เงินเฟ้อทำให้ผู้บริโภคคิดใหม่ อยากรักษ์โลกแต่ต้องรักกระเป๋าตังค์ตัวเองก่อน
          หลายปีที่ผ่านมาผู้บริโภคใส่ใจเกี่ยวกับความยั่งยืนมากขึ้น และคนจำนวนมากยอมจ่ายเพิ่มขึ้นสัก 10-20 เปอร์เซ็นต์ให้กับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่การวิจัยล่าสุดจาก Asda ที่สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภค 3,000 ราย ก่อนการประชุม COP26 หรือการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในเมือนกลาสโกว์ ประเทศสกอตแลนด์ กลับพบผลลัพธ์ที่แตกต่างออกไป
 
               
           ผู้บริโภค 55 เปอร์เซ็นต์ บอกว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แต่ราคาสินค้ายังคงเป็นอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดเพียงข้อเดียวที่รั้งพวกเขาไม่ให้หยิบสินค้าทางเลือกที่ยั่งยืนลงในตะกร้าช็อปปิง ซึ่ง 50 เปอร์เซ็นต์บอกว่าไม่พร้อมจะจ่ายเพิ่มให้กับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ต้องซื้อเป็นประจำทุกวัน เช่น นมและขนมปัง


          และเมื่อถามว่าอะไรที่จะช่วยให้พวกเขาซื้อสินค้าที่ยั่งยืนมากขึ้น


          76 เปอร์เซ็นต์ บอกว่า ราคาที่ถูกลง
          56 เปอร์เซ็นต์ บอกว่า มีสินค้าทางเลือกมากขึ้น
          45 เปอร์เซ็นต์ บอกว่า โลโก้ที่จะบอกว่าสินค้าชิ้นไหนที่สนับสนุนความยั่งยืนบ้าง