โอกาสรวยในยุคโลกสวย จับตา 3 โมเดลธุรกิจรับเทรนด์การค้าสายกรีน        โลกยิ่งเจริญขยะก็ยิ่งเพิ่ม ยิ่งมนุษย์เข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ สั่งอาหารออนไลน์มากขึ้น การสวมหน้ากากอนามัยในชีวิตประจำวัน ล้วนเพิ่มจำนวนปริมาณขยะทั่วโลกเพิ่มขึ้น ซ้ำเติมวิกฤตโลกร้อนให้รุนแรงยิ่งขึ้น ส่งผลให้นานาประเทศจะกลับมาให้ความสำคัญอย่างจริงจังกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนโดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


         โดยหนึ่งในแนวทางที่ได้รับการกล่าวถึงเป็นวงกว้างและเริ่มนำไปใช้อย่างแพร่หลาย คือ BCG Model


           BCG คือหนึ่งในโมเดลที่กำลังมาแรงในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน โดยเป็นโมเดลที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ประกอบด้วย B :Bio Economy เศรษฐกิจชีวภาพ C:Circular Economy เศรษฐกิจชีวภาพ และ G:Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน สอดรับกับแนวทางการพัฒนาในภาพใหญ่ของโลกตามเป้าหมาย Sustainable Development Goals (SDGs) ที่กำหนดโดยสหประชาชาติ (UN) นั่นเอง

BCG สร้างมูลค่าเศรษฐกิจโลกอย่างต่อเนื่อง          ปัจจุบันโมเดล BCG เริ่มถูกนำไปใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ รวมถึงประยุกต์ใช้กับภาคธุรกิจในหลายประเทศ โดย World Economic Forum คาดการณ์ว่า Bio Economy ขยายตัวปีละ 14% ถึงปี 2568 ส่วน Circular Economy นั้นสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่ม 4.5 Tri.USD ภายในปี 2573 (World Business Council for Sustainable Development และ Green Economy สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่ม 26 Tri.USD ภายในปี 2573 (The Global Commission on the Economy and Climate)
 

          ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วย BCG จะสร้างโอกาสธุรกิจใหม่ๆ ตามมาอีกมาก


          Bio Economy เศรษกิจชีวภาพ คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นใช้นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า เช่น Functional Food การผลิตเนื้อสัตว์จากพืช ธุรกิจ Platform สินค้ามือสองออนไลน์ การผลิตสินค้าจากวัสดุรีไซเคิล ธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นต้น กลุ่มที่ไม่ใช่อาหารเช่น พลาสติกชีวภาพ เช่น ตะเกียบพลาสติกที่ผลิตจากข้าวโพด มันสำปะหลัง

 
           Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียน คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เน้นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดวิกฤตขาดแคลนทรัพยากร ตลอดจนช่วยลดปริมาณขยะและผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น Reuse/Recycle การนำยางล้อรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งานมาผลิตเป็นวัสดุพื้นรองเท้า Second hand Economy ธุรกิจให้เช่าเสื้อผ้า
 

            Green Economy เศรษฐกิจสีเขียว คือ กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น การผลิตรถยนต์ไฟฟ้า รถยนต์ไฟฟ้า 1 คันจะลดเรือนกระจก 4.5 ตันต่อปี เท่ากับการปลูกต้นไม้ 205 ต้น โดย Bloomberg คาดว่า รถยนต์ไฟฟ้าจะมีสัดส่วนสูงถึง 55% ของตลาดรถยนต์โลกในปี 2583 

         ที่มา: EximBank
 
  
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: ENTREPRENEUR

ส่องแนวคิด Let's plant meat ปั้นธุรกิจแพลนต์เบสยอดพุ่ง 300% สวนเศรษฐกิจภาวะของแพง

ว่ากันว่าธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องรู้จักพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เหมือนกับ “นิธิฟู้ดส์” ผู้ผลิตเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสชั้นนำที่ได้ทรานส์ฟอร์มธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ผลิต “แพลนต์เบส”ภายใต้ชื่อ “Let’s plant meat”

จับตาธุรกิจร้านอาหารประเภทใดจะรุ่งปี 2565

แม้จะมีการผ่อนปรนให้ผู้คนกลับมานั่งทานอาหารได้แล้ว แต่แนวโน้มธุรกิจร้านอาหารปี 2565 ยังเป็นปีที่ต้องระมัดระวัง เนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron และสายพันธุ์อื่นที่อาจเกิดขึ้นได้

ลูกคุณหนูตกสวรรค์ ทำเกษตรโดนหลอกจนช้ำ ใช้ AI ยกระดับ กาลครั้งหนึ่งฟาร์ม เป็นไอดอลของเด็กรุ่นใหม่

 เมื่อลูกคุณหนู “ต๊อบ-รสิตา จรดล” ทายาทเจ้าของโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีรายได้หลักล้านบาทต่อวัน  ต้องเจอกับปัญหาธุรกิจครอบครัว เธอตัดสินใจแยกออกมาทำฟาร์มโคนมของตัวเอง ใช้ชื่อว่า “กาลครั้งหนึ่งฟาร์ม”