โค้งสุดท้าย! เฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม SME แห่งปี ชิงรางวัลรวมกว่า 5 แสนบาท     เดินหน้าจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7 แล้ว สำหรับการเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม SME แห่งปี กับการประกวด SME Thailand Inno Awards และปีนี้ยังคงความเข้มข้นในการเลือกเฟ้นผู้ที่มีนวัตกรรมเจ๋งๆ เพื่อชิงรางวัลรวมกว่า 500,000 บาท
 
     จากการเปิดเผยของ วินัย วิโรจน์จริยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร SME Thailand, นิตยสาร SME STARTUP, รายการเซียนธุรกิจ, www.smethailandclub.com และสื่อต่างๆ ในเครือ เปิดเผยว่า โครงการประกวด SME Thailand Inno Awards จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ด้วยความร่วมมือจากพันธมิตรสำคัญ ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีแบบอย่างทางความคิดในการนำองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สมควรเป็นแบบอย่างและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยรายอื่นๆ ให้เห็นความสำคัญในการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาปรับใช้กับการทำงานบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มความสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
 
     “โครงการ SME Thailand Inno Awards  ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าแข่งขันเพิ่มขึ้นทุกปี โดยในปีนี้มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 100 ราย ซึ่งมีนวัตกรรมทางธุรกิจที่น่าสนใจหลากหลาย เช่น สบู่สารสกัดจากเปลือกกล้วยไข่, ซอสเย็นตาโฟอินสแตนท์พร้อมบริโภค, หุ่นยนต์แคชเชียร์ ที่รวมบริการแบบ End to End Sales & Cash Management Platform, ตู้กดยากลุ่มยาสามัญประจำบ้านที่ช่วยให้คนเข้าถึงยาได้ง่ายขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง, ไอศกรีมข้าวซอยสูตรล้านนา รวมถึงอีกหลากหลายนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ด้วย นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เอสเอ็มอีไทยหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมของตนเองมากขึ้น ซึ่งถือเป็นแต้มต่อสำคัญที่จะทำให้เอสเอ็มอีไทยแข่งขันได้ในเวทีโลก”


 

     ด้านสุรัตน์ ลีลาทวีวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย กล่าวว่า งานวิจัยและนวัตกรรมเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้ SME สร้างความแตกต่างและมียอดขายเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด จากข้อมูลของ สวทน. ปี 2560 ประเทศไทยมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา 0.78% ของ GDP ประเทศ หรือประมาณ 113,527 ล้านบาท และคาดว่าในปี 2561 การลงทุนด้านการวิจัยฯ จะเพิ่มขึ้นเป็น 1% ของ GDP โดยในจำนวนนี้เป็นภาคเอกชนมากถึง 73% และมีแนวโน้มการทำวิจัยพัฒนาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ทั้งนี้อุตสาหกรรมอาหารมีการลงทุนในนวัตกรรมมากที่สุด แต่งานวิจัยส่วนใหญ่ยังจำกัดอยู่ที่องค์กรขนาดใหญ่ไม่ใช่ SME เพราะมีผู้ประกอบการ SME เพียง 0.17% ของจำนวน SME ทั้งหมดที่สามารถเข้าถึงนวัตกรรมได้ สาเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะต้องใช้เงินลงทุนสูง แต่ SME ก็เริ่มเห็นความสำคัญของการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมมากขึ้น โดยในช่วง 5 ปีมานี้ภาคเอกชนมีการลงทุนในด้านนวัตกรรมเพิ่มขึ้นทุกปีเฉลี่ยปีละ 35% ส่วนใหญ่เป็นการพัฒนานวัตกรรมด้านการตลาด และองค์กร แต่ที่น่าสนใจก็คือนวัตกรรมที่เกิดขึ้นนั้นส่วนใหญ่เกิดมาจากความคิดสร้างสรรค์ หรือการวิจัยและพัฒนากันภายในองค์กร ดังนั้นเจ้าของธุรกิจและพนักงานจึงเป็นกลไกสำคัญที่ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในองค์กรนั่นเอง
 
     ในส่วนของธนาคารกสิกรไทยมีการสนับสนุนสินเชื่อให้ SME นำไปใช้พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมียอดสินเชื่อคงค้าง 6,000 ล้านบาท และนอกจากด้านการเงินแล้ว ธนาคารยังพร้อมสนับสนุน SME ในทุกมิติ และอยากให้ SME เห็นความ ความสำคัญและนำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเอสเอ็มอีมีความได้เปรียบในการแข่งขันและสามารถต่อสู้กับธุรกิจขนาดใหญ่ได้ จึงอยากให้โครงการ SME Thailand Inno Awards เป็นจุดเริ่มต้น หรือช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ SME ก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเองด้วยนวัตกรรม
 


   

สำหรับการประกวด SME Thailand Inno Awards 2018 แบ่งออกเป็น 10 สาขารางวัล ได้แก่

1.รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ

2.รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กร

3.รางวัลโดดเด่นด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์

4.รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์ Reuse / Recycle

5.รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์            

6.รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์

7.รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

8.รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ

9.รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ

10.รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจเพื่อสังคม
 
     นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษ สุดยอดนวัตกรรมธุรกิจ SME แห่งปี กับ The Best SME Thailand Inno Awards 2018 การเฟ้นหาธุรกิจ SME ที่มีนวัตกรรมครบเครื่องในหลายมิติรวมอยู่ในสินค้าหรือบริการที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้อย่างรอบด้าน
 

     ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในแต่ละสาขาจะได้รับโล่รางวัล SME Thailand Inno Awards 2018 และเงินรางวัล 20,000 บาท สำหรับสินค้าและบริการที่มีนวัตกรรมโดดเด่น และเงิน 30,000 บาท สำหรับ The Best SME Thailand Inno Awards พร้อมรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย รวมมูลค่ากว่า 5 แสนบาท
  
     ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด SME Thailand Inno Awards 2018 สามารถสมัครออนไลน์ได้ ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 โดยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในเดือนกรกฎาคม 2561 และจัดพิธีมอบรางวัลในเดือนสิงหาคมนี้
 


 www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

 

RECCOMMEND: ENTREPRENEUR

ถอดบทเรียนธุรกิจ จากหนังสุดฮิต คังคุไบ หญิงแกร่งแห่งมุมไบ

ใครจะไปนึกว่าวันหนึ่งหนังอินเดียจะมาแรงแซงทางโค้งเกาหลีฟีเวอร์ชนิดไม่เห็นฝุ่น เมื่อ คังคุไบ หญิงแกร่งแห่งมุมไบ (Gangubai Kathiawadi) หนังบอลลีวูดที่ฉายทาง Netflix ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เพียงไม่ถึงเดือนเรื่องราวของราชินีมาเฟียนางนี้

คิดแบบ Startup ทำแบบ SME วิธีปั้นธุรกิจให้แข่งกับรายใหญ่ได้ สไตล์คู่รักนักธุรกิจเจ้าของแบรนด์ Pynpy’

 จากกระแสการบริโภคแบบรักษ์โลก ที่ช่วยลด ละ เลิกการสร้างปริมาณขยะให้กับระบบนิเวศน์ “ผ้าอนามัย” เป็นหนึ่งในสินค้าที่ถูกพูดถึงและมักมีนวัตกรรมทางเลือกใหม่ๆ ออกมาตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ

DEESAWAT กว่า 50 ปีของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ รับมือความท้าทายธุรกิจ ด้วยหลักคิดแบบผู้รอด

กว่า 5 ทศวรรษกับการเติบโตของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ภายใต้แบรนด์ “DEESAWAT” (ดีสวัสดิ์) แม้มีช่วงที่ต้องสะดุดจากการผลัดเปลี่ยนมือของผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นคนก่อตั้งธุรกิจในลักษณะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบดั้งเดิมฝังมุก