ผลสำรวจระบุแรงงานต้องการ 464 บาท/วัน

หอการค้า สํารวจพบแรงงานต้องการค่าจ้างเพิ่มอีกเป็น 464 บาท/วัน เล็งปรับจีดีพีใหม่ หลังเงินสะพัดกระตุ้นศก. 7 หมื่นล้านบาท

 


หอการค้า สํารวจพบแรงงานต้องการค่าจ้างเพิ่มอีกเป็น 464 บาท/วัน เล็งปรับจีดีพีใหม่ หลังเงินสะพัดกระตุ้นศก. 7 หมื่นล้านบาท

นายวชิร คูณทวีเทพ อาจารย์ประจำศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลสำรวจทัศนะของแรงงาน ต่อค่าแรงที่ปรับขึ้น 300 บาทต่อวัน พบว่า ผู้ใช้แรงงานส่วนใหญ่ ร้อยละ 41.5 เห็นว่า การปรับค่าแรง 300 บาท อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับค่าครองชีพในปัจจุบัน และต้องการให้มีการปรับค่าแรงเพิ่มขึ้น อีก 164 บาท มาอยู่ที่ 464 บาทต่อวัน โดยร้อยละ 58.1 ต้องการให้ปรับเพิ่มขึ้นทุกปี ร้อยละ 33.5 ต้องการให้ปรับขึ้นตามค่าครองชีพ

ทางด้าน นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การปรับขึ้นค่าแรงในครั้งนี้ จะเพิ่มกำลังซื้อให้กับประชาชน 70,000 ล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจได้ ร้อยละ 0.4-0.5 ซึ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ทางหอการค้าไทย จะปรับประมาณการเศรษฐกิจของประเทศใหม่อีกครั้ง โดยคาดว่า จะปรับตัวเลขดีขึ้นล็กน้อย จากประมาณการเดิมที่คาดว่าเศรษฐกิจของประเทศในปีนี้ จะขยายตัวได้ร้อยละ 4.5-5  

NEWS & TRENDS