อุตฯตั้ง "ปฏิมา จีระแพทย์" นั่งเก้าอี้ ผอ.สสว. 4 ปี

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้นายปฏิมา จีระแพทย์ ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ เป็นผู้อำนวยการ สสว.คนใหม่ ตามที่ คณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ สสว.ที่มีนายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เป็นประธานเสนอมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตกลงว่าจ้างในสัญญาจ้าง 4 ปี และต้องเสนอ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานให้ความเห็นชอบอีกครั้ง

สนพ.วางแผนผลักดัน SMEs ประหยัดพลังงาน

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมมือกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ถกวิชาการมาตรการอุดหนุนผลการ ประหยัดพลังงาน ภายใต้ความร่วมมือไทย-เยอรมัน ตามแผนอนุรักษ์พลังงาน ร่วมผลักดันนโยบายอนุรักษ์พลังงานและวางยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายลดการใช้พลังงาน 25% ในปี 2573 โดยเจาะกลุ่ม SMEs จะอุดหนุน ด้านการเงิน เพื่อประหยัดพลังงานในอาคารและโรงงาน

สสว.เปิดโครงการปั้นผู้ประกอบการใหม่

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในการเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างโอกาสการเป็นผู้ประกอบการใหม่ว่า จากนโยบายขึ้นค่าแรง 300 บาทนั้น แม้ข้อมูลของกระทรวงแรงงานจะพบว่า ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีมากอย่างที่เกรงในช่วงแรก อย่างไรก็ตาม พบว่า ตามปกติจะมีธุรกิจตั้งใหม่ประมาณ 30,000 รายต่อปี ขณะที่อัตราการเลิกกิจการอยู่ในระดับใกล้เคียงกัน เมื่อเจาะลึกลงไปอีกจะพบว่าธุรกิจที่ปิดตัวส่วนใหญ่ มีลักษณะเป็นผู้ประกอบการรายย่อย ที่ขาดความรู้ด้านการจัดการธุรกิจ ขาดทักษะ ทำให้ไม่สามารถแข่งขันได้ หรือไม่สามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจให้ทดแทนธุรกิจเดิม ทำให้รายได้ลดลง ขณะที่แรงงานที่ถูกเลิกจ้างส่วนใหญ่จะเป็นแรงงานสูงอายุ

ศศินทร์ชี้ AEC ยุคทองค้าขายเตือนผู้ประกอบการตื่นตัว

ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) เปิดเผยว่า การลงทุนค้าขายกับชาติต่าง ๆ ในอาเซียน ผู้ประกอบการไทยจำเป็นต้องเรียนรู้และเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคของแต่ละชาติ เพราะในอนาคตนั้นไม่ได้มีแค่ 10 ประเทศ แต่จะเกิดปรากฎการณ์อาเซียนบวก 3 ที่ในตลาดนั้นจะมีจีน ญี่ปุ่น และเกาหลีเข้ามาอยู่บนเวทีการแข่งขัน

กรมพัฒน์ฯ จัดงานใหญ่ดัน SMEs เข้าอี คอมเมิร์ส

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงานใหญ่ DBD e-Commerce Day 2013 เพื่อใช้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ประกอบการ และรองรับการขยายตัวของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยที่เพิ่มมากขึ้น พร้อมเร่งผลักดันให้ใช้ e-Commerce ในการขยายตลาด และลดต้นทุนธุรกิจ หวังสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจไทย ในระยะยาว โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ขยายโอกาสธุรกิจ พิชิตความสำเร็จด้วย e-Commerce”

7 เดือนต่างด้าวขนเงินลงทุนไทยกว่าหมื่นล้าน

นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคมนี้ คณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทย จำนวน 26 ราย มีเงินลงทุนรวม 986 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทย 271 คน ทำให้ 7 เดือนแรกปีนี้ คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในไทยแล้ว 204 ราย เงินลงทุนรวม 11,520 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้น 11% และ 125% ตามลำดับ เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555

ครม.อนุมัติลดเก็บค่าต๋งธุรกิจโรงแรม 50%

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุม ครม. (30 กรกฎาคม 2556) อนุมัติร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยให้ดำเนินการลดค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมตามข้อ 1 (7)ของกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ลงร้อยละ 50 จากค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ 80 บาทต่อห้องพัก เหลือปีละ 40 บาทต่อห้องพัก เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบ จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

เปิดคอร์สอบรมกลยุทธ์ตลาดออนไลน์ผ่านระบบ e-learning

เรียนรู้เทคนิคการขยายธุรกิจบนโลกออนไลน์ สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย กับหลักสูตร e-learning “กลยุทธ์การค้าออนไลน์ รุ่นที่ 5” จัดโดยสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

"โฆสิต" แนะ SMEs 3 ข้อรับมือการเปลี่ยนแปลง

เป็นที่ทราบกันดีว่าผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME นั้น ถือว่ามีบทบาทและเป็นกลไกที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างมาก ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) พบว่า ปัจจุบันในระบบเศรษฐกิจนั้นมี SME เป็นจำนวนถึง 99.8 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่มีการจ้างงานมากถึง 78 เปอร์เซ็นต์ด้วยกัน ส่งผลให้ SME เปรียบเสมือนผู้ที่ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของไทยให้เดินไปข้างหน้า แม้จะมีความสำคัญ แต่ด้วยข้อจำกัดทั้งในเรื่องของขนาดและความพร้อมในด้านต่างๆ จึงทำให้มี SME จำนวนไม่น้อยที่ไม่สามารถปรับตัวหรือรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ ก่อให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินกิจการ