Franchise Standard by GSB ยกระดับแฟรนไชส์ไทยสู่มาตรฐานสากล

 

     ธนาคารออมสิน และบริษัท จีโนซิส จำกัด ออกแบบหลักสูตร Franchise Standard by GSB โดยได้เชิญวิทยากรในแวดวงแฟรนไชส์ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการสร้างแบรนด์แฟรนไชส์ให้เติบโตทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารแฟรนไชส์ สู่ความเป็นเลิศ และเพื่อกระตุ้นการสร้างสังคมแฟรนไชส์ไทยให้เติบโตร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

      ทั้งนี้ปัจจัยความสำเร็จของแฟรนไชส์นั้น ประกอบขึ้นจากความมุ่งมั่นของแฟรนไชส์ซอร์ในการพัฒนามาตรฐานทั้งคุณภาพและบริการส่งไปถึงลูกค้าอย่างเป็นระบบ ผ่านการทำงานโดยแฟรนไชส์ซีที่ถูกคัดเลือก และได้รับการอบรมจากแฟรนไชส์ซอร์อย่างสม่ำเสมอ มีระบบปฏิบัติการสนับสนุนและตรวจสอบให้ธุรกิจทำงานอย่างราบรื่น และด้วยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ยิ่งทำให้แบรนด์แฟรนไชส์นั้น เติบโตและเอาชนะคู่แข่งขันในอุตสาหกรรมเดียวกันได้

      ปัจจัยข้างต้นได้รวมอยู่ในหลักสูตร Franchise Standard by GSB นี้ในการเรียนออนไลน์ 4 วันคือ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 มิ.ย. และ 2-3 ก.ค. 2565

 หัวข้อสัมมนา 

 • การสร้างระบบแฟรนไชส์มาตรฐาน
 • การสร้างแฟรนไชส์สู่ความเป็นเลิศ (กรณีศึกษาจาก The Pizza Company, Minor Group)
 • กลยุทธ์สร้างแบรนด์แฟรนไชส์ (กรณีศึกษาจาก ตำมั่ว,เขียง Zen Group)
 • กลยุทธ์การตลาดดิจิตัลกระตุ้นยอดขายแฟรนไชส์
 • การบริหารความสัมพันธ์ในระบบแฟรนไชส์ (Minor Group)
 • การติดตามและตรวจสอบแฟรนไชส์ซี ในการรักษามาตรฐาน (กรณีศึกษาจาก Potato Corner)
 • แนวทางลดข้อกังวลด้านกฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ  กับธุรกิจแฟรนไชส์
 • การนำเสนอ (Pitching) ให้โดนใจ

 

วิทยากรพิเศษ 

 • คุณ เศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์, CFE - บริษัท จีโนซิส จำกัด
 • คุณ กวิน นิทัศนจารุกุล - Otteri wash & dry
 • คุณ ชัยรัตน์ ภัทรพิทักษ์ - The Pizza Company, Minor Food Group
 • คุณ ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ - ตำมั่ว,เขียง Zen Group
 • คุณ ธนพันธ์ วงศ์ชินศรี - Torpenguin
 • คุณ ชยภัทร ทองเจริญ - Potato Corner
 • คุณ Alan Adcock และทีมกฎหมายจาก Tilleke & Gibbins International Limited.
 • คุณ สวยศ ด่านบรรพต - (อดีตนักวางแผนกลยุทธ์ McThai)-Vitamin Brain

 

สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย เรียนผ่านระบบออนไลน์ วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 25-26 มิ.ย. และ 2-3 ก.ค. 2565 (วันละ 6 ชั่วโมง) เรียนครบ 24 ชั่วโมง ได้รับ E-Certificate (ประกาศนียบัตร) และสิทธิประโยชน์ จากธนาคารออมสิน

 เฉพาะสัมมนานี้! ได้รับสิทธิพิเศษจากธนาคารออมสิน 

ช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธนาคาร

1. สนับสนุนค่าธรรมเนียมจดทะเบียนธุรกิจสูงสุด 2,500 บาท

2. ได้รับโอกาสจัดทำ MOU กับธนาคาร ด้านสินเชื่อแฟรนไชส์

3. ช่องทางการประชาสัมพันธ์ในสื่อต่าง ๆ ของธนาคาร

4. โอกาสได้รับคำปรึกษาเชิงลึกกับที่ปรึกษาแฟรนไชส์

5. โอกาสชิงเงินทุนสนับสนุนจากธนาคาร มูลค่ารวม 170,000 บาท เมื่อได้รับคัดเลือกเป็น Selected Franchises

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีสาขาตนเองอย่างน้อย 1 สาขา และสาขาแฟรนไชส์อย่างน้อย 2 สาขา

2. ประกอบธุรกิจขยายแฟรนไชส์ แสดงเอกสารแนะนำกิจการ และ แพคเกจการขายแฟรนไชส์

3. มีความพร้อมในการเข้าร่วมเรียนตลอดหลักสูตร (4วัน) โดย 1 กิจการจะต้องมีเจ้าของกิจการเข้าเรียน และมีผู้ติดตามได้ไม่เกิน 1 คน ดังนั้น 1 กิจการเข้าเรียนได้ไม่เกิน 2 คน

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2565

ตามลิงค์ต่อไปนี้ https://forms.gle/Y8sUiYEiqYLKxVhJ8