คาดปี 56 คอรัปชั่นไทยพุ่ง 3 แสนล้าน

นางเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย เดือนธันวาคม 55 จากลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มได้แก่ ภาคเอกชน ข้าราชการ และประชาชน จำนวน 2,400 ตัวอย่าง พบว่า เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3.9 คะแนน เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2555 ที่ระดับ 3.5 แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับที่มีการคอร์รัปชั่นรุนแรง เนื่องจากผลสำรวจส่วนใหญ่เห็นว่าความรุนแรงของปัญหาการคอร์รัปชั่นในปี 55 เพิ่มขึ้นถึง 63 % เมื่อเทียบกับปี 54

 


  นางเสาวนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยผลการสำรวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย เดือนธันวาคม 55 จากลุ่มตัวอย่าง 3 กลุ่มได้แก่ ภาคเอกชน ข้าราชการ และประชาชน จำนวน 2,400 ตัวอย่าง พบว่า เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 3.9 คะแนน เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2555 ที่ระดับ 3.5 แต่ยังถือว่าอยู่ในระดับที่มีการคอร์รัปชั่นรุนแรง เนื่องจากผลสำรวจส่วนใหญ่เห็นว่าความรุนแรงของปัญหาการคอร์รัปชั่นในปี 55 เพิ่มขึ้นถึง 63 % เมื่อเทียบกับปี 54 

  โดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการภาคเอกชน เห็นว่า การประกอบธุรกิจกับภาครัฐ ยังคงต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะ  30 - 35  % ของงบประมาณ และจากงบประมาณรายจ่ายในปี 2556 ภายใต้วงเงิน 2.4 ล้านล้านบาท หากมีการคอร์รัปชั่น  30 % ของงบประมาณ จะมีเม็ดเงินจากการคอร์รัปชั่นประมาณ 282,782 ล้านบาท  ซึ่งจะทำให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ จีดีพี ลดลง 2.25 % และ หากมีการคอร์รัปชั่น  35 % จะมีมูลค่าการคอร์รัปชั่นจะสูงประมาณ 329,912 ล้านบาท จะทำให้จีดีพี ลดลง 2.63 % นอกจากนี้ กลุ่มตัวอย่าง 48 % ยังเห็นว่า ความรุนแรงของปัญหาคอร์รัปชั่นในปี 56 ยังจะเพิ่มขึ้น

  ด้านนายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า แม้ระดับความรุนแรงของปัญหาการคอร์รัปชั่นจะอยู่ในระดับที่ดีขึ้นแต่ยังถือว่าสอบตก โดยพบว่าส่วนใหญ่ยังมีความกังวลการคอร์รัชชั่นในโครงการรับจำนำข้าว , การใช้งบประมาณในโครงการบริหารจัดการน้ำ 3.5 แสนล้านบาท และการใช้งบประมาณในการบริหารโครงการในอนาคต 2 ล้านล้านบาท

  อย่างไรก็ตามธนาคารโลกได้จัดอันดับดัชนีภาพลักษร์การคอร์รัปชั่นประจำปี 2555 พบว่าประเทศไทยได้คะแนน 3.7 จากคะแนนเต็ม 10 โดยอยู่ในลำดับ 4 ของอาเซียน โดยมีสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับให้มีการคอร์รัปชั่นน้อยที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาได้แก่ บรูไน มาเลเชีย

  ด้านนายอุทิศ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่น 7,955 เรื่อง และคาดว่าในปีนี้จะมีการร้องเรียนเข้ามาประมาณกว่า 3,000 เรื่อง รวมเป็นกว่า 10,000 เรื่อง โดย ป.ป.ช. จะทำงานร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ หรือ ป.ป.ท. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ ในการสืบสวนและรายงานความคืบหน้าของคดีการทุจริตทั้งหมด

 

NEWS & TRENDS