ส.อ.ท.เห็นชอบตั้งกรรมการสัมพันธ์หย่าศึกชิงเก้าอี้

นายธนิต โสรัตน์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กส. ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมรวม 257 คนว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการตั้งคณะกรรมการร่วม สอท. สัมพันธ์ ฝ่ายละ 5 คน เพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน สอท. โดยวาระแรกของคณะกรรมการชุดดังกล่าว คือ หาสรุปเรื่องตำแหน่งประธาน สอท. เนื่องจากขณะนี้ มีผู้ดำรงตำแหน่ง สอท. 2 คน คือ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล และนายธนิต โดยจะต้องหาข้อยุติ ภายใน 10 วันนับจากนี้  นายธนิต โสรัตน์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กส. ซึ่งมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมรวม 257 คนว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบการตั้งคณะกรรมการร่วม สอท. สัมพันธ์ ฝ่ายละ 5 คน เพื่อหาข้อยุติความขัดแย้งที่เกิดขึ้นใน สอท. โดยวาระแรกของคณะกรรมการชุดดังกล่าว คือ หาสรุปเรื่องตำแหน่งประธาน สอท. เนื่องจากขณะนี้ มีผู้ดำรงตำแหน่ง สอท. 2 คน คือ นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล และนายธนิต โดยจะต้องหาข้อยุติ ภายใน 10 วันนับจากนี้

หลังจากนั้น นายพยุงศักดิ์ แถลงผลการประชุม กส. โดยระบุว่า การตั้งกรรมการ สอท. สัมพันธ์ เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งตนย้ำเสมอว่า สอท. เป็นของสมาชิกทุกคน และยินดีหารือร่วมกับทุกฝ่าย โดยตนพยายามไม่กล่าวโทษ หรือโจมตีใคร เพื่อประโยชน์และให้การทำงานของ สอท. เดินต่อไปได้อย่างราบรื่น ซึ่งผลการหารือของกรรมการสัมพันธ์จะออกมาเป็นอย่างไร คงต้องหารือกัน แต่เชื่อว่าจะเป็นการหารือบนหลักการที่ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน และบทบัญญัติของ สอท. เพราะต้องชี้แจงต่อกรรมการและสมาชิก การดำเนินการจึงต้องมีมาตรฐาน ทั้งนี้ เชื่อว่าจากนี้ไปการเคลื่อนไหวในลักษณะของการโจมตีกันไม่น่าจะเกิดขึ้น

พร้อมยืนยัน การประชุม กส. ในวาระอื่นๆ ถูกต้องตามกฎหมาย แม้กลุ่มนายธนิต จะถอนรายชื่อออกจากห้องประชุมไปก่อน โดยที่ประชุมยังได้พิจารณาความคืบหน้าการบรรเทาเยียวยาผลกระทบเอสเอ็มอีจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาทต่อวันทั่วประเทศ และขับเคลื่อนมาตรการเสนอภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงาน จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ว่า เมื่อเวลาประมาณ 15.20 น. นายพยุงศักดิ์ ได้เดินทาง มายังพลาซ่าโซน ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กส. ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 348 คน โดยทั้งกลุ่มนายธนิต และนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม จากนั้น นายพยุงศักดิ์ และนายธนิต โอบกอด และจับมือกันหน้าห้องประชุม โดยนายธนิตพูดสั้นๆ กับนายพยุงศักดิ์ว่า ต่อจากนี้ไปจะพยายามให้ข่าวน้อยลง ขณะที่นายพยุงศักดิ์ ขอให้นายธนิตให้ข่าวโจมตีน้อยลง ก่อนที่จะเข้าประชุมร่วมกัน โดยนายพยุงศักดิ์ระบุว่าอยากเห็นการปรองดอง ไม่มีการโจมตีหรือใส่ร้ายกัน เพื่อให้ สอท. เป็นองค์กรตัวอย่างว่ามีความปรองดองและไม่มีความขัดแย้งกัน

สำหรับคณะกรรมการ สอท. สัมพันธ์ ทั้ง 10 คน ฝ่ายนายพยุงศักดิ์ ได้ตั้งรองประธาน สอท. เป็นกรรมการสัมพันธ์ 5 คนได้แก่ นายสุพรรณ มงคลสุธี, นายเจน นำชัยศิริ, นายเกรียงไกรเธียรนุกูล, นายนิกร สุศิริวัฒนนนท์ และนายวัลลภ วิตนากรขณะที่ฝ่ายนายธนิต ตั้งประธานภาคทั้ง 5 ภาค ร่วมเป็นกรรมการสัมพันธ์ ได้แก่ นายวีระยุทธ สุขวัฑฒโก ประธานภาคเหนือ, นายนิมิตร งามยิ่งไพศาล รองประธานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ,นายสิงห์ ตั้งเจริญชัยชนะ ประธานภาคกลาง, เอกพร โฆษะครรชิต ประธานภาคตะวันออก และนายสุทิน พรชัยสุรีย์ ประธานภาคใต้

ที่มา : แนวหน้า

 

NEWS & TRENDS