กสิกรไทยร่วมยูเนี่ยนเพย์ยกระดับ อี-คอมเมิร์ชไทย

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่าธนาคารกสิกรไทยและยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล (Pay International :UPI) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตและบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์ที่มียอดผู้ถือบัตรมากที่สุดในโลกจากประเทศจีน ได้ลงนามความร่วมมือในการเชื่อมระบบชำระเงินระหว่างกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ มากยิ่งขึ้น

 


นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่าธนาคารกสิกรไทยและยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล (UnionPay International :UPI) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิตและบัตรเดบิตยูเนี่ยนเพย์ที่มียอดผู้ถือบัตรมากที่สุดในโลกจากประเทศจีน ได้ลงนามความร่วมมือในการเชื่อมระบบชำระเงินระหว่างกันเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวและคนจีนที่อยู่ในประเทศไทยในการทำธุรกรรมทางการเงินต่างๆ มากยิ่งขึ้น 

  โดยจะเริ่มจากการให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ต (K-PaymentGateway) ได้เป็นธนาคารแรกในประเทศไทย ซึ่งในระยะแรกจะสามารถรองรับบริการรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตยูเนียนเพย์ที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศจีนในอนาคตจะขยายการรับบัตรที่ออกโดยธนาคารและสถาบันการเงินทั่วโลกต่อไป

ปัจจุบัน ยูเนี่ยนเพย์มีจำนวนผู้ถือบัตรมากที่สุดในโลกประมาณ 3,230 ล้านใบเฉพาะในเอเชียแปซิฟิกมีมากกว่า 2,800 ล้านใบ มีร้านค้ารับบัตรกว่า 5.65 ล้านแห่ง มีเครื่องเอทีเอ็มรองรับมากกว่า 1.37 ล้านเครื่องใน 107 ประเทศสำหรับในประเทศไทยมีการใช้บัตรยูเนียนเพย์ในการชำระค่าสินค้าและบริการในปี 2555 ประมาณ 34,500ล้านบาท โดยผ่านเครื่องอีดีซีของธนาคารกสิกรไทยประมาณ 7,700 ล้านบาท
เติบโตถึง 80% และเป็นการถอนเงินสดจากเครื่องเอทีเอ็มของธนาคารกสิกรไทยประมาณ1,560 ล้านบาท เติบโตเฉลี่ยกว่า 38%

การลงนามในสัญญาในการพัฒนาระบบกับยูเนี่ยนเพย์ในครั้งนี้จะช่วยให้ร้านค้าที่ใช้ระบบ K-Payment Gatewayใ ห้สามารถรับบัตรเครดิตและเดบิตยูเนียนเพย์เพิ่มขึ้นซึ่งจะเป็นการสนับสนุนธุรกิจ อี-คอมเมิร์ชในประเทศไทยให้เพิ่มยอดขายตลอดจนสร้างโอกาสต่อยอดทางธุรกิจออนไลน์เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันคนจีนเป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากเป็นอันดับหนึ่งมากกว่านักท่องเที่ยวจากมาเลเซีย

       โดยในปี 2555มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยมากกว่า 2.8 ล้านคนเพิ่มจากปีก่อนหน้าประมาณ 62% คาดว่าในปี 2556 เพิ่มขึ้นเป็น 3.3 ล้านคนซึ่งธนาคารตั้งเป้าจะพัฒนาบริการต่าง ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าจีนเพื่อเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและบริการให้กับร้านค้ารับบัตรให้มากยิ่งขึ้นต่อไปรวมทั้งจะออกบัตรยูเนี่ยนเพย์สำหรับผู้ถือบัตรชาวไทยด้วย

        สำหรับบริการรับชำระค่าสินค้าและบริการทางอินเทอร์เน็ตกสิกรไทย (K-PaymentGateway) สามารถรองรับบัตรเครดิตและบัตรเดบิตจากทั่วโลกมากกว่า 36 สกุลเงินมียอดรับบัตรผ่านระบบในปี 2555 กว่า 45,000 ล้านบาท เป็นผู้นำอันดับ 1 มีส่วนแบ่งการตลาดในประเทศมากกว่า70% โดยธนาคารกสิกรไทย คาดว่าความร่วมมือและการพัฒนาระบบในครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มยอดการรับบัตรผ่านระบบชำระเงินในปีนี้ให้โตได้ไม่น้อยกว่า30% หรือเพิ่มเป็นประมาณ 60,000 ล้านบาทและตอบสนองยุทธศาสตร์การเป็นผู้นำในการให้บริการระบบชำระเงินทางอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดในประเทศไทย(The Best Gateway for Online Payments)ที่พร้อมให้บริการตามไลฟ์สไตล์ออนไลน์ของผู้บริโภคทั้งการเป็นผู้ซื้อและผู้ขายบนโลกออนไลน์ด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกอีกทั้งธนาคารยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนารูปแบบของการให้บริการเพื่อรองรับกับผู้บริโภคทุกระดับรวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศพัฒนาและให้บริการคลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

NEWS & TRENDS