SMEs ญี่ปุ่นแห่เข้าไทยตั้งฐานบุกตลาดอาเซียน

นายชัยณรงค์ ลิมป์กิตติสิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด เปิดเผยถึงการย้ายฐานการผลิตต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากญี่ปุ่นสู่ไทย ว่า อยู่ในระดับอัตราที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอุตสาหกรรมขนาดกลางและย่อม (SMEs) โตเกียว – โยโกฮาม่า กว่า 200 ราย พร้อมร่วมทุนและขยายฐานการผลิตชิ้นส่วนยานยนต์สู่ไทย รวมถึงหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด โดยเล็งเห็นว่าไทยเป็นฐานการผลิตที่เข้มแข็งที่สุดในอาเซียน อีกทั้งยังเหมาะกับการเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าในกลุ่มอาเซียนอีกด้วย ดังนั้นภาคอุตสาหกรรมการผลิตของไทย จึงต้องเร่งปรับตัวทางด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการผลิต และขีดความสามารถทางการแข่งขัน

กสิกรไทยเปิด "แคมป์ SME มีตังค์เยอะ" สานฝันคนไฟแรง

ธนาคารกสิกรไทย เปิดตัวแคมป์ธุรกิจแนวใหม่ “แคมป์ SME มีตังค์เยอะ” อบรมความรู้ด้วยกูรูชื่อดัง และให้ลงสนามจำลองแข่งขันทำธุรกิจ ชวนส่งคลิป 2 นาทีเข้าประชัน เพื่อคัดเลือก 9 ผู้ประกอบการพิชิตเงินรางวัล 3 ล้านบาทในรายการเรียลลิตี้เกมส์โชว์ ภายใน 15 กรกฎาคมนี้

ศศินทร์ชี้ Call Center อาวุธสำคัญสู้ศึก AEC

ดร.กฤษติกา คงสมพงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin) เปิดเผยถึงความสำคัญของธุรกิจ Call Center ว่า เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ธุรกิจต่าง ๆ ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากมีบทบาททำให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ รวมทั้งการตัดสินใจซื้อ และยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจอีกด้วย ดังนั้น ธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงทั้งในและต่างประเทศ ควรมีความชัดเจนเรื่องนโยบายพัฒนาระบบ Call Center ให้มีศักยภาพ โดยเฉพาะเมื่อรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ธุรกิจจากชาติอื่นๆ ในอาเซียนอีก 9 ประเทศ จะเข้ามาแชร์ส่วนแบ่งตลาด และระบบ Call Center อาจแข็งแกร่งกว่าคนไทย

ไทยพาณิชย์ก้าวสู่ 1 ใน 3 ผู้นำสินเชื่อ SMEs

นางวรีมน นิยมไทย ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยถึงความสำเร็จของ SCB SME ว่า “ธนาคารก้าวขึ้นสู่ผู้นำ 1 ใน 3 ทางด้านธุรกิจลูกค้าเอสเอ็มอีได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ก่อนหน้านี้ เนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่สามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงได้อย่างตรงใจกลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี พร้อมทั้งอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในทุกการเปลี่ยนแปลงของการทำธุรกิจด้วยการนำเสนอโซลูชั่นทางการเงินที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ มาโดยตลอด อาทิ เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ปี 2554 หรือ ในภาวะค่าเงินผันผวนที่ส่งผลต่อการทำธุรกิจของลูกค้า”

5 เดือนแรกเจ๊ง 554 แห่งเลิกจ้างกว่า 2 หมื่น

นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า การจดทะเบียนเลิกกิจการช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ (มกราคม-พฤษภาคม 2556)พบว่า มี 554 แห่ง ถือว่าลดลง 10.6%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และมีการเลิกการจ้างงาน 21,074 คน ถือว่าลดลงเช่นกันคือ 6.4% ทั้งนี้กิจการที่เลิกมีมูลค่าการลงทุนรวมกัน 9,355 ล้านบาท

จ่อรวบบริษัทส่งออกโกงภาษีเฉียด 3,000 ล้าน

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า หลังจากได้รับแต่งตั้งจากกระทรวงการคลังให้เร่งดำเนินการหาตัวผู้กระทำความผิดในการโกงภาษีมูลค่าเพิ่ม ได้ประสานงานไปยังกรมภาษีทั้ง 3 กรม เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเอกชน จำนวน 30 บริษัท ที่มีพฤติกรรมในการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออกเป็นเท็จ หรือ โกงภาษี กว่า 2,600 ล้านบาท โดยคาดว่าบริษัทเอกชนดังกล่าวเป็นกลุ่มเดียวกันทั้งหมด โดยร่วมมือกันเป็นขบวนการมาตั้งแต่ช่วงปี 2555-2556 แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ว่าประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทใด เพราะจะทำให้ผู้กระทำผิดรู้ตัวก่อน และอาจนำไปสู่การทำลายหลักฐาน

วางกลยุทธ์พัฒนา SMEs สิ่งทอ 5 จังหวัดชายแดนใต้

นางสุทธินีย์ พู่ผกา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ เปิดเผยว่า สถาบันฯ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องแต่งกายมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดสงขลา ยะลา ปัตตานี สตูล และนราธิวาส โดยวางกลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมสิ่งทอจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งด้านการออกแบบพัฒนาวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ ครอบคลุมถึงบรรจุภัณฑ์ รวมถึงการขยายช่องทางและโอกาสทางการตลาด พร้อมมุ่งเน้นพัฒนารากฐานความรู้และทักษะของนักออกแบบเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะโดยใช้แนวคิดจากประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมภาคใต้ที่สามารถพัฒนาเป็นลวดลายผ้าอันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ โดยหวังพัฒนอาชีพ สร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างบุคลากรเตรียมความพร้อมสู่ตลาด AEC และตลาดสากลซึ่งได้รับความร่วมมือจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และอุตสาหกรรมจังหวัด สตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยโครงการดังกล่าวประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก คือ

กสอ. ปั้น “ผ้าทอมือบ้านเขาเต่า” ลุยตลาดอาเซียน

นายโสภณ ผลประสิทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มีการสนับสนุน และช่วยเหลือ วิสาหกิจชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าที่กำลังได้รับความนิยม และน่าจับตามอง คือ สินค้าประเภทผลิตภัณฑ์สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนของไทยมีทักษะและฝีมือในการผลิตสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการ ทอผ้า ยกตัวอย่างเช่น ผ้าขาวม้าของไทย ที่มีลวดลายสีสันหลากหลายและสวยงาม ผนวกความประณีตในการทอและลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์ สามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน จึงทำให้เป็นที่ต้องการของตลาด และสอดรับกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนไทยและชาวอาเซียน ที่ใช้ผ้าขาวม้าเป็นผ้าเช็ดตัว ผ้านุ่ง คลุมศีรษะ เปลนอน ถุงใส่สัมภาระ กางเกง กระโปรง หมวก รองเท้า กระเป๋า และหมอน ฯลฯ นับเป็นสินค้าและภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีมาอย่างช้านาน

พาณิชย์เตรียมใช้เกณฑ์ควบรวมกิจการก่อนสิ้นปี

นายบุญทรง เตริยาภิรมย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบกำหนดเกณฑ์การควบรวมธุรกิจโดยกำหนดให้ก่อนหรือหลังรวมธุรกิจมีส่วนแบ่งตลาดตั้งแต่30 %ขึ้นไป และยอดขายหรือรายได้ในปีที่ผ่านมาตั้งแต่2,000 ล้านบาท ต่อปีขึ้นไป ในสินค้าใดสินค้าหนึ่งหรือบริการใดบริการหนึ่ง และในกรณีที่2การเข้าซื้อหรือได้มาซึ่งหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงในคราวเดียวกันหรือหลายคราว กรณีบริษัทมหาชน ตั้งแต่ 25%ขึ้นไป,กรณีบริษัทจำกัดตั้งแต่ 50%ขึ้นไปและรายใดรายหนึ่งหรือทั้งสองรายรวมกันมีส่วนแบ่งตลาดทั้งแต่30 %ขึ้นไปและยอดขายหรือรายได้ในปีที่ผ่านมารวมกันตั้งแต่2,000ล้านบาทขึ้นไป โดยได้มอบหมายให้ตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาว่าเรื่องนี้ เกี่ยวข้องกับกม.ใดบ้าง เช่นกม.ทางการเงิน , กม.ของกสทช. ,กม.ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกม.ด้านพลังงาน