ส่อง 10 เทรนด์ธุรกิจเกษตรทำเงินในตลาดโลก

Text วิมาลี วิวัฒนกุลพาณิชย์

 

 

     หนึ่งในปัจจัยสี่พื้นฐานสำคัญของมนุษย์คือ “อาหาร” นี่อาจส่งผลต่อกระแสธุรกิจที่กำลังมาแรงและเป็นที่สนใจของคนรุ่นใหม่ในเวลานี้คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร สอดคล้องกับที่ธนาคารโลกระบุว่าอุตสาหกรรมการเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลักอย่างหนึ่งที่ผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมหรือจีดีพีของโลกเนื่องจากเป็นภาคธุรกิจที่เลี้ยงปากท้องของชาวโลกจำนวนหลายพันล้านคนในแต่ละวัน ข้อมูลวิเคราะห์ของบริษัทรีเสิร์ชแอนด์มาร์เก็ตชี้ธุรกิจการเกษตรในตลาดโลกเมื่อปี 2020 ที่ผ่านมามีมูลค่า 3.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อให้เกิดการจ้างงานแก่ผู้คนราว 1,400 ล้านคนทั่วโลก

     สำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจการเกษตรที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนในการเบื้องต้นสูงนัก วันนี้เรามี 10 อันดับธุรกิจเกษตรที่สร้างรายได้ทำกำไรในตลาดโลกมาเล่าสู่กันฟัง

1. การทำฟาร์มสัตว์ปีก (Poultry Farming)

     มูลค่าตลาดโลก 319,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นธุรกิจในภาคการเกษตรที่ทำกำไรสูงสุดคือการทำฟาร์มสัตว์ปีก ในที่นี้น่าจะหมายถึงไก่เป็นหลัก ก็เพราะเป็นที่ต้องการในตลาด และเป็นความต้องการที่สูงและคงที่อยู่ตลอดเวลา ทั้งยังเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วสุดด้วย ประเทศที่ผลิตเนื้อสัตว์ปีกมากสุด 3 อันดับแรกของโลกในปี 2019 ได้แก่ สหรัฐฯ (23 ล้านตัน) จีน (20 ล้านตัน) และบราซิล (16 ล้านตัน) และหนึ่งในบริษัทที่ผลิตเนื้อไก่มากสุดในโลกได้แก่ บริษัทไทสัน ฟู้ดส์ ในสหรัฐอเมริโดกา ยทำรายได้ถึง 10,500 ล้านดอลลาร์ในไตรมาสแรกของปี 2021   

 

2. ธุรกิจปุ๋ย (Fertilizer)

     มูลต่าตลาดโลก 196,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ธุรกิจนี้ครอบคลุมทั้งการผลิตและจำหน่ายปุ๋ย ปัจจัยหลักสำคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้ภาคธุรกิจนี้ประสบความสำเร็จอย่างมีนัยยะคือการเติบโตของภาคการเกษตร รวมถึงการที่เกษตรกรจำเป็นต้องปรับปรุงที่ดินเพาะปลูกให้อุดมสมบูรณ์ และเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การลงทุนในธุรกิจจำหน่ายปุ๋ยและวัสดุปรับปรุงดินจึงน่าสนใจ

3. เครื่องทุ่นแรงในฟาร์ม (Farm Machinery)

     มูลค่าตลาดโลก 103,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เครื่องทุ่นแรงหรือเครื่องจักรกลเข้ามามีบทบาทในภาคการเกษตรตั้งแต่การปรับพื้นที่เพาะปลูก  การจ่ายน้ำ การเพาะปลูก การให้ปุ๋ย การผลิตฟาง ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว ประกอบกับแนวทางการทำการเกษตรยุคใหม่ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้การทำการเกษตรในรูปแบบใหม่ง่ายและสะดวกมาขึ้น ที่เกี่ยวเนื่องกับการเกษตร บวกกับรายได้จากฟาร์มที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ตลาดเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงทางการเกษตรเติบโตโดยคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องในอีกหลายปีข้างหน้า