ร่าง 5 มาตรการด่วนเสนอ ครม. ช่วย SMEs

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้ทางกระทรวงได้ร่างมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พร้อมเสนอที่ประชุมครม.ให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้า โดยจะแบ่งเป็น 5 มาตรการเร่งด่วน และ 2 มาตรการ เพื่อการเพิ่มศักยภาพและเตรียมพร้อมของ SMEs ระยะยาว โดยเบื้องต้นคาดว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะจัดงบผ่านแนวทางดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท

  นายประเสริฐ บุญชัยสุข รมว.อุตสาหกรรม กล่าวว่า ขณะนี้ทางกระทรวงได้ร่างมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอี พร้อมเสนอที่ประชุมครม.ให้ความเห็นชอบในสัปดาห์หน้า โดยจะแบ่งเป็น 5 มาตรการเร่งด่วน และ 2 มาตรการ เพื่อการเพิ่มศักยภาพและเตรียมพร้อมของ SMEs ระยะยาว โดยเบื้องต้นคาดว่ากระทรวงอุตสาหกรรมจะจัดงบผ่านแนวทางดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านบาท


สำหรับมาตรการเร่งด่วน ประกอบด้วย 1.โครงการคลินิกอุตสาหกรรมช่วยเหลือผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในด้านการพัฒนาผลิตภาพ การตลาด 2.โครงการอัดฉีดเงินทุนหมุนเวียนสำหรับเอสเอ็มอี โดยชดเชยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 3 ในปีแรกให้กับผู้ประกอบการ

3.โครงการร่วมลงทุนเพื่อพัฒนาเครื่องจักรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และรักษาส่วนแบ่งด้านการตลาด เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้น 4.มาตรการส่งเสริมการลงทุนแก่เอสเอ็มอี โดยขยายระยะเวลาการขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ต้องการขยายการลงทุน หรือปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต พร้อมกับปรับปรุงสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้น

5.การยกเว้นค่าธรรมเนียมและค่าบริการรายปี โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556-30 กันยายน2559 และการยกเว้นค่าบริการในการต่อใบอนุญาต คาดว่ารัฐจะเสียรายได้ในส่วนนี้ประมาณ 1,000 ล้านบาท โรงงานที่เข้าข่ายประมาณ 9 หมื่นแห่ง

 

NEWS & TRENDS