ธุรกิจอะไร-จังหวัดไหน เปิดกิจการใหม่มากที่สุด

TEXT : กองบรรณาธิการ

     อยากรู้ไหมว่า ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คนเปิดกิจการอะไรมากที่สุด แล้วจังหวัดไหนที่ครองแชมป์เปิดกิจการใหม่สูงสุด
               

     พักจากเรื่องเครียดๆ อย่างตัวเลขปิดกิจการ มาดูข้อมูลที่พอจะเป็นความหวังอย่างตัวเลขเปิดกิจการใหม่กันบ้างดีกว่า ล่าสุดกรมพัฒนาธุรกิจการค้า รายงานตัวเลขการจดทะเบียนธุรกิจ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พบข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้
 
               
เดือนกุมภาพันธ์มีกิจการเปิดใหม่กว่า 7 พันราย
               

     ในเดือนแห่งความรักที่ผ่านมา มีจำนวนผู้ประกอบการที่ยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทใหม่ทั่วประเทศ อยู่ที่ 7,265 ราย โดยมีมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม 19,717.90 ล้านบาท โดยหากแบ่งตามช่วงทุน พบว่า ช่วงทุนที่มีจำนวนรายธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศสูงที่สุด คือ ช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท ที่จำนวน 5,780 ราย คิดเป็น 79.56 เปอร์เซ็นต์  รองลงมาคือธุรกิจที่มีช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท มีจำนวน 1,409 ราย คิดเป็น 19.39 เปอร์เซ็นต์ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มีจำนวน 72 ราย คิดเป็น 0.99. เปอร์เซ็นต์ และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท มีจำนวน 4 ราย คิดเป็น 0.06 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ               
               
ก่อสร้าง” กิจการยอดนิยมเปิดใหม่สูงสุด
               

     สำหรับประเภทธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก พบว่า ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ยังครองแชมป์คนเปิดกิจการมากที่สุด คือมีจำนวน 570 ราย หรือคิดเป็น 8 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีจำนวน 283 ราย คิดเป็น 4 เปอร์เซ็นต์ ส่วนอันดับที่ 3 ตกเป็นของ ธุรกิจปลูกข้าวจ้าว ซึ่งจำนวน 225 ราย หรือคิดเป็น 3 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
               

     โดยหากเปรียบเทียบกับธุรกิจที่เลิกกิจการในเดือนเดียวกัน พบว่า อันดับ 1 คือ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป ที่จำนวน 53 ราย คิดเป็น 9 เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จำนวน 33 ราย คิดเป็น 6 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ธุรกิจภัตตาคาร และร้านอาหาร เลิกกิจการมาเป็นอันดับที่ 3 มีจำนวน 16 ราย คิดเป็น 3 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 
               
“กรุงเทพฯ” ครองแชมป์จังหวัดเปิดกิจการใหม่มากที่สุด
               

     สำหรับจังหวัดที่มีการจัดตั้งกิจการใหม่สูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย 1.กรุงเทพมหานคร 2.นนทบุรี 3.ชลบุรี 4. สมุทรปราการ และ 5.ปทุมธานี
               

     โดยมีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจทั้งสิ้นจำนวน 34 ราย แบ่งเป็นใบอนุญาตประกอบธุรกิจ จำนวน 16 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจ จำนวน 18 ราย มีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 3,768 ล้านบาท ขณะที่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด อันดับหนึ่งยังเป็น ญี่ปุ่น มีจำนวน 11 ราย เงินลงทุน 1,475 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ สิงคโปร์ จำนวน 5 ราย เงินลงทุน 58 ล้านบาท และสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 ราย เงินลงทุน 114 ล้านบาท ตามลำดับ
           

      หากนับถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า มีธุรกิจที่ยังดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศทั้งสิ้น 781,829 ราย  มูลค่าทุน 19.26 ล้านล้านบาท จำแนกเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล ที่ 190,849 ราย คิดเป็น 24.41 เปอร์เซ็นต์ บริษัทจำกัด จำนวน 589,696 ราย คิดเป็น 75.43 เปอร์เซ็นต์ และบริษัทมหาชนจำกัด จำนวน 1,284 ราย คิดเป็น 0.16 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ
           

     ส่วนหากแบ่งธุรกิจตามช่วงทุน  ธุรกิจส่วนใหญ่มีช่วงทุนไม่เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 462,203 ราย คิดเป็น 59.12 เปอร์เซ็นต์ รวมมูลค่าทุน 0.41 ล้านล้านบาท คิดเป็น 2.12 เปอร์เซ็นต์ รองลงมา คือ ช่วงทุนมากกว่า 1-5 ล้านบาท จำนวน 230,901 ราย คิดเป็น 29.53 เปอร์เซ็นต์ รวมมูลค่าทุน 0.77 ล้านล้านบาท คิดเป็น 3.99 เปอร์เซ็นต์ ถัดไปคือ ช่วงทุนมากกว่า 5-100 ล้านบาท มีจำนวน 72,599 ราย คิดเป็น 9.29 เปอร์เซ็นต์ รวมมูลค่าทุน 1.98 ล้านล้านบาท คิดเป็น 10.29 เปอร์เซ็นต์  และช่วงทุนมากกว่า 100 ล้านบาท จำนวน 16,126 ราย คิดเป็น 2.06 เปอร์เซ็นต์ รวมมูลค่าทุน 16.11 ล้านล้านบาท คิดเป็น 83.60 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ 
        

     และนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับผู้ประกอบการไทย ท่ามกลางวิกฤตไวรัสที่ทำให้หลายกิจการต้องปิดตัวลง แต่ก็ยังมีอีกหลายธุรกิจที่เห็นโอกาสและเริ่มต้นเปิดกิจการใหม่ เพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้   
 
 
 


 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: ENTREPRENEUR

จับตาธุรกิจร้านอาหารประเภทใดจะรุ่งปี 2565

แม้จะมีการผ่อนปรนให้ผู้คนกลับมานั่งทานอาหารได้แล้ว แต่แนวโน้มธุรกิจร้านอาหารปี 2565 ยังเป็นปีที่ต้องระมัดระวัง เนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron และสายพันธุ์อื่นที่อาจเกิดขึ้นได้

ลูกคุณหนูตกสวรรค์ ทำเกษตรโดนหลอกจนช้ำ ใช้ AI ยกระดับ กาลครั้งหนึ่งฟาร์ม เป็นไอดอลของเด็กรุ่นใหม่

 เมื่อลูกคุณหนู “ต๊อบ-รสิตา จรดล” ทายาทเจ้าของโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีรายได้หลักล้านบาทต่อวัน  ต้องเจอกับปัญหาธุรกิจครอบครัว เธอตัดสินใจแยกออกมาทำฟาร์มโคนมของตัวเอง ใช้ชื่อว่า “กาลครั้งหนึ่งฟาร์ม”

เที่ยวบุรีรัมย์ 3 รสชาติ อาราม อโรคยา อารมณ์ เมืองรองที่ไม่ได้มีดีแค่กีฬา

 หากนึกถึงบุรีรัมย์ นอกจากปราสาทเขาพนมรุ้งที่ตั้งเด่นเป็นสง่าเป็นเอกลักษณ์สำคัญของเมืองแล้ว เราอาจนึกถึงความยิ่งใหญ่ของสนามฟุตบอลช้างอารีนา และสนามแข่งรถช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต หรือล่าสุดที่โด่งดังเป็นที่รู้จักดีก็ลูกชิ้นยืนกินหน้าสถานีรถไฟร้านขวัญใจของลิซ่า แบล็กพิ้งค์ แต่ความจริงแล้วเมืองอารยธรรมแห่งนี้ยังมีดีอีกมากให้เราไปค้นหา