ไอแบงก์ ร่วมกิจกรรม “บริหารการเงินเฉพาะบุคคล” ปี 2

      ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ร่วมกับ บริษัท ข้อมูลเครดิต จำกัด(เครดิตบูโร) บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (SAM) และองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท. หรือ Thai PBS) จัดกิจกรรม “บริหารการเงินเฉพาะบุคคล ปี 2” เพื่อให้ความรู้ด้านการเงินแก่พนักงาน Thai PBS พร้อมกับให้คำปรึกษาทั้งในเรื่องหนี้สินและปัญหาหนี้นอกระบบที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตต่อพนักงานและครอบครัว ตลอดจนให้สินเชื่อเพื่อแก้ปัญหาด้านการเงิน  โดยมี อรภัทร รังษีวงศ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด เบญญาดา สิริวิภากร ผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายสินเชื่อรายย่อย ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ภูเบศ โอฬาริกานนท์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายคลินิกแก้หนี้  บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด และ โกศล สงเนียม ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ Thai PBS ให้เกียรติเป็นวิทยากร ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้ ไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566

      สำหรับกิจกรรม “บริหารการเงินเฉพาะบุคคล” ครั้งนี้ไอแบงก์ได้เข้าร่วมเป็นปีแรก โดยไอแบงก์ ถือเป็นหนึ่งในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง ที่ให้ความสำคัญในการช่วยเหลือทางการเงินให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งในเรื่องการช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงิน ด้วยวิธีการรีไฟแนนซ์ การรวมหนี้บัตรเครดิต การให้สินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน  โดยไอแบงก์ได้ให้ความช่วยเหลือในรูปแบบโครงการสินเชื่อสวัสดิการพนักงานผ่านหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั่วประเทศ

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจ Startup

NEWS & TRENDS