สมอ. พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมผู้ประกอบการมาตรฐาน "มอก." และ "มอก.S" จ.เพชรบุรี และสมุทรสาคร

 

     สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ สมอ. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ตามโครงการสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนในการแจ้งเบาะแสนำมา ซึ่งการตรวจจับสินค้าไม่ได้มาตรฐาน ระหว่างวันที่ 7 - 8 มกราคม 2566 ณ จังหวัดเพชรบุรี และสมุทรสาคร นำโดย บรรจง สุกรีฑา เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และคณะผู้บริหารสมอ.

    เพื่อเยี่ยมชมกิจการผู้ประกอบการจำนวนทั้งสิ้น 4 ราย โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มตามขนาดธุรกิจ ได้แก่ 1. เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก) สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่ และ 2. เครื่องมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) สำหรับสินค้าหรือบริการที่ผลิตจำหน่ายหรือบริการโดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

     โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าหรือบริการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่ผ่านการรับรองเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.ร้านกาแฟพาขวัญ ซึ่งผ่านการรับรอง มอก.เอส เลขที่ ๗๙-๒๕๖๒ และ 2.ร้านบาดาลา สปา ซึ่งตั้งอยู่ในโรงแรมธารามันตรา ชะอำ รีสอร์ท ซึ่งผ่านการรับรอง มอก.เอส เลขที่ ๒๕-๒๕๖๑

     และผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหญ่ จำนวน 2 ราย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ได้แก่ 1. บริษัท เอ็มเมอรัลด์ นอนวูเว่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ผลิตหน้ากากอนามัย ก่อตั้งและดำเนินกิจการมามากกว่า 20 ปี เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านผลิตเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียวทิ้ง เช่น ชุดคลุมผ่าตัดเสื้อคลุมผ่าตัด  ชุดคลุมปฏิบัติงานทางการแพทย์  หน้ากากอนามัยทางการแพทย์  ผ้าคลุมโต๊ะเครื่องมือแพทย์สำหรับผ่าตัด  ชุดป้องกันภัยส่วนบุคคลของบุคลากรทางการแพทย์  ผ้าห่อเครื่องมือแพทย์ ฯลฯ เป็นที่ยอมรับของลูกค้าทั่วโลกในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์

     นอกจากนี้ยังเป็นผู้ผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ ยี่ห้อ ENICARE และได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว ระดับการป้องกันระดับที่ 2 ใช้งานด้านการแพทย์ทั่วไป มอก.๒๔๒๔-๒๕๖๒ จาก สมอ. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ซึ่งขณะนี้ยังเป็นมาตรฐานทั่วไป แต่ สมอ.กำลังจะประกาศเป็นมาตรฐานบังคับภายในปี 2566 นี้ ซึ่งบริษัทฯ มีศักยภาพในการผลิตหน้ากากอนามัยให้ได้ตามมาตรฐานและมีความพร้อมในการยื่นขออนุญาต

     และ 2.บริษัท สำรวยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ผู้ผลิตเครื่องฟอกอากาศตั้งอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร เป็นบริษัทของคนไทยที่ออกแบบและผลิตชิ้นส่วนและโครงเครื่องปรับอากาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ด้วยประสบการณ์มากกว่า  20 ปี ออกแบบและผลิตสินค้าด้วยช่างผู้ชำนาญงานและเครื่องมือที่ทันสมัย จากการผลิตที่ครบทุกขั้นตอน ตั้งแต่การออกแบบ  ทำแม่พิมพ์  การฉีดพลาสติกและการประกอบ ด้วยการควบคุมการผลิตอย่างใกล้ชิดและการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ผลิตภัณท์ของบริษัท สำรวยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงตรงกับความต้องการของลูกค้า มีคุณภาพ สวยงาม ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ชิ้นส่วนและโครงเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ Duct Liner และอุปกรณ์ดูแล รักษาความสะอาดเครื่องปรับอากาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย บริษัทผู้ผลิตเครื่องปรับอากาศชั้นนำต่างๆ ให้การยอมรับ อาทิเช่น CARRIER  TRANE  EMINENT  AMENA  YORK  STAR  AIRE และ TAZAKI เป็นต้น และได้ส่งออกไปต่างประเทศ นอกจากนั้นยังเป็นผู้ผลิตเครื่องฟอกอากาศ ด้วยกำลังผลิตประมาณ 24,000 เครื่องต่อปี เพื่อจำหน่ายภายในประเทศ โดยยังไม่ได้ทำตลาดต่างประเทศ

     ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน มอก.๑๕๑๖-๒๕๔๙ : เครื่องฟอกอากาศ เฉพาะด้านความปลอดภัย จาก สมอ. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งขณะนี้ยังเป็นมาตรฐานทั่วไป และเมื่อ สมอ.ประกาศให้เครื่องฟอกอากาศเป็นมาตรฐานบังคับ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2566 ทางบริษัทฯ ก็มีความพร้อมในการผลิตเครื่องฟอกอากาศให้ได้ตามมาตรฐาน ที่ สมอ.กำหนด เพราะมีการเตรียมความพร้อมมาระยะหนึ่งแล้ว

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS