​SME อาเซียน#Lucky Plaza แหล่งนัดพบชาวตากาล็อกในสิงคโปร์
ช่วง SME อาเซียน วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2558 - Lucky Plaza แหล่งนัดพบชาวตากาล็อกในสิงคโปร์ พาไปดูชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานชาวฟิลิปปินส์ในสิงคโปร์ว่าเขามีชีวิติความเป็นอยู่อย่างไร...คลิกชมได้เลยครับ

 
Share: