จอห์นสัน & จอห์นสัน รับรางวัลเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากงาน Eco Innovation Forum 2022

 

     บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ เฮลธ์ ประเทศไทย ได้รับ รางวัลยอดเยี่ยมจาก ธีระยุทธ วานิชชัง ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) สำหรับแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในโรงงานผลิตในประเทศไทย

    โดยได้รับรางวัลเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industrial Town Award) จากความก้าวหน้าต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และมีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory Award) ต่อความมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนที่โรงงานผลิตถือเป็นความสำเร็จของความตั้งใจของบริษัทฯ ในการลดผลกระทบของสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจโลกสีเขียวสู่ชีวิตที่มีสุขภาพดี (#HealthyLivesMission)

     ราวี บอร์เดีย ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ทีมงานในประเทศไทยของเรารู้สึกน้อมรับยินดีกับรางวัลนี้ รางวัลนี้ได้สะท้อนถึงบทบาทของไซต์การผลิตที่มีส่วนสำคัญต่อการสร้างสิ่งแวดล้อมที่มีความยั่งยืน โรงงานผลิตของ จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน คอนซูเมอร์ เฮลธ์ ประเทศไทย เป็นโรงงานติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์แบบบูรณาการทางดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในโครงการ IEAT 4.0: Smart Eco Industrial Estate ตั้งแต่แรกเริ่ม ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเราต่อกลยุทธ์ความยั่งยืนของประเทศไทย 4.0”

     “ด้วยความมุ่งมั่นนี้ เราได้รวมเทคโนโลยีและการลงทุนที่ดีที่สุดเข้ามาในประเทศไทย เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ESรวมทั้งการบูรณาการความยั่งยืนเข้ากับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตทางธุรกิจในระยะยาว และลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมต่อหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องของเรา

     ขณะที่ วีรญา แก้ววิลัย ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการสายการผลิตประจำประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า

     “เราได้ริเริ่มนำความคิดโครงการ #HealthyLivesMission มาใช้กับการผลิตในประเทศไทยของเราตั้งแต่ปีที่แล้ว นั่นคือการติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์ (ที่มีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับสนามฟุตบอล สนาม) ที่มีกำลังการผลิต 4,147 MWh ในพื้นที่บนดาดฟ้าอาคารสำนักงานของเราแห่งหนึ่ง และที่โรงงานทำความเย็นแบบ AI (AI-chiller plant) ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบนี้ช่วยให้เราสามารถดำเนินการการผลิตด้วยพลังงานหมุนเวียน ลดการใช้พลังงานโดยรวม และลดปริมาณการปล่อย CO2

     “นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางสู่โลกสีเขียวของเราและเรามุ่งมั่นที่จะเดินหน้าโครงการ #HealthyLivesMission ในประเทศไทย เพื่อสร้างโลกที่มีสุขภาพดีขึ้น และจะยืนหยัดต่อภารกิจเพื่อสิ่งแวดล้อมให้กับธุรกิจ เช่น การริเริ่มสานต่อระบบพลังงานแสงอาทิตย์ระยะที่ ซึ่งมีกำลังการผลิต 1,826 MWh ต่อปี บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าหมุนเวียน 100% เพื่อก่อให้เกิดพลังงานยั่งยื่นต่อการดำเนินงานของเราภายในปี 2568 และมีความตั้งใจจะบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสุทธิให้เป็นศูนย์ในไซต์งานของเราภายในปี 2573 ด้วยกันนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนการต่อเนื่องที่จะลดปริมาณ CO2 ที่ไซต์งานให้ลดลงเหลือประมาณ 4,500 ตันต่อปี ให้ได้ในที่สุดวีรญา กล่าวปิดท้าย

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS