กับข้าวกับปู ต่อยอดประมงพื้นบ้าน จับเงินล้านด้วยจ๊อปูไส้ทะลัก

เปลี่ยนดราม่า เป็นโอกาสในธุรกิจ ก้าวข้ามคำสบประมาทจากคำว่า แค่กระแส สู่หน้าร้าน 3 สาขา ที่ลูกค้าแวะเวียนมาไม่พัก