โพลชี้คนอีสานเซ็งรัฐลดค่าครองชีพไม่ได้ตามสัญญา

นายสุทิน เวียนวิวัฒน์ หัวหน้าโครงการอีสานโพล (E-Saan Poll) ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยผลสำรวจเรื่อง "ความเห็นชาวอีสาน ต่อการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพและราคาสินค้า” ที่สำรวจระหว่างวันที่ 1-2 มิ.ย. 2556 จากกลุ่มตัวอย่าง 1,500 ราย ในเขตพื้นที่ภาคอีสาน 20 จังหวัด

เปิดใจ ผอ. ISMED คนใหม่ ภารกิจหลักยกระดับ SMEs

ก้าวเข้ามารับตำแหน่ง “ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” หรือ ISMED ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผู้ประกอบการ SME ของไทยให้เติบโตและเข้มแข็ง ถือเป็นความตั้งใจแต่ต้นของ “สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล” อดีตเลขาธิการสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย ที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ SME ไทยเดินไปข้างหน้าอย่างแข็งแรง โดยอาศัยกลไกการขับเคลื่อนผ่านองค์กรของรัฐแห่งนี้

6 กระทรวงร่วมทำฐานข้อมูล Demand – Supply อาเซียน

ปลัดกระทรวงแรงงาน เผย ก.แรงงาน จับมือ 5 กระทรวง บูรณาการจัดทำฐานข้อมูล Demand – Supply อบรมภาษาอังกฤษและกลุ่มอาเซียน พัฒนากำลังคน สนองตอบนโยบายรัฐบาล รองรับประชาคมอาเซียน แนะอบรมแล้วต้องสร้างบรรยากาศการสื่อสารภาษาต่างประเทศในหน่วยงาน และให้นำไปใช้จริงจึงประสบความสำเร็จ

SMEs อุตฯแปรรูปอ่วมแบงก์เมินปล่อยกู้พยุงกิจการ

นายอาคม เครือวัลย์ ประธานชมรมแปรรูปอาหารทะเลจังหวัดสมุทรสาคร และเจ้าของกิจการ บริษัท นงค์ ก. จำกัด ผู้แปรรูปอาหารทะเลรายใหญ่ในจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า ปัจจุบันสมาชิกอาหารทะเลแปรรูปของชมรมกว่า 500-600 แห่ง กำลังประสบปัญหาบริษัทขนาดใหญ่ที่รับซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลลดคำสั่งซื้อลง เนื่องจากบริษัทขนาดเล็กได้แก้ไขปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบโดยการนำเข้าจากประเทศอินเดีย แต่ประสบปัญหาวัตถุดิบไม่สดและไม่สะอาด เนื่องจากต้องใช้เวลาในการขนส่งนานถึง 20 วัน จึงทำให้ไม่ได้คุณภาพเป็นไปตามความต้องการของตลาด

ไทยพาณิชย์เปิดตัว “SCB One” ตัวช่วย SMEs คล่องตัว

ธนาคารไทยพาณิชย์เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดขยายฐานลูกค้าที่ทำธุรกิจ ฉีกกฎบัญชีเดินสะพัดด้วย “SCB One” บัญชีเดินสะพัดรูปแบบใหม่ที่ให้ดอกเบี้ยสูงเสมือนฝากประจำ ลดความยุ่งยากในการโยกย้ายเงินไปมาระหว่างบัญชี

ไอบีเอ็มงัดระบบผ่อนจ่ายเจาะกลุ่ม SMEs

"ไอบีเอ็ม" ย้ำจุดแข็งพัฒนาบริการตอบโจทย์ลูกค้าทุกรูปแบบ ชู "ระบบผ่อนจ่าย" เพิ่มโอกาสธุรกิจ และขยายฐานลูกค้ารับมือเศรษฐกิจซบหวั่นลูกค้าลดแผนลงทุนไอที ทั้งส่งโปรดักต์ใหม่ "สมาร์ท คอมพิวติ้งรองรับยุค "บิ๊กดาต้า" ชูจุดเด่นใช้งานได้ตั้งแต่ระดับ "เอสเอ็มอี-องค์กรขนาดใหญ่"

ธนาชาติจัดโปรฯ "บัญชีนี้ ฟรีเช็ค" เจากลุ่ม SMEs

นายประพันธ์ อนุพงษ์องอาจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้ตระหนักถึงความสำคัญของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ SME ที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าในการทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน และเช็คของธนาคารได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น รวมถึงต้องการช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของลูกค้า ธนาคารจึงได้มอบสิทธิประโยชน์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ โดยการออกโปรโมชั่นเงินฝากกระแสรายวัน “บัญชีนี้ ฟรีเช็ค”

กสอ.ชวน SMEs สิ่งทอนุ่มห่มอบรมเพิ่มศักยภาพ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “SMEs Roadmap เปิดแนวรุกบุก AEC ด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม” กิจกรรมยกระดับขีดความสามารถในกระบวนการผลิตการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่มอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านกฎระเบียบข้อบังคับในการลงทุน การตลาด และประเพณีวัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถจัดทำแผนกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมของธุรกิจให้สามารถแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้อย่างยั่งยืน

3 หัวเมืองนำร่องไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งหาหน่วยงานด้านวิจัยและเทคโนโลยีที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการค้นคว้าวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์อาหารมุ่งต่อยอดโครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเล่ย์ (Thailand Food Valley) โครงการที่ดำเนินรอยตามแนวคิดหุบเขาอาหารแห่งเนเธอร์แลนด์ประเทศผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาอาหารโดยมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาอาหารให้มีความเข้มแข็ง ต่อยอดผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมตอบสนองตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างไปตามวัฒนธรรมการบริโภคพร้อมวางพื้นที่เป้าหมายนำร่อง 3 แห่งแรกได้แก่ ภาคเหนือ(จังหวัดเชียงใหม่)เตรียมตั้งเป็นศูนย์กลางในเรื่องผักและผลไม้แปรรูป ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดนครราชสีมา) เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประตูสู่ภาคใต้ เป็นศูนย์กลางด้านผลิตภัณฑ์ประมง สับปะรดและมะพร้าวควบคู่ไปกับการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เป็นต้น