME อาเซียน # VETSAPHONG คลินิกครบวงจรบริการดูแลสุขภาพคนลาว      ช่วง SME อาเซียน วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 - พาข้ามฝั่งโขงไปเยือนเวียงจันทน์ เยี่ยมชมกิจการของผู้ประกอบการชาวลาวกับธุรกิจคลินิกรักษาพยาบาลที่ชื่อว่า "เวชสะพงศ์"...จะน่าสนใจอย่างไร คลิกชมชมได้ครับ

 
Share: