กรมพัฒน์เร่งอบรมผู้ประกอบการรับ AEC

พณ.เร่งอบรมธรรมาภิบาลให้ผู้ประกอบธุรกิจ ตั้งเป้าปีนี้ 3,500 ราย ก่อนเปิด AEC ปี 58

 


พณ.เร่งอบรมธรรมาภิบาลให้ผู้ประกอบธุรกิจ ตั้งเป้าปีนี้ 3,500 ราย ก่อนเปิด AEC ปี 58

นายบรรยงค์ ลิ้มประยูรวงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ทางกรมจะมีการจัดอบรมสัมมนาเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในส่วนภูมิภาค ในเรื่องของ การพัฒนาความรู้ มุ่งสู่ธรรมาภิบาล โดยได้มีการตั้งเป้าหมายภายในปี 2556 นี้ จะต้องมีการอบรมให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า 3,500 ราย เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในการประกอบธุรกิจ สร้างความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขันในตลาด AEC ในปี 2558 

สำหรับการสัมมนาในครั้งแรกได้มีการจัดอบรมที่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2556 ที่ผ่าน เพื่อทำให้ผู้ประกอบการได้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจให้มากขึ้น

NEWS & TRENDS