พาณิชย์แจง 2 เซรมิกปิดป้ายขายไม่เกี่ยว 300 บาท

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบการปิดป้ายขายโรงงานผลิตเซรามิก 2 แห่งในจังหวัดลำปางพบว่า ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงงานเป็นวันละ 300 บาท โดยการตรวจสอบโรงงานแรกของบริษัท ซี เค เซรามิก จำกัด พบว่าได้แจ้งจดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.2545 และปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.2545 พร้อมกับปิดป้ายขายกิจการมาตลอด แต่ในช่วงที่ยังไม่มีการซื้อขาย ก็เปิดให้เช่าโรงงานจนกว่าจะขายได้ ส่วนอีกโรงงานเป็นของบริษัท สุพรีมา เซรามิกส์ จำกัด มีพื้นที่ 14 ไร่ พบว่ายังดำเนินการอยู่ ส่วนที่ติดป้ายขายเป็นที่ดินเปล่าในบริเวณติดกันจำนวน 68 ไร่

 

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบการปิดป้ายขายโรงงานผลิตเซรามิก 2 แห่งในจังหวัดลำปางพบว่า ไม่เกี่ยวข้องกับนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงงานเป็นวันละ 300 บาท โดยการตรวจสอบโรงงานแรกของบริษัท ซี เค เซรามิก จำกัด พบว่าได้แจ้งจดทะเบียนเลิกกิจการกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.2545 และปิดบัญชีตั้งแต่วันที่ 2 ส.ค.2545  พร้อมกับปิดป้ายขายกิจการมาตลอด แต่ในช่วงที่ยังไม่มีการซื้อขาย ก็เปิดให้เช่าโรงงานจนกว่าจะขายได้ ส่วนอีกโรงงานเป็นของบริษัท สุพรีมา เซรามิกส์ จำกัด มีพื้นที่ 14 ไร่ พบว่ายังดำเนินการอยู่ ส่วนที่ติดป้ายขายเป็นที่ดินเปล่าในบริเวณติดกันจำนวน 68 ไร่


รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า  ได้สั่งการให้กรมฯประสานกระทรวงแรงงานติดตามและตรวจสอบการปิดกิจการว่าเป็นอย่างไร เกี่ยวข้องกับนโยบายการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันทั่วประเทศหรือไม่

ทั้งนี้ ตามข้อมูลประกอบธุรกิจเซรามิก พบว่าทั่วประเทศมีนิติบุคคลดำเนินการอยู่ 385 ราย ทุนจดทะเบียนรวม 1.07 หมื่นล้านบาท แยกเป็นภาคเหนือ 104 ราย ในจำนวนนี้สถานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดลำปาง 64 ราย ทุนจดทะเบียน 620 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้มีการจัดส่งงบบัญชีตามกฎหมาย 60 ราย อีก 4 รายไม่มีการส่งงบบัญชีตามกฎหมาย โดยตรวจสอบข้อมูลจากกระทรวงแรงงาน พบว่ามีแรงงานในธุรกิจเซรามิก 6,705 คน

ที่มา : ฐานเศรษฐกิจ

NEWS & TRENDS