พาณิชย์จัดสัมมนาแนะเทคนิคเฟอร์นิเจอร์โกอินเตอร์

สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เร่งผลักดันสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไทยสู่ระดับสากลพร้อมแนะกลยุทธ์สร้างมูลค่าเพิ่มแก่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ โดยจะจัดสัมมนาในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์เชิงสร้างสรรค์” ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฏาคมนี้ ณ สถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก

เว้นภาษีนำเข้าอัญมณีจัดจำหน่ายผ่านงานแสดงสินค้า

หลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.2556 มีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่นำเข้ามาแสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับไทย

ธปท.ประกาศผ่อนคลายลงทุนเปิดช่อง SMEs ขยายตลาด

ธนาคารแห่งประเทศไทยใช้อำนาจตามประกาศกระทรวงการคลัง (ฉบับที่ 9) ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินออกประกาศ 3 ฉบับ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การผ่อนคลายให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการคลังดังกล่าว โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

กรมพัฒน์ฯเร่งเสริมแกร่งค้าส่งค้าปลีกไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดจัดสัมมนา “เสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย” ให้กับผู้ประกอบธุรกิจค้าส่งค้าปลีกและผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ในวันพุธที่ 26 มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าส่งค้าปลีกต้นแบบ ที่เข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย และผ่านการปรับภาพลักษณ์ร้านค้าแล้ว เพื่อสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาร้านค้าในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน

กรมอุตฯชวน SMEs สัมมนากลยุทธ์บุกอาหรับ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับสภานักธุรกิจไทยในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ขอเชิญร่วมสัมมนาฟรี “กลยุทธ์360 องศา แจ้งเกิดสินค้าไทย ยิ่งใหญ่ในอาหรับ” ในวันศุกร์ที่19กค.นี้ ห้องนพวงศ์ 1 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ ถ.พระราม6

บีโอไอร่วมแบงก์ญี่ปุ่นดึง SMEs เมืองปลาดิบลงทุนไทย

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือบีโอไอ เปิดเผยว่า บีโอไอได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจ(MOU) กับธนาคารชิกะ(Shiga) ธนาคารท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดชิกะ เขตคันไซ ประเทศญี่ปุ่น ที่มีลูกค้าส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง(SMEs)โดยมีข้อตกลงร่วมกันที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อนักลงทุนญี่ปุ่นที่จะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย

SMEs อาการหนักเซ็นต์จ่ายเช็คเด้งเพียบ

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากมาตรการปรับขึ้นค่าแรงขึ้นต่ำ 300 บาท รวมถึงค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ส่งผลให้ในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมาพบมีปริมาณเช็คเด้งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มาจากผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (เอสเอ็มอี) ซึ่งประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง และไม่สามารถรับออเดอร์ได้ รวมถึงแรงซื้อของคนไทยที่ชะลอตัวช่วงต้นปีเนื่องจากราคาสินค้าที่แพงขึ้น และอีกส่วนประชาชนประหยัดเพราะได้นำเงินไปซื้อรถตามโครงการนโยบายรถคันแรกของรัฐบาล

สิ่งทอ เครื่องหนัง อัญมณีซบเพื่อนบ้านหนีค่าแรงไทย

นายสมชาย หาญหิรัญ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม หรือ สศอ. เปิดเผยว่า หลังจากภาครัฐประกาศปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวัน ส่งผลให้กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นกำลังเผชิญกับแรงกดดันที่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันจากปัจจัยหลัก ๆ อาทิ