ไทยพาณิชย์ร่วมกับศศินทร์ประกาศสุดยอด 6 เอสเอ็มอีไทย

 

     ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยให้แข็งแกร่งพร้อมผลักดันให้เข้มแข็งและสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืนภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงในยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น โดยประกาศผลรางวัลเกียรติยศแห่งความภาคภูมิใจของเอสเอ็มอีไทย “Bai Po Business Awards by Sasin” ครั้งที่ 18 ยกย่อง 6 ผู้ประกอบการไทยที่ประสบความสำเร็จในมิติที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจและเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่เอสเอ็มอีรายอื่นๆ  ประกอบด้วย 6 บริษัทได้แก่ บริษัท บีซีแอล 2002 จำกัด บริษัท พี.วี.ที.แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด  บริษัท ศิริบัญชา จำกัด  บริษัท เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด และ บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยมี ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานมอบรางวัล

     ดร.วิชิต สุรพงษ์ชัย นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ช่วงเปลี่ยนผ่านหลังวิกฤติ Covid-19  ใน 2-3 ปีที่ผ่านมา เมกะเทรนด์โลกเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยปรับธุรกิจสู่การเป็น Digital Organization โดยสิ่งสำคัญที่สุดของการเป็นองค์กรดิจิทัลนั้นไม่ใช่เพียงแค่การซื้อเทคโนโลยีเข้ามาทำธุรกิจแต่เทคโนโลยีที่นำมาใช้ต้องสร้างความได้เปรียบและสร้างความแตกต่างทางธุรกิจได้อย่างชัดเจน ใครที่ปรับตัวได้ไวย่อมได้เปรียบเนื่องจากวิถีชีวิตจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมจากที่เคยปฏิบัติ ความสามารถในการปรับตัวของเอสเอ็มอีจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะนำพาให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืน สำหรับปี 2566 เทรนด์ที่กำลังมาแรงและทั่วโลกกำลังให้ความสนใจคือด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อม การใช้ทรัพยากรหมุนเวียน รวมถึงคาร์บอนเครดิต ดังนั้นเอสเอ็มอีไทยต้องเดินหน้าธุรกิจด้วยแนวคิดการสร้างความยั่งยืนโดยการนำแนวคิด ESG มาเป็นกรอบการพัฒนาขับเคลื่อนธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันได้

     กฤษณ์ จันทโนทก  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ธนาคารไทยพาณิชย์มุ่งส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการที่มากกว่าเรื่องการเงิน ทั้งการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่หลากหลาย การส่งเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์ผ่านโครงการอบรม สัมมนาต่าง ๆ รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการ ถ้ากลุ่มเอสเอ็มอีเข้มแข็งประเทศก็อยู่รอด เพราะเอสเอ็มอีไทยเป็นฟันเฟืองในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin นี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมเอสเอ็มอีไทยให้สร้างความโดดเด่นและแตกต่างของสินค้าหรือบริการและพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจให้อยู่รอดได้ในทุกสถานการณ์ ด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับธุรกิจไทยรายอื่น ๆ ต่อไป

     สำหรับการตัดสินรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ในครั้งที่ 18 นี้ มีธุรกิจที่ได้รับรางวัล จำนวน 6 ราย นับเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในการไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่แต่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตัวเองเพื่อสร้างความโดดเด่นและความแตกต่างจากคู่แข่ง โดยมีธุรกิจที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ดังนี้

     1. บริษัท บีซีแอล 2002 จำกัด ได้รับรางวัลในมิติ องค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practice) องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise) และการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) จากจุดเริ่มต้นธุรกิจโรงงานสิ่งทอ (OEM) ของครอบครัวซึ่งเริ่มเผชิญกับปริมาณคู่แข่งในตลาดที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากไม่สร้างความแตกต่างให้ธุรกิจก็ยากที่จะพิชิตคู่แข่ง เมื่อมีโอกาสไปดูงานแสดงสินค้าที่ต่างประเทศและได้รับแรงบันดาลใจในการที่จะพัฒนาสินค้าไปสู่การผลิตสิ่งทอทางการแพทย์  พร้อมมองหาเทคโนโลยีที่จะมาสร้างความแตกต่างและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเดิมที่มีอยู่จึงคิดค้นนวัตกรรมเส้นใย PERMA Nano Zinc ที่ช่วย Anti-Bacteria  นำมาผลิตเป็นสิ่งทอทางการแพทย์ ได้แก่ ชุดบุคลากรทางการแพทย์ ชุดคนไข้ ผ้าพันแผล เสื้อกีฬา ถุงเท้า และผลิตภัณฑ์พลาสติกยับยั้งแบคทีเรีย โดยใช้เทคโนโลยีฝังนาโนซิงค์ในเส้นใยช่วยรักษาคุณสมบัติด้านการยับยั้งแบคทีเรียได้แบบถาวร และทำให้ไม่มีโลหะหนักหลุดลอกออกมาปนเปื้อนสู่สิ่งแวดล้อม ผ่านการทดสอบความปลอดภัยระดับสากลว่าไม่มีสารที่ก่อให้เกิดความเป็นพิษต่อเซลล์ในร่างกายมนุษย์ได้เป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทย

     2. บริษัท พี.วี.ที. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ได้รับรางวัลในมิติ องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise) การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) และการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) ด้วยแนวคิดนอกกรอบจากธุรกิจรุ่นพ่อในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสารถนอมอาหารสัตว์จากต่างประเทศ เริ่มมองเห็นว่าการพึ่งพาซัพพลายเออร์ไปตลอดอาจทำให้ธุรกิจเผชิญกับความเสี่ยงจึงมุ่งคิดค้นและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ของตนเองและสามารถพัฒนาสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ซึ่งเป็นสารที่ใช้เติมในกระบวนการผลิตอาหารสัตว์ ทำให้ปลอดภัยจากการปนเปื้อนได้สำเร็จ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 GHP HACCP  FAMI-QS ผลิตและจำหน่ายสารถนอมคุณภาพอาหารสัตว์ ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันเชื้อรา และแบคทีเรียที่จะก่อโรคในระบบทางเดินอาหารสัตว์และผลิตเครื่องจ่ายน้ำยาสำหรับใช้ในการถนอมอาหารสัตว์ ที่มีการจดสิทธิบัตรในระดับนานาชาติ

     3. บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด ได้รับรางวัลในมิติ การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) และองค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise) ด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการได้เล็งเห็นปัญหาด้านการผลิตอาหารของลูกค้าจึงตั้งใจแก้ปัญหาโดยพัฒนาระบบเครื่องจักรแบบอัตโนมัติและเกิดแรงบันดาลใจที่จะพัฒนาธุรกิจและขยายกิจการเป็นศูนย์รวมเครื่องจักรแปรรูปอาหารสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมผลิตอาหาร เช่น เครื่องสไลด์เนื้อ เครื่องลอกหนังปลา หนังวัว  เครื่องขึ้นรูปเบอร์เกอร์ เครื่องถอนขนไก่ เครื่องจักรสำหรับโรงฆ่าสัตว์ ที่มีนวัตกรรมที่ช่วยป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุในการใช้งานและลดปริมาณของเสียที่จะออกสู่สิ่งแวดล้อม และนับเป็นเจ้าแรกๆ ที่บุกเบิกตลาดออนไลน์ ร้านอาหารตามห้าง โรงงาน โรงแรม จนถึงบริษัทยักษ์ใหญ่ เช่น CP, Betagro, Makro เป็นต้น รวมทั้งเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำ Solution นวัตกรรมการผลิตเครื่องจักรที่เหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย รวมถึงมีบริการ After Service ให้กับลูกค้าครอบคลุมห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปอาหารทั้งระบบอีกด้วย ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จึงนับเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของยักษ์ใหญ่ในธุรกิจการแปรรูปอาหาร

     4. บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้รับรางวัลในมิติ การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) การบริหารจัดการด้านบุคลากร (People Excellence) และการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) โดยบริษัททำธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย์มายาวนานกว่า 51 ปี เคยมีช่วงที่องค์กรมีปัญหาภายในและขาดความเชื่อมั่นจากลูกค้าจึงตัดสินใจ Transform การบริหารองค์กรใหม่โดยเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารจากเดิมที่ใช้ระบบ Centralized  มาเป็น Decentralized เพื่อกระจายอำนาจและป้องกันความเสี่ยงให้กับธุรกิจ และสิ่งสำคัญคือการเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ อยู่กันเป็นครอบครัว เพื่อให้มีความพร้อมที่จะดูแลลูกค้าให้ดีที่สุดเช่นกัน โดยมีเป้าหมายที่จะนำนวัตกรรมทางการแพทย์มาสู่คนไทย เป็น Solution Provider ด้วยแนวคิดของการส่งต่อสุขภาพที่ดีให้คนไทย “The Promise of Health”  เช่น เครื่องละลายพลาสม่า เครื่องพ่นละอองยา เครื่องนับเม็ดยา อุปกรณ์ด้านทันตกรรม ถุงเก็บโลหิต เครื่องวัดความดัน  รวมถึงมีการผลิตสินค้าสำหรับผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์ตนเองด้วย เช่น เครื่องล้างทำความสะอาดรีเทนเนอร์หรือฟันปลอมด้วยระบบอัลตราโซนิก และเม็ดฟู่ทำความความสะอาดตรา Furano

     5. บริษัท ศิริบัญชา จำกัด ได้รับรางวัลในมิติ การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing) และการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) บริษัทผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์แอลกอฮอล์ ภายใต้แบรนด์ ศิริบัญชา ต่อยอดความแข็งแกร่งของแบรนด์ให้ยืนหนึ่งในใจลูกค้าอย่างต่อเนื่องด้วยกลยุทธ์การรักษาจุดยืนด้านคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานอยู่เสมอ ดังสโลแกน “ศิริบัญชา คุณภาพที่คุณมั่นใจ”  จึงทำให้เกิด Brand Trust ต่อลูกค้า เติบโตได้อย่างมั่นคง และสามารถปรับตัวให้ตอบโจทย์ลูกค้าได้ในหลากหลายมิติมากขึ้นโดยได้รับความเชื่อมั่นจากกลุ่มผู้ใช้มายาวนานกว่า 70 ปี เป็นผู้ริเริ่มทำแอลกอฮอล์เป็นสีฟ้ารายแรก เพื่อสื่อถึงความสะอาด และสร้างความแตกต่างให้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดการจดจำแบรนด์ได้  รวมถึงผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณ  ภายใต้แบรนด์ โยคี 

     6. บริษัท เอกราชอุตสาหกรรมกระดาษ จำกัด ได้รับรางวัลในมิติ การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service) และการสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) โดยบริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญการออกแบบและผลิตกล่องกระดาษ ซึ่งในระยะเริ่มแรกจะเน้นเจาะกลุ่มลูกค้าผู้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์และกลุ่มผู้ส่งออกผลไม้ แต่เมื่อถึงช่วงสภาพเศรษฐกิจขาลงฐานลูกค้ากลุ่มเฟอร์นิเจอร์เริ่มย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่นส่วนกลุ่มส่งออกผลไม้ก็มีข้อจำกัดเรื่องฤดูกาลยอดซื้อที่เคยมีก็เริ่มหดหาย จึงแก้เกมส์ด้วยการปรับกลยุทธ์กระจายความเสี่ยงแทนที่จะโฟกัสเพียงตลาดใดตลาดหนึ่ง ลงมือศึกษาความต้องการของลูกค้าจนเล็งเห็น Pain-Points นำมาสร้างจุดเปลี่ยนของธุรกิจให้กลายเป็นผู้ให้คำปรึกษา รับออกแบบ และผลิตกล่องกระดาษครบวงจรโดยไม่จำกัดจำนวนผลิตขั้นต่ำ นับเป็นการสร้างความแตกต่างที่ตอบโจทย์ตรงใจลูกค้าที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ร้านค้าออนไลน์ มีทั้งระบบการพิมพ์ Offset Inkjet และ Digital  ได้แก่ กล่องกระดาษลัง กล่องกระดาษออฟเซ็ท กล่องกระดาษไร้สารตกค้าง กล่องทนน้ำและกันไฟ รวมถึงมีการสร้างแบรนด์กล่องกระดาษของตนเอง ภายใต้ชื่อ Click Boxes  รองรับธุรกิจค้าขายออนไลน์

     การพิจารณาตัดสินรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ประกอบด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายแขนง ผู้ประกอบการที่สมัครเข้ารับการพิจารณาไม่จำเป็นต้องเป็นลูกค้าของธนาคารไทยพาณิชย์หรือศศินทร์ฯ สนใจสมัครหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.baipo-business-award.org หรือ 02-2184001-9 ต่อ 179

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

NEWS & TRENDS