SPRC ร่วมกับจังหวัดระยอง จัดวิ่งการกุศล “RUN FOR YOU AND SEA”

     บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล RUN FOR YOU AND SEA วิ่ง-กิน-เที่ยว-งานเดียวครบ ชิงถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และรับเหรียญที่ระลึก มีนักวิ่งจากทุกสารทิศสมัครร่วมงาน กว่า 1,500 คน โดยรายได้ค่าสมัครไม่หักค่าใช้จ่ายและบริษัท SPRC สมทบเพิ่ม รวมมูลค่ากว่า 6,750,000 บาท นำไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลในภาคตะวันออก

     ภายในพิธีเปิดงาน ซึ่งจัดขึ้น ณ บริเวณหาดแม่รำพึง จังหวัดระยองได้รับเกียรติจากสุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง, ปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง, โรเบิร์ต โดบริค ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ร่วมด้วย ผู้บริหารจาก รพ.ระยอง, รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดชลบุรี, รพ.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง และเจ้าหน้าที่ตัวแทนจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) แห่งในจังหวัดระยอง คือ รพ.สต.ตะพง, รพ.สต.บ้านเพรพ.สต.บ้านเกาะเสม็ด ตลอดจนผู้บริหารและหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ท่ามกลางนักวิ่งและคนรักสุขภาพจากทั่วทุกสารทิศ

     โรเบิร์ต โดบริค เปิดเผยว่า “SPRC ได้จัดกิจกรรมวิ่งการกุศล ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ โดยร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน ภายใต้ชื่อ “RUN FOR YOU AND SEA” เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัย ได้ให้ความสำคัญในการออกกำลังกาย เพื่อจะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และแบ่งปันสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม โดยผนึกพลังคนที่รักสุขภาพ รักธรรมชาติ และรักการทำดี ร่วมกิจกรรมนี้ ไปพร้อมกับส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น ซึ่งรายได้จากค่าสมัคร โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ นำไปสมทบกับงบประมาณของ SPRC ในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ มอบให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ ในภาคตะวันออก SPRC ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคมในหลายภาคส่วน รวมถึงสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ บริษัทฯ จึงให้การสนับสนุนเวชภัณฑ์ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลต่าง ๆ โดยรวมแล้วกว่า 24 ล้านบาท

     ภายในงาน สุพจน์ ต่ออาจหาญ ปลัดจังหวัดระยอง ได้ขึ้นกล่าวเปิดงาน จากนั้นเป็นการมอบป้ายบริจาคเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลในภาคตะวันออก โดยมี จิตรลดา ศรีรัตนโช ประธานคณะกรรมการสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมด้วยตัวแทนจาก 6 โรงพยาบาล เป็นผู้รับมอบรวมมูลค่ากว่า6,750,000บาท

     กิจกรรมนี้นับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดี ๆ ที่ครอบครัว SPRC ตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกคน อิ่มสุข อิ่มใจ ที่พลังกายได้แปรเปลี่ยนเป็นพลังน้ำใจ กลับคืนสู่สังคมและพี่น้องชุมชนในจังหวัดระยอง

  

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup

NEWS & TRENDS