สถาบันอาหารลุยปั้น SMEs สู่ GMP in Mass Catering

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในงานสัมมนา “เตรียมความพร้อมธุรกิจบริการ : ครัวโรงพยาบาล ครัวโรงแรม ครัวโรงเรียน และร้านอาหาร เข้าสู่ระบบคุณภาพ GMP in Mass Catering” ว่าระบบคุณภาพ GMP ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ถ้าเป็น GMP ในธุรกิจ Catering ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย

 


นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในงานสัมมนา    “เตรียมความพร้อมธุรกิจบริการ : ครัวโรงพยาบาล ครัวโรงแรม ครัวโรงเรียน และร้านอาหาร เข้าสู่ระบบคุณภาพ GMP in Mass Catering”   ว่าระบบคุณภาพ GMP  ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ถ้าเป็น GMP ในธุรกิจ Catering ถือเป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทย 

  โดยสถาบันอาหารได้นำมาตรฐานสากลจาก Codex หรือ คณะกรรมการมาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ มาประยุกต์ร่วมกับข้อกำหนดสุขาภิบาลโรงอาหาร ข้อกำหนดสุขาภิบาลอาหารสำหรับโรงครัวของโรงพยาบาล ของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งหลักเกณฑ์ GMP กฎหมายไทย ให้มีความสอดคล้องและสามารถนำมาใช้ได้จริงสำหรับธุรกิจบริการอาหารในประเทศไทย โดยได้รับการยอมรับในระดับสากล ซึ่งนับว่ามีความจำเป็นสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจบริการเป็นอย่างยิ่ง”

  ด้านนายเพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการสถาบันอาหาร กล่าวว่า ในปี 2555 ที่ผ่านมา สถาบันอาหาร ได้รับนโยบายจากกระทรวงอุตสาหกรรม ในการดำเนินงานเรื่อง ครัวคุณภาพของโลก เพื่อสนับสนุนนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลก โดยได้จัดทำโครงการ พัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยให้เป็นครัวอาหารคุณภาพของโลก(Thailand Food Quality For The World) และกำหนดให้มีกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจบริการอาหาร คือ การพัฒนาธุรกิจอาหารไทยและผู้ปรุงอาหารไทยให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล 

  ทั้งนี้ เป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555-2559 ที่ผ่านมามีผู้เข้าร่วมการโครงการและผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP in Mass Catering จำนวน 22 ส่วนในปี 2556 นี้ มีเป้าหมายการรับสมัครร้านอาหารไทยเข้าร่วมโครงการ  จำนวน 40 แห่ง ทั่วประเทศ  โดยเน้นเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอี ที่มีความพร้อมในการจัดทำระบบ GMP in Mass Catering ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และงบประมาณ กรณีที่ต้องมีการปรับปรุงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 

NEWS & TRENDS