ททท.ขน 117 บริษัทร่วม ATF 2013 เวียงจันทน์

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ได้เข้าร่วมงาน “ASEAN TOURISM FORUM 2013” (ATF 2013) ระหว่างวันที่ 17- 24 มกราคม 2556 ณ นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยมีผู้ประกอบการจากประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ เข้าร่วมงาน รวม 418 หน่วยงาน ซึ่งผู้ประกอบการจากไทยมีจำนวนมากที่สุด คือ 117 หน่วยงาน แบ่งเป็น โรงแรม 107 ราย บริษัทนำเที่ยว 9 ราย รวมถึงททท. และมีผู้ซื้อ 442 ราย จาก 56 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ มีผู้ซื้อจากยุโรปเข้าร่วมมากที่สุด รองลงมาเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริกา

 


นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท.ได้เข้าร่วมงาน “ASEAN TOURISM FORUM 2013” (ATF 2013) ระหว่างวันที่ 17- 24 มกราคม 2556 ณ นครเวียงจันทน์ ประเทศลาว โดยมีผู้ประกอบการจากประเทศสมาชิกอาเซียน 9 ประเทศ เข้าร่วมงาน รวม 418 หน่วยงาน ซึ่งผู้ประกอบการจากไทยมีจำนวนมากที่สุด คือ 117 หน่วยงาน แบ่งเป็น โรงแรม 107 ราย บริษัทนำเที่ยว 9 ราย รวมถึงททท. และมีผู้ซื้อ 442 ราย จาก 56 ประเทศทั่วโลกเข้าร่วมเจรจาธุรกิจ มีผู้ซื้อจากยุโรปเข้าร่วมมากที่สุด รองลงมาเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอเชียใต้ อเมริกา

สำหรับรูปแบบการจัดงาน แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก คือ 1.การประชุมตามกรอบความร่วมมือของประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียน ในวันที่ 18-21 มกราคม 2556 และ2.กิจกรรมส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยว “ASEAN Travex” ในวันที่ 20-24 มกราคม 2556 ซึ่งถือเป็นงานที่มีความสำคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน โดยไทยได้มีการตกแต่งคูหาในรูปแบบศาลาไทย บนพื้น 36 ตารางเมตร นอกจากนี้วันที่ 23 มกราคม 2556 ททท.ยังได้จัด “Thailand Media Briefing” เพื่อสรุปสถานการณ์ท่องเที่ยวและสินค้าทางการท่องเที่ยวใหม่ๆของไทย ให้ผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกได้รับทราบ

“งาน ATF 2013 ถือเป็นงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่สำคัญมาก เนื่องจากไทยกำลังก้าวจะสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยอาเซียนถือเป็นตลาดหลักของไทย มีนักท่องเที่ยวรวมกว่า 580 ล้านคน เฉพาะ 9 ประเทศสมาชิก มีนักท่องเที่ยวถึง 515 ล้านคน มีการเดินทางในภูมิภาคอาเซียนกว่า 40% ของนักท่องเที่ยวทั้งหมด หรือจำนวนกว่า 206 ล้านคน”นายสุรพล กล่าว

นอกจากนี้ ที่องค์การการท่องเที่ยวโลก (World Tourism Organization) คาดว่าในปี 2563 จะมีนักท่องเที่ยวทั่วโลกจำนวน 1,600 ล้านคน จากจำนวนดังกล่าวจะเดินทางเข้ามาในเอเชียแปซิฟิก 400 ล้านคน อาเซียน 160-200 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในอาเซียน 120 ล้านคน

NEWS & TRENDS