เตือนผู้ประกอบการไทยระวังจีนเบี้ยวเงิน

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง อย่างต่อเนื่อง ว่าพบปัญหาคู่ค้าชาวจีนฉ้อโกงผู้ประกอบการไทยที่ต้องการทำธุรกิจในจีน ซึ่งกรมฯ ได้จัดระบบและจัดตั้งทีมงานภายในเพื่อให้บริการป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีพิพาททางการค้าขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยดำเนินการหลายช่องทาง เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

 


นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง อย่างต่อเนื่อง ว่าพบปัญหาคู่ค้าชาวจีนฉ้อโกงผู้ประกอบการไทยที่ต้องการทำธุรกิจในจีน ซึ่งกรมฯ ได้จัดระบบและจัดตั้งทีมงานภายในเพื่อให้บริการป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีพิพาททางการค้าขึ้นเป็นการเฉพาะ โดยดำเนินการหลายช่องทาง เพื่อลดความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

ด้าน นายไพจิตร วิบูลย์ธนสาร อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง กล่าวว่า ขณะนี้ปัญหาผู้ประกอบการไทยสั่งซื้อสินค้าจากผู้ผลิตจีนแล้วถูกโกงเงิน กำลังขยายวงกว้างขึ้น จากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา เฉพาะที่สำนักงานฯ ที่กรุงปักกิ่ง ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับปัญหาการฉ้อโกงทางการค้าถึงปีละ 15 เรื่อง รวม 50 กรณี สร้างมูลค่าความเสียหายกว่า 100 ล้านบาท ซึ่งเกรงว่าปัญหาดังกล่าวอาจลุกลามจนทำให้เสียภาพลักษณ์ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันได้

ดังนั้น จึงขอเตือนผู้ประกอบการไทยให้ระมัดระวังกรณีที่คู่ค้าที่เจรจาด้วย จะยื่นข้อเสนอขายสินค้าให้ราคาต่ำ แต่ให้เวลาตัดสินใจซื้อในช่วงสั้นๆ เพื่อเร่งให้ตัดสินใจซื้อและโอนเงินก้อนแรกเป็นค่ามัดจำ อย่าเห็นแก่ข้อเสนอราคาที่เย้ายวนให้รีบตัดสินใจซื้อสินค้าในราคาต่ำ รวมถึงอย่าเชื่อถือข้อมูลคู่ค้าที่ค้นหาได้และติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตโดดเด็ดขาด พยายามเลือกคู่ค้าที่เป็นผู้ผลิต เพราะมีทุนจดทะเบียนมาก มีโรงงานและที่ตั้งเป็นหลักแหล่ง การสอบถามข้อมูลจากคลัสเตอร์การผลิตสินค้านั้นๆ เพื่อประเมินคู่ค้า

NEWS & TRENDS