หอการค้าอิสตันบูลชี้ตุรกีมอง SMEs ไทยมีศักยภาพ

นายปณิธาน บำราศอรินทร์พ่าย ผู้ได้รับมอบหมายจากหอการค้าอิสตันบูล ประจำประเทศไทย และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานจัดการประชุม บริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า ข้อมูลสถิติ เดือนมกราคม พ.ศ. 2556 ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พบว่าผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนบริษัทจัดตั้งใหม่ทั่วประเทศ จำนวน 8,184 ราย เพิ่มขึ้น 3,644 ราย คิดเป็น 80% เมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม พ.ศ. 2555 แสดงว่าภาคธุรกิจตื่นตัวตอบสนองต่อภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

แนะค้าอาเซียน SMEs ต้องเปิดโลกทัศน์เปลี่ยนวิธีคิด

นายปริญญา ชุมรุม ผู้อำนวยการ ศูนย์ศึกษาและวิจัยตราสินค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เสนอแนะแนวทางในการแข่งขันของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของไทยในตลาดอาเซียนว่า “เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่ปี ประเทศไทยจะเข้าสู่ยุค AEC ผู้ประกอบการไทย ควรเปิดโลกทัศน์และปรับเปลี่ยนวิธีคิดจากเดิมที่อาจจะเป็นเพียงผู้ผลิตแบบ OEM (Origianl Equipment Manufacturer) รับจ้างผลิตสินค้า เป็น ODM (Original Design Manufactuere) สามารถออกแบบและนำเสนอขายส่ง แต่เป้าหมายสำคัญคือ ผู้ประกอบการไทยควรเติบโตสู่ OBM (Original Brand Manufacturer) ออกแบบและผลิตสร้างเป็นแบรนด์ของตนเอง รวมทั้ง การพิจารณาหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากผู้จัดจำหน่ายต่างๆ (Suppliers) ก็มีความสำคัญมากยิ่งขึ้น

คลังโยนดูแลเงินบาทให้ ธปท. ดูแลอุ้มส่งอออก

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีเงินบาทเทียบดอลลาร์สหรัฐปรับค่าอ่อนลงในช่วงที่ผ่านมาว่า หากเทียบกับค่าเงินในภูมิภาคอาเซียนจะพบว่า ค่าเงินบาทของไทยนั้น ปรับค่าอ่อนลงในทิศทางเดียวกัน แต่การอ่อนค่านั้น ยังน้อยกว่าค่าเงินสกุลอื่นในภูมิภาค จึงยังไม่ถือว่า เราจะเสียเปรียบด้านความสามารถในการแข่งขัน

พาณิชย์พาผู้ประกอบการฮาลาลบุกมาเลเซีย

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 27-30 ส.ค. 56 กรมฯ จะนำคณะผู้แทนการค้าไทยในอุตสาหกรรมอาหาร และสินค้าฮาลาลเยือนประเทศมาเลเซีย เพื่อหาช่องทางในการขยายตลาดสินค้าไทยในอุตสาหกรรมอาหาร เนื่องจากมาเลเซียเป็นชาติมุสลิมที่เป็นผู้ส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลรายใหญ่ให้แก่ประเทศมุสลิมที่เป็นสมาชิกองค์การความร่วมมมืออิสลาม (โอไอซี) ซึ่งมีสมาชิก 57 ประเทศ และมีประชากรรวม 1,200 ล้านคน

สสว. ชวน SMEs เข้ารับคำปรึกษาเรื่อง Cloud Service

สำนักบริการผู้ประกอบการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้ประกอบการเข้ารับการปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ เรื่อง Cloud Service for SMEs โดย คุณอำนาจ ชัชวาลาพงษ์ ผู้บริหารบริษัท คอม เทรดดิ้ง จำกัด ผู้ประกอบการที่ได้รับรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 5 (SMEs National Awards) สาขากลุ่มธุรกิจงานสร้างสรรค์และออกแบบ

อุตฯก่อสร้างเครียดครึ่งปีหลังส่อแววอาการหนัก

สถาบันก่อสร้างฯ ประเมินทิศทางการก่อสร้างของภาคเอกชนในครึ่งปีหลังปีนี้ พบโครงการใหม่ๆ มีแนวโน้มชะลอตัวลงขณะที่ต้นทุนเริ่มสูงทั้งค่าแรง ค่าวัสดุก่อสร้าง สวนทางกับกำลังซื้อที่เริ่มถดถอย

สิงหาคมไฟเขียวต่างชาติทำธุรกิจ 34 รายลงทุน 2 พันล้าน

นายอิทธิพล ช้างหลำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในฐานะผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเปิดเผยว่า ในการประชุมของคณะกรรมการฯ เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวประกอบธุรกิจในประเทศไทยจำนวน 34 ราย มีเงินลงทุนที่ใช้ในการประกอบธุรกิจจำนวน 2,073 ล้านบาท และมีการจ้างงานคนไทยจำนวน 941 คน ซึ่งธุรกิจที่ได้รับอนุญาต ได้แก่

สสว.จัดจับคู่ธุรกิจ SMEs ไทย-เมียนมาร์กลุ่ม Wellness

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) ภายใต้โครงการ “กิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในกลุ่ม Wellness เพื่อการท่องเที่ยว” ระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ไทย และผู้ค้าจากสาธารณรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 26-29 สิงหาคม 2556 ณ กรุงเทพฯ และจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีพิธีเปิดการเจรจาในวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2556 ณ ห้องแกรนด์รัชดา โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ