หวั่นมาตรการลดโลกร้อน 2020 ทำ SMEs เดี้ยง

ในปี 2020 จะมีการเจรจามาตรการการรับมือเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ตามกรอบของอนุสัญญาสหประชาชาติ มีแนวโน้มว่าการเจรจาในรอบนี้ประเทศกำลังพัฒนาต้องเข้าร่วมลดภาวะโลกร้อนกับเขาด้วย สัดส่วน 15-30% ของเป้าหมายที่จะลดลง 2 องศา แต่ประเทศไหนจะรับไปดำเนินการเท่าไร กติกายังไม่ออกมาชัดเจนแต่ที่แน่ ๆ เมื่อออกมาแล้วจะพิสูจน์อย่างไรว่าลดได้จริงในประเทศที่กำลังพัฒนาตามตัวเลขที่ตกลงกันไว้

บีโอไอขนนักธุรกิจดูลู่ทางลงทุนกัมพูชา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ เปิดเผยว่า บีโอไอมีกำหนดจัดกิจกรรมศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศกัมพูชา ในเขตเมืองพระตะบองและกรุงพนมเปญ ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคมนี้ โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมายคือ อุตสาหกรรมเกษตรและเกษตรแปรรูป และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน

"อีอาร์เอ" เปิดขายแฟรนไชส์ Model ใหม่ 4G

นายวรเดช ศิวเตชานนท์ ประธานบริหาร บริษัท อีอาร์เอ แฟรนไชส์ (ประเทศไทย) จำกัดเผยว่า แนวโน้มการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งโครงการใหม่และบ้านมือสองที่มี การเติบโตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้บริษัทฯต้องกำหนดกลยุทธ์การตลาดใหม่ใน การขยายเครือข่ายภายใต้ชื่อ “แฟรนไชส์ Model ใหม่ 4G” ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อสามารถรองรับความต้องการ ทางด้านที่อยู่อาศัยที่เพิ่มมากขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ 1 พื้นที่ 1 บริษัท มาสเตอร์ ไลเซนส์ ในทุกจังหวัด โดยแต่ละจังหวัดสามารถดำเนินธุรกิจได้ครบวงจรครอบคลุม ทั้งจังหวัด

หน้าฝน-เปิดเทอมฉุดดัชนีเชื่อมั่น SMEs ลด

สสว. รายงานดัชนี TSSI SMEs เดือนพฤษภาคม 2556 ลดลงอยู่ที่ 43.5 และลดลงทุกกลุ่มธุรกิจ สาเหตุมาจากเข้าสู่ฤดูฝนและเปิดภาคเรียน ส่งผลให้การบริโภค การขนส่ง และท่องเที่ยวชะลอตัว โดยมีธุรกิจค้าส่งสินค้าอุปโภค/บริโภค ค้าปลึกน้ำมันและบริการด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง มีค่าดัชนีลดลงมากที่สุด ขณะที่คาดการณ์ 3 เดือนข้างหน้า ค่าดัชนีเพิ่มขึ้นทั้งภาพรวมและรายภูมิภาค เพราะผู้ประการเชื่อมั่นเศรษฐกิจจะดีขึ้น

รัฐร่วมเอกชนเปิดศูนย์ข้อมูล AEC หนุน SMEs โกอินเตอร์

นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษา ที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี และสถาบันวิจัย ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือของศูนย์บริการการค้าการลงทุนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC Trade and Investment Service Center เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) ของไทยในการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชา คมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558

กสิกรไทยจับมือหอการค้าโตเกียวดึง SMEs ลงทุนไทย

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยได้ลงนามความร่วมมือกับหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งโตเกียว ซึ่งเป็นหนึ่งในหอการค้าจังหวัดที่มีขนาดใหญ่ที่สุด มีสมาชิกถึง 80,000 บริษัท และมีสมาชิกเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น โดยความร่วมมือครั้งนี้จะมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างสองประเทศ ได้แก่ การจัดสัมมนาให้ความรู้แก่นักลงทุนญี่ปุ่นเกี่ยวกับโอกาสของธุรกิจและการลงทุนในไทยและอาเซียน การเจรจาจับคู่ธุรกิจของเอสเอ็มอี ไทย-ญี่ปุ่น การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริการจัดการทางการเงิน รวมถึงการให้วงเงินสินเชื่อผ่านความร่วมมือของธนาคารพันธมิตรท้องถิ่นญี่ปุ่น ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวจะช่วยเสริมสร้างการค้าระหว่างสองประเทศและดึงดูดนักลงทุนญี่ปุ่นเข้ามาดำเนินธุรกิจในไทยมากขึ้น

พาณิชย์จัดงานโชว์สินค้า OTOP ดึงค้าปลีกจับคู่ธุรกิจ

กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดงาน “มหกรรมพาณิชย์ผลิตภัณฑ์เด่นทั่วไทย ครั้งที่ 1” ขึ้นในวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2556 ณ กระทรวงพาณิชย์ โดยนำสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เด่นระดับ 3 – 5 ดาวจากทั่วประเทศมาจำหน่ายในงานดังกล่าว

คลังชี้ "คลินิกภาษี" นวัตกรรมใหม่หนุน SMEs เติบโต

กระทรวงการคลังจัดประชุมสัมมนาชี้แจงโครงการ “คลินิกภาษีกระทรวงการคลัง” แก่ผู้ประกอบการ SMEs และภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการให้บริการแบบบูรณาการ ณ จุดเดียวของ 3 กรมภาษี เพื่อลดต้นทุนด้านภาษีของผู้ประกอบการ สร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจ และสามารถแข่งขันกับต่างประเทศได้

กรมพัฒน์ฯ จัดสัมมนาเสริมความเข้มแข็งค้าส่งค้าปลีกไทย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งดำเนินการสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทยอย่างต่อเนื่องโดยการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการธุรกิจ การปรับภาพลักษณ์ร้านค้า การสนับสนุนให้มีบริการเสริมต่างๆ อย่างครบวงจร เช่น บริการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ การสนับสนุนการเข้าถึง แหล่งเงินทุนที่มีต้นทุนต่ำและเงื่อนไขพิเศษตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจค้าส่งค้าปลีก และความร่วมมือกับผู้ผลิตในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนา “เสริมสร้างความเข้มแข็งธุรกิจค้าส่งค้าปลีกไทย” ไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมพัฒนาธุรกิจการค้า