Material World จัดเก็บ ขนส่ง อย่างมืออาชีพ

 

    
เรื่อง : นิธิดา วงศาโรจน์
ภาพ : กฤษฎา ศิลปไชย


    จากแนวโน้มการขยายตัวของธุรกิจในแถบอาเซียน อาจคาดการณ์ได้ว่าการซื้อขายและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้น เนื่องจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AECที่จะมีการเปิดอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2558 นับเป็นปัจจัยหลักอันส่งผลให้เกิดความเสรีทางการค้ามากยิ่งขึ้น และคงไม่ใช่เรื่องแปลกที่กลุ่มธุรกิจประเภทที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสินค้าและขนส่งนั้น จะเป็นกลุ่มธุรกิจที่น่าจับตามองและมีโอกาสเติบโตขึ้นอย่างมาก

    อย่างไรก็ดี  ในกระบวนการจัดเก็บและขนส่งสินค้านั้น การป้องกันความเสียหายของสินค้า เพื่อไม่ใช่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญ เพราะความเสียหายระหว่างการขนส่ง อาจจะทำให้ต้นทุนของการดำเนินธุรกิจเพิ่มสูงขึ้นได้ 

    Material World คือหนึ่งในแบรนด์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการให้บริการวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการแพ็กกิ้ง หรือกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าเป็นบริการป้องกันความเสียหายจากการจัดเก็บและขนส่งสินค้าทั้งในและนอกประเทศ รวมไปถึงอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงานในบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน 

 

    ทั้งนี้ เศรษฐ์สัณห์ อมรบวรชัย หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการตลาด บริษัท แมททีเรียล เวิลด์ จำกัด กล่าวว่า การขนส่งในรูปแบบนี้ หากองค์กรธุรกิจผู้ให้บริการไม่มีความเป็นมืออาชีพ ความเสียหายอาจเกิดขึ้นได้ง่าย ถึงแม้ว่าจะมีการประกันสิ่งของก็ตาม และจะส่งผลให้ลูกค้าต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น 

    ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องมองหาผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้ เพื่อมาตอบโจทย์และทำให้ผู้ใช้บริการเกิดความเสียหายน้อยที่สุด

 


    “ด้วยประสบการณ์อันยาวนานกว่า 20 ปี และการเตรียมความพร้อมที่ดี เราเชื่อว่า AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นนั้นสามารถสร้างช่องว่างและโอกาสให้กับธุรกิจได้ กอปรกับจุดเด่นของแบรนด์เราที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ครบทั้งกระบวนการโลจิสติกส์

    โดยเริ่มดูแลตั้งแต่สายการผลิตไปจนถึงการจัดเก็บภายในคลังสินค้า รวมไปถึงการขนส่งสินค้าจากต้นทางไปจนถึงมือผู้รับสินค้าที่ปลายทาง ทั้งยังสามารถให้บริการได้อย่างครอบคลุมในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่ SME ไปจนถึง SML 

    นอกเหนือจากนั้นแล้ว Material World ยังสามารถให้คำปรึกษาด้านการลดต้นทุนแรงงานและการลดต้นทุนขนส่งในกระบวนการโลจิสติกส์ได้อีกด้วย ด้วยเหตุนี้เอง Material World จึงเป็นมากกว่าผู้ให้บริการและจัดจำหน่ายสินค้า และมีความพร้อมที่จะแข่งขันได้อย่างมืออาชีพ”

 


    แม้ปัจจุบัน Material World จะมีฐานลูกค้าเก่าอยู่แล้วในระดับหนึ่ง แต่การมองหาโอกาสใหม่เพื่อขยายตลาดก็ยังเป็นสิ่งที่เศรษฐ์สัณห์เองก็ให้ความสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเร่งขยายกลุ่มลูกค้าให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น ซึ่งจากเดิม Material World จะให้บริการเพียงองค์กรหรือโรงงานขนาดใหญ่เท่านั้น 

    แต่วันนี้ Material World กำลังเข้ามามีบทบาทในการให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ SME มากขึ้น เนื่องจากการเล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มลูกค้า SME อันเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  


    “วิธีการเบื้องต้นในการที่จะทำตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่นี้  คือเริ่มจากการออกงานมหกรรมต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ พร้อมทั้งนำเอาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการ SME ไปนำเสนอให้กับเขาด้วย เช่น กล่องพลาสติกฝาซิกแซก (Attached Lid Container) ลังพลาสติกขนาดใหญ่แบบพับเก็บได้ (Foldable Large Container) สารดูดความชื้นผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ (Pure Dry Desiccant) พาเลทพลาสติกเพื่อการจัดเก็บและขนส่ง ถุงลมกันกระแทกภายในตู้คอนเทนเนอร์ (Cargo Safe Airbag)

     รวมถึงยังได้นำเครื่องช่วยยกระบบสุญญากาศที่จะช่วยผ่อนแรงในการยกสินค้าและมีความปลอดภัยสูงในการทำงาน ตลอดจนเครื่องกวาดพื้น ซึ่งเป็นเครื่องทำความสะอาดที่ทันสมัยและได้รับมาตรฐานสากล มีให้เลือกใช้งานหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เข้ากับลักษณะของพื้นที่ ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เองที่ Material World จะเอาไว้เป็นตัวที่ใช้ในการเปิดตลาดในกลุ่มธุรกิจ SME ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความสนใจ และการตอบรับจากลูกค้าเกินความคาดหมาย”

    อย่างไรก็ตาม การที่ธุรกิจจะแข็งแกร่งและได้รับการยอมรับจากลูกค้าได้ ไม่สามารถทำได้ในระยะเวลาสั้นๆ ดั่งที่กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียว ทั้งหมดทั้งมวลนี้ Material World เองก็ล้วนอาศัยประสบการณ์ ความอดทน การเตรียมความพร้อมที่ดี และยิ่งหากรู้จักบริหารจัดการต้นทุนหรือแรงงานที่ดีด้วยแล้ว ธุรกิจจะยิ่งมีความได้เปรียบ ไม่ว่าอยู่ในสภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างผันผวนหรือการแข่งขันในตลาดมีอยู่สูงมากก็ตาม
 


บริการคุณภาพจาก Material World

สำหรับบริการของ Material World ได้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท หลักได้แก่ 

•    Packing Solution หรือสินค้าและอุปกรณ์ป้องกันความเสียหายจากการจัดเก็บและการขนส่งทั้งภายในและภายนอกประเทศ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม 

•    ต่อมาคือ Material Handling Equipment หรือ (M.H.E.) อุปกรณ์ช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานด้านการโหลดและบรรจุสินค้า ช่วยในการลดต้นทุนด้านแรงงานและเวลาที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

•    Warehouse & Automation System นำเสนอระบบการบริหารและจัดการคลังสินค้าให้สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีการแนะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานของคลังสินค้าในระดับสากล


    ในส่วนของขั้นตอนการใช้บริการหรือการสั่งซื้อ หากลูกค้ามีความสนใจสามารถเข้าไปขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ต้องการสั่งซื้อ โดยจะมีทีมขายมืออาชีพของ Material World คอยช่วยให้คำแนะนำว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นใดที่จะเหมาะสมกับโรงงานของท่านมากที่สุด 

    ด้านเงื่อนไขการสั่งซื้อ ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ที่บริษัท หรือฝากผ่านขนส่งเอกชน และขนส่งบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้ทั่วประเทศ ซึ่งค่าใช้จ่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้า และระยะทางในการจัดส่ง ส่วนเงื่อนไขการชำระเงิน ลูกค้าสามารถชำระได้ทั้ง เงินสดหรือโอนเงินผ่านบัญชี

Material World
55/5 ถ.ชัยพฤกษ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทร. 0-2501-6300  
 www.materialworld.co.th 

RECCOMMEND: ENTREPRENEUR

เชียงราย Hidden Gem แห่งใหม่ ตลาดท่องเที่ยวไทย ที่นักลงทุนทุกคนต้องรู้

"เชียงราย" หนึ่งในจังหวัดสำคัญทางภาคเหนือที่วันนี้เต็มไปด้วยโอกาสทางธุรกิจมากมาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม พื้นที่การเกษตร มีอะไรน่าสนใจให้ไปลงทุนในจังหวัดนี้กันบ้าง ไปดูกัน

เช็กเลย ธุรกิจขนส่งอาหารแช่แข็ง เจ้าไหนราคาเป็นมิตรกับ SME  

อยากขายอาหารสดผ่านช่องทางออนไลน์ต้องทำยังไง เลือกใช้ขนส่งเจ้าไหนดี วันนี้มี 4 ธุรกิจขนส่งอาหารแช่แข็งมาให้ดูกันว่าแต่ละเจ้ามีราคา และความแตกต่างกันอย่างไร เราเปรียบเทียบไว้ให้แล้ว

ทำสินค้านวัตกรรมแบบไหนถึงขายดี คุยกับ Anitech เครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทย ทำยอดขายปีละหลายล้านชิ้น

"สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป" เจ้าของนวัตกรรมปลั๊กไฟ IOT รายแรกที่ได้รับการรับรองจากภาครัฐ และเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าสัญชาติไทย Anitech ที่มีสินค้าจำหน่ายกว่า 2 ล้านชิ้นต่อปี แนวคิดการทำสินค้านวัตกรรมให้ขายดีของพวกเขา คือ อะไร ไปหาคำตอบกัน